Thời gian: Ngày 14 tháng 11 năm 2020

 

Phòng 301

Phòng project

8:00-9:00

Nguyễn Thị Hải

Trần Thanh Hương

Chủ tịch

GS.TS. Vũ Duy Giảng

PGS.TS. Bùi Hữu Đoàn

Phản biện 1

TS. Trần Hiệp

PGS.TS. Nguyễn Bá Mùi

Phản biện 2

TS. Ninh Thị Len

TS. Nguyễn Quý Khiêm

Thư ký

TS. Cù Thị Thiên Thu

TS. Cù Thị Thiên Thu

Uỷ viên

PGS.TS. Đỗ Đức Lực

TS. Phạm Công Thiếu

9:00-10:00

Phenglee Legee

Đỗ Trọng Toàn

Chủ tịch

PGS. TS. Đặng Thái Hải

GS.TS. Vũ Đình Tôn

Phản biện 1

PGS.TS. Đặng Thúy Nhung

PGS.TS. Phan Xuân Hảo

Phản biện 2

TS. Hồ Xuân Tùng

PGS.TS Nguyễn Văn Đức

Thư ký

TS. Trần Hiệp

TS. Lê Việt Phương

Uỷ viên

TS. Ngô Thị Kim Cúc

PGS.TS. Lê Thị Thanh Huyền

10:00-11:00

Chansamone Singngam

Nguyễn Thị Hường

Chủ tịch

GS.TS. Đặng Vũ Bình

GS.TS. Nguyễn Xuân Trạch

Phản biện 1

PGS.TS. Phan Xuân Hảo

PGS.TS. Đặng Thúy Nhung

Phản biện 2

TS. Phạm Thị Kim Dung

PGS.TS. Nguyễn Hưng Quang

Thư ký

TS. Nguyễn Hoàng Thịnh

TS. Nguyễn Thị Vinh

Uỷ viên

PGS.TS. Phạm Kim Đăng

TS. Nguyễn Văn Trọng

11:00 - 12:00

Đỗ Chiến Thắng

Maichab Zaymoungkhoun

Chủ tịch

PGS.TS. Bùi Quang Tuấn

PGS.TS. Đinh Văn Chỉnh

Phản biện 1

TS. Đỗ Thị Thanh Vân

TS. Nguyễn Hoàng Thịnh

Phản biện 2

PGS.TS. Nguyễn Bá Mùi

TS. Phạm Sỹ Tiệp

Thư ký

TS. Nguyễn Thị Phương Giang

TS. Hà Xuân Bộ

Uỷ viên

TS. Chu Mạnh Thắng

TS. Nguyễn Thị Tuyết Lê