THÔNG BÁO V/v nộp hồ sơ xét duyệt học bổng Thai Binh Seed năm học 2020-2021. Chi tiết down load tại đây

Hạn nộp: Trước 10h sáng ngày 25 tháng 12 năm 2020.