(chèn ảnh)

PGS.TS. ĐẶNG THÚY NHUNG

Đơn vị: Bộ môn Dinh dưỡng - Thức ăn, khoa Chăn nuôi
Thông tin liên hệ: 0357269829
Email: nhungthuydang [at] gmail.com
 
 
Học hàm, học vị Giảng dạy Nghiên cứu khoa học Khen thưởng Lý lịch khoa học
 
 

HỌC HÀM, HỌC VỊ

 - Bằng ĐH: Chăn nuôi – Thú y/Chăn nuôi, Trường Đại học Nông nghiệp I, 1998


 - Bằng TS: Khoa học về Sinh học Nông nghiệp/Dinh dưỡng động vật, 2010


 - Bằng ThS: Sinh học phân tử và Công nghệ sinh học, 2004

 
 

 

GIẢNG DẠY

I. Sau đại học

TT

Môn học

Tài liệu

1

Dinh dưỡng động vật nâng cao

(Bài giảng, tài liệu tham khảo)

2

Độc chất trong thức ăn và bệnh dinh dưỡng

(Bài giảng, tài liệu tham khảo)

3

Những tiến bộ mới trong dinh dưỡng

(Bài giảng, tài liệu tham khảo)

 
 

II. Đại học

TT

Môn học

Tài liệu

1

Dinh dưỡng động vật

(Bài giảng, tài liệu tham khảo)

2

Đánh giá chất lượng thức ăn

(Bài giảng, tài liệu tham khảo )

3

Nguyên lý và áp dụng hệ thống HACCP trong SXTĂ chăn nuôi

(Bài giảng, tài liệu tham khảo)

4

Công nghệ sản xuất thức ăn công nghiệp

(Bài giảng, tài liệu tham khảo)

5

Bệnh dinh dưỡng vật nuôi

(Bài giảng, tài liệu tham khảo)

 

 

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 I. Lĩnh vực nghiên cứu

-        Lĩnh vực 1: Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi

 

 

II. Các đề tài, dự án đã chủ trì hoặc tham gia

TT

Tên đề tài/Dự án

Cấp phê duyệt

Vai trò

Năm thực hiện

1

Chế biến và sử dụng hạt đậu mèo làm thức ăn trong chăn nuôi

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Tham gia

1/2002-12/2002

2

Đánh giá khả năng thích nghi và năng suất của cây thức ăn gia súc Moringa oleifera trồng tại trường ĐH Nông nghiệp I Hà Nội

Trường

Chủ nhiệm

2003-2004

3

Theo dõi khả năng sinh trưởng của cây Moringa olefera trồng tại trường Đại học Nông nghiệp I-Hà Nội và so sánh giá trị dinh dưỡng của cây này với một số cây thức ăn bản địa sử dụng cho trâu bò

B2006-11-18

Cấp Bộ

Chủ nhiệm

2006-2007

4

Study and utilization of Moringa oleifera leaf meal as a new protein source on performance of laying hens in Vietnam

Trường

Chủ nhiệm

1/2010-12/2011

5

Researching on utilization of Mx1 protein production in detecting viral infections in water buffalo in the north of Vietnam

Học viện

Tham gia

2014-2017

6

Dietary supplementation with sesame products in order to improve semen quality of Ho and Dong Tao chickens

Học viện

Chủ nhiệm

2017-2019

 
 

 

III. Công bố khoa học

TT

Tên công bố

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

Ghi chú

1

Hiệu quả của việc bổ sung canxi butyrat đối với gà đẻ thương phẩm

Khoa học kỹ thuật chăn nuôi, Hội Chăn nuôi Việt Nam

ISSN 1859-476X

2012

Scopus

2

Bổ sung chế phẩm Bacillus enzyme (Probiotic) cho lợn con từ tập ăn đến 56 ngày tuổi.

Khoa học kỹ thuật chăn nuôi, Hội Chăn nuôi Việt Nam

ISSN 1859-476X

2013

 

3

Bổ sung canxi butyrat vào khẩu phần gà Lương Phượng đẻ trứng giống.

Khoa học kỹ thuật chăn nuôi, Hội Chăn nuôi Việt Nam

ISSN 1859-476X

2013

 

4

Hiệu quả của việc bổ sung natributyrate cho gà Lương Phượng đẻ trứng giống

Khoa học kỹ thuật chăn nuôi, Hội Chăn nuôi Việt Nam

ISSN 1859-476X

2013

 

5

Ảnh hưởng của bổ sung canxi butyrate vào khẩu phần lợn con giai đoạn 7- 50 ngày tuổi

Khoa học kỹ thuật chăn nuôi, Hội Chăn nuôi Việt Nam

ISSN 1859-476X

2014

 

6

Tác động của việc bổ sung chế phẩm lên men lactic (Kulactic) vào khẩu phần lợn con tập ăn và cai sữa

Khoa học kỹ thuật chăn nuôi, Hội Chăn nuôi Việt Nam

ISSN 1859-476X

2015

 

7

Ảnh hưởng của bổ sung kháng thể vào khẩu phần ăn của lợn con bú sữa và cai sữa

Khoa học kỹ thuật chăn nuôi, Hội Chăn nuôi Việt Nam

ISSN 1859-476X

2015

 

8

Ảnh hưởng của việc bổ sung enzyme tiêu hóa (Yiduozyme A-F888) vào khẩu phần ăn lợn con tập ăn và sau cai sữa

Khoa học kỹ thuật chăn nuôi, Hội Chăn nuôi Việt Nam

ISSN 1859-476X

2015

 

