Thực hiện kế hoạch đào tạo của học kỳ 1 năm học 2024 - 2025, Khoa Chăn nuôi đề nghị những sinh viên có nguyện vọng thực hiện khóa luận tốt nghiệp trong học kỳ 1 năm học 2023 – 2024 làm đơn theo mẫu (bản in có chữ ký) và điền thông tin tại đường link:

https://forms.gle/fG6aNK8Z6MX3XDj97

trước 17h00 ngày 17/05/2024. Bản cứng nộp tại phòng 106 khoa Chăn nuôi.

Điều kiện làm KLTN như sau:

+ Tích lũy ít nhất 70% số tín chỉ trong chương trình đào tạo và điểm trung bình chung tích lũy ≥ 2,00 tại thời điểm xét.

+ Đối với những sinh viên đã hoàn thành đủ số tín chỉ tích lũy bắt buộc của Chương trình đào tạo và chỉ còn 10 tín chỉ của khóa luận tốt nghiệp. Tiêu chuẩn được nhận khóa luận tốt nghiệp khi sinh viên đạt điểm tích lũy từ 1.95 trở lên.

Sau khi xét điều kiện làm KLTN cấp Khoa, Khoa sẽ gửi danh sách cho sinh viên để kiểm tra lại. Sinh viên đủ điều kiện làm KLTN không cần đăng ký online theo lịch của Học viện. Khoa và ban QLĐT sẽ đăng ký cho những sinh viên đã đăng ký đơn với Khoa và đủ điều kiện. Vì vậy, sinh viên cần kiểm tra kỹ thông tin và phản hồi nếu có sai sót.

Đề nghị sinh viên thực hiện theo đúng thông báo trên.