Thông báo Lịch tập huấn xây dựng CV điện tử (hình thức triển khai: tập huấn online qua Ms Team)

Đối tượng: sinh viên khoa Chăn nuôi có đăng ký tham gia làm KLTN trong học kỳ 2 năm học 2020-2021 (dự kiến giao đề tài ngày 15/03/2021)

Thời gian: Nhóm 3 (20-21h30), thứ 6 ngày 12/03/2021

Cán bộ phụ trách: Thầy Hạnh (Khoa CNTT), cô Phương và cô Thu (Trợ lý đào tạo)

Khoa Chăn nuôi yêu cầu sinh viên chuẩn bị làm KLTN nghiêm túc thực hiện thông báo này.

Trân trọng,