(chèn ảnh)

PGS.TS. BÙI HỮU ĐOÀN

Đơn vị: Bộ môn Chăn nuôi Chuyên khoa, Khoa Chăn nuôi.
Thông tin liên hệ:
Điện thoại: 0975 229 668
Email: bhdoan[at]vnua.edu.vn)
 
 
Quá trình đào tạo Giảng dạy Nghiên cứu khoa học Khen thưởng Lý lịch khoa học
 
 

 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

    - Kỹ sư ngành Chăn nuôi thú y- ĐH Nông nghiệp II Hà Bắc- 1977
    - Thạc sĩ
    - Tiến sĩ: ngành Chăn nuôi -1999
    - Học hàm Phó giáo sư ngành Chăn nuôi - 2010
 
 

 

GIẢNG DẠY

I. Sau đại học

TT

Môn học

Tài liệu

1

Những tiến bộ mới trong Chăn nuôi gia cầm

 

2

Chuồng trại và quản lý chất thải chăn nuôi

 

3 Phát triển chăn nuôi bền vững  

 4

 Seminar về chăn nuôi chuyên khoa

 

 
 

II. Đại học

TT

Môn học

Tài liệu

1

Chăn nuôi gia cầm

 

2

Chăn nuôi đà điểu và chim

 

 3

 Quản lý chất thải chăn nuôi

 

 

 

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 I. Lĩnh vực nghiên cứu

-        Lĩnh vực 1: Chăn nuôi động vật

-        Lĩnh vực 2- Môi trường chăn nuôi

 

 

II. Các đề tài, dự án đã chủ trì hoặc tham gia
Xem trong LL khoa học (CV)

TT

Tên đề tài, dự án

Cấp phê duyệt

Vai trò

Năm thực hiện

1

5 Đề tài

Có trong LL Khoa học

   

2

NHiều Dự án

Có trong LL Khoa học

   

 

 

 

 

 

 
 

 

III. Công bố khoa học: Xem trong LL KHoa học (CV)

TT

Tên công bố

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

Ghi chú

1

KHoảng 50 bài báo

Có trong LL Khoa học

 

 

2

7 đầu sách

Có trong LL Khoa học

 

 

 3

 4 Giáo trình Đại học

Có trong LL Khoa học

 

 

 
 

 

KHEN THƯỞNG: Xem trong LL KHoa học

TT

Hình thức

Nội dung

Năm

1

3 Bằng khen cấp Bộ

 Về thành tích trong quản lý, đào tạo và NCKH

 1999,  2003, 2005

2

Danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở…

 Về thành tích trong quản lý, đào tạo và NCKH

 Nhiều năm

 3

 Huy chương Danh dự, Vì Thế hệ trẻ TW Đoàn

 Về thành tích trong công tác Đoàn và Phong trào sinh viên

 1990, 2006

 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

-        LLKH tiếng Việt (link download)

-        LLKH tiếng Anh (link download)

 
Cập nhật lần cuối: 18/12/2018     ---     Về đầu trang