THÔNG BÁO V/v nộp hồ sơ xét duyệt học bổng C.P. Việt Nam năm học 2020-2021. Chi tiết download tại đây

Hạn nộp: Trước 10h sáng ngày 25 tháng 12 năm 2020.