LỜI NÓI ĐẦU

Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Chăn nuôi - Thú y này được biên soạn dùng để giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên đại học thuộc các ngành trong lĩnh vực chăn nuôi - thú y của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Tài liệu được biên soạn với mặc nhận là người học đã học xong các học phần tiếng Anh cơ bản (tương đương trình độ B1, Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu) và tiếp tục học tiếng Anh chuyên ngành chăn nuôi-thú y. Nội dung của Giáo trình này được thiết kế theo Đề cương chi tiết của học phần Tiếng Anh chuyên ngành SN03049 và SN03055.

Mục đích chính của Giáo trình này là giúp người học:

- Làm quen với các từ vựng tiếng Anh về chăn nuôi - thú y.

- Xác định được các hiện tượng ngữ phápvăn phong sử dụng phổ biến nhất trong tiếng Anh học thuật.

- Phát triển các kỹ năng đọc hiểu, nghe hiểu, dịch thuật, viết tài liệugiao tiếp tiếng Anh về chuyên môn chăn nuôi- thú y.

Do đó, Giáo trình được thiết kế gồm 10 bài chuyên đề theo các chủ đề khác nhau, gồm: Động vật, Giải phẫu động vật, Hóa sinh, Sinh lý động vật, Dinh dưỡng động vật, Di truyền-Giống động vật, Sinh sản động vật, Sức khỏe động vật, Tập tính và phúc lợi động vật, Chuồng trại và xử lý chất thải. Giáo trình này không nhằm để giảng dạy chuyên sâu về chăn nuôi - thú y mà chủ yếu là nhằm giúp người học nắm được cách sử dụng tiếng Anh như là một phương tiện giao tiếp và thể hiện suy nghĩ chuyên môn của mình trong lĩnh vực này. Bởi vậy, các chủ đề được sử dụng bao phủ hầu hết, tuy không phải là tất cả, các khía cạnh quan trọng khác nhau của chăn nuôi-thú y. Qua mỗi bài học với một chủ đề cụ thể như vậy, người học sẽ được hướng dẫn để phát triển các kỹ năng cần thiết (đọc, nghe, nói, dịch, viết) cho việc sử dụng hiệu quả tiếng Anh trong chuyên môn.

Mỗi bài học được thiết kế cho 3 tiết dạy và học trên lớp với tối thiểu là 9 tiết tự học của sinh viên. Để theo học mỗi bài, người học cần tự học trước phần từ vựng để làm quen với các thuật ngữ tiếng Anh sẽ được dùng trong bài học. Ở trên lớp, mỗi bài học sẽ giới thiệu một hiện tượng ngữ pháp thông dụng trong tiếng Anh học thuật kèm theo các ví dụ và bài tập thực hành liên quan đến nội dung chuyên môn trong thời gian 1 tiết. Tiếp theo, mỗi bài sẽ có một đoạn văn đọc hiểu về chủ đề của bài học để nhằm giúp người học làm quen với việc sử dụng các thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành, các dạng ngữ pháp và kiểu văn phong phổ biến trong các tài liệu học thuật. Sau đó, người học sẽ được nghe hiểu một đoạn văn chuyên môn khác (thông qua audio clip hay giảng viên đọc). Thời gian dành cho cả đọc hiểu và nghe hiểu là 1 tiết. Trong thời gian 1 tiết tiếp theo, người học được yêu cầu tham gia thảo luận dưới sự điều hành của giảng viên về các vấn đề quan trọng xung quanh chủ đề bài học dựa trên các thông tin có từ bài đọc hiểu và nghe hiểu, so sánh các thông tin cũng như ý tưởng của mình với bạn học. Việc này nhằm kích thích sự tương tác giữa giảng viên với người học và giữa người học với nhau để phát triển kỹ năng nói tiếng Anh về chuyên môn. Việc hướng dẫn và thực hành như vậy được kỳ vọng là sẽ giúp người học cải thiện năng lực đọc hiểu, nghe hiểu và nói tiếng Anh chuyên ngành.

Sau các hoạt động trên lớp, người học được yêu cầu làm các bài tập về nhà, gồm dịch đoạn văn tiếng Anh đã đọc trong bài sang tiếng Việt và dịch một đoạn văn chuyên môn khác từ tiếng Việt sang tiếng Anh, cũng như viết một bài luận để vận dụng các từ vựng và các cấu trúc ngữ pháp đã được học trong bài. Giảng viên sẽ có nhận xét và phản hồi cho người học sau khi nhận được các bài làm của người học.

Phần tiếp sau các bài học là bảng chú giải thuật ngữ để người học có thể tra cứu từ nhanh trong quá trình học nhằm củng cố vốn từ vựng chuyên môn. Ngoài ra, người học cũng được khuyến khích sử dụng các tài liệu đọc thêm được giới thiệu ở cuối sách để mở rộng và phát triển thêm năng lực tiếng Anh học thuật nói chung và tiếng Anh chuyên ngành chăn nuôi - thú y nói riêng.

Giáo trình này được biên soạn bởi tập thể tác giả gồm: GS.TS. Nguyễn Xuân Trạch, TS. Nguyễn Thị Thu Thủy, ThS. Bùi Thị Là, ThS. Phạm Hương Lan, ThS. Trần Thị Tuyết Mai, ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thu, ThS. Trần Thị Hải, ThS. Nguyễn Thị Hường và  ThS. Nguyễn Thị Hoài. Đồng chủ biên của Giáo trình là GS.TS. Nguyễn Xuân Trạch và TS. Nguyễn Thị Thu Thủy.

Các tác giả hy vọng rằng Giáo trình này sẽ hữu ích cho giảng viên và người học khi dạy và học tiếng Anh chuyên ngành chăn nuôi - thú y. Mặc dù các tác giả đã có nhiều cố gắng trong quá trình biện soạn và Giáo trình đã được thông qua bởi Hội đồng thẩm định sách gồm những thành viên có trình độ cao về ngôn ngữ Anh và chuyên môn chăn nuôi - thú y, chúng tôi vẫn mong tiếp tục nhận được ý kiến góp ý từ các đồng nghiệp, cán bộ chuyên môn, sinh viên và bạn đọc để tiếp tục cải thiện chất lượng Giáo trình này trong những lần xuất bản sau.

CÁC TÁC GIẢ