ƯỚC TÍNH HỆ SỐ DI TRUYỀN CÁC TÍNH TRẠNG SINH TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ NẠC CỦA LỢN PIÉTRAIN KHÁNG STRESS

ƯỚC TÍNH HỆ SỐ DI TRUYỀN CÁC TÍNH TRẠNG SINH TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ NẠC CỦA LỢN PIÉTRAIN KHÁNG STRESS

Copyright: Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: (0243) 827 6653 / Fax: / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: