Với mục tiêu đào tạo sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm phù hợp với ngành đào tạo và đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp. Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam trân trọng đề nghị các Anh/Chị vui lòng cung cấp thông tin theo các nội dung dưới đây bằng cách lựa chọn hoặc điền thông tin trả lời cho từng câu hỏi. Chúng tôi cam kết các thông tin cá nhân được cung cấp trong phiếu khảo sát sẽ được hoàn toàn bảo mật.

- Đối tượng: Sinh viên tốt nghiệp ngành Chăn nuôi năm 2021 (từ 01/01/2021 đến 31/12/2021)

- Phương thức: Điền các thông tin vào phiếu khảo sát tại địa chỉ: https://forms.gle/dB2VqvvE1s63ME887

Trân trọng cảm ơn.