Để cải tiến, nâng cao chất lượng các hoạt động hỗ trợ của Khoa Chăn nuôi và phục vụ cho công tác kiểm định Học viện, Khoa Chăn nuôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ anh/chị bằng cách trả lời các câu hỏi dưới đây.

https://forms.gle/177daZMZDAzNtdDWA