9

Bổ sung Monosodium Glutamate (mì chính) vào khẩu phần lợn con tập ăn và sau cai sữa

Khoa học kỹ thuật chăn nuôi, Hội Chăn nuôi Việt Nam

ISSN 1859-476X

2015

 

10

Sử dụng bột lá cây Moringa oleifera vào khẩu phần gà Ai Cập đẻ trứng thương phẩm

Khoa học kỹ thuật chăn nuôi, Hội Chăn nuôi Việt Nam

ISSN 1859-476X

2014

 

11

Bổ sung bột cánh hoa cúc vạn thọ vào khẩu phần của gà đẻ trứng Isa Brown

 

Khoa học kỹ thuật chăn nuôi, Hội Chăn nuôi Việt Nam

ISSN 1859-476X

2014

 

12

Đánh giá khả năng kháng khuẩn của dịch chiết hạt Moringa oleifera Lam đối với một số vi khuẩn trong nước thải chuồng nuôi lợn

Tạp chí Khoa học và Phát triển, Trường ĐHNN Hà Nội.

ISSN 1859-0004

 

2012

 

13

Bổ sung chế phẩm cỏ linh lăng (alfalfa) vào khẩu phần gà đẻ Isa Brown để nâng cao chất lượng lòng đỏ trứng

Khoa học kỹ thuật chăn nuôi, Hội Chăn nuôi Việt Nam

ISSN 1859-476X

2012

 

14

Nhu cầu protein thích hợp trong khẩu phần thức ăn chim trĩ đỏ khoang cổ (Phasianus colchicus) thời kỳ đẻ trứng.

Khoa học kỹ thuật chăn nuôi, Hội Chăn nuôi Việt Nam

ISSN 1859-476X

2013

 

15

Thử nghiệm phối trộn các công thức thức ăn hỗn hợp nuôi gà thịt

Khoa học kỹ thuật chăn nuôi, Hội Chăn nuôi Việt Nam.

ISSN 1859-476X

2013

 

16

Xây dựng và thử nghiệm công thức thức ăn với các mức protein khác nhau cho lợn con tập ăn

Khoa học kỹ thuật chăn nuôi, Hội Chăn nuôi Việt Nam

ISSN 1859-476X

2014

 

17

Năng suất, chất lượng thịt của các tổ hợp lai giữa vịt Đốm và vịt T14

Tạp chí Khoa học và Phát triển, Trường ĐHNN Hà Nội.

ISSN 1859-0004

2014

 

18

Năng suất sinh sản của vịt Đốm nuôi tại Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên trong 3 năm từ 2011 đến 2013

Khoa học kỹ thuật chăn nuôi, Hội Chăn nuôi Việt Nam

ISSN 1859-476X

2014

 

19

Addition of extract from plants as Phyopson preparation to the diet of laying hens

Khoa học kỹ thuật chăn nuôi, Hội Chăn nuôi Việt Nam

ISSN 1859-476X

2016

 

20

Addition of vegetable oil as Essential Oligo preparation to the diet of Isa Brown commercial layers

Khoa học kỹ thuật chăn nuôi, Hội Chăn nuôi Việt Nam

ISSN 1859-476X

2016

 

21

Hiệu quả của việc bổ sung axit hữu cơ vào khẩu phần ăn của lợn con

Khoa học kỹ thuật chăn nuôi, Hội Chăn nuôi Việt Nam

ISSN 1859-476X

2016

 

22

Bổ sung probiotic dưới dạng chế phẩm fubon vào khẩu phần lợn con bú sữa và sau cai sữa

Khoa học kỹ thuật chăn nuôi, Hội Chăn nuôi Việt Nam

ISSN 1859-476X

2017

 

23

Ảnh hưởng của việc bổ sung enzyme tiêu hóa vào khẩu phần ăn của gà đẻ trứng thương phẩm

Khoa học kỹ thuật chăn nuôi, Hội Chăn nuôi Việt Nam

ISSN 1859-476X

2018

 

24

Phenotypic characteristics and productivity of multiple spur chickens

Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST) - Khoa học kỹ thuật chăn nuôi, Hội Chăn nuôi Việt Nam

ISSN 1859-476X

2018

 

25

Xác định thời gian thu cắt để chế biến cỏ khô và thời gian bảo quản thích hợp đối với hai giống cỏ Brachiaria ruziziensis và Brachiaria decumbens

Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi số 88 (Tháng 6/2018)

2018

 

26

D-pinitol and myo-inositol stimulate translocation of glucose transporter 4 in skeletal muscle of C57BL/6 mice.

Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry

2010

 

27

Insulin-Mimetic Activity of Inositol Derivatives

Depends on Phosphorylation

of PKCζ λ in L6 Myotubes. In: Animal cell Technology: Basic and Applied Aspects.

Springer

2010

 

28

Đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất của gà mái đẻ trứng thương phẩm có vỏ màu xanh nuôi tại tập đoàn Dabaco

NXB Học viện Nông nghiệp

2018

ISBN 978-604-924-369-1

29

Chim trĩ đỏ khoang cổ (Phasianus colchicus) ở Việt Nam.

Ring-necke pheasant (Phasianus colchicus)  in Vietnam

Nhà xuất bản Nông nghiệp

2013

 

 
 

 

KHEN THƯỞNG

TT

Hình thức

Nội dung

Năm

1

Bằng khen cấp …

 

 

2

Danh hiệu …

 

 

 

 

 

 

 
 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

-        LLKH tiếng Việt (link download)

 
  Cập nhật lần cuối: 18/12/2018     ---     Về đầu trang