Khoa Chăn Nuôi thông báo tuyển dụng giảng viên

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

KHOA CHĂN NUÔI

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       /TB-CN

Hà Nội, ngày  09   tháng  8  năm 2017

 

                                  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG       

           Căn cứ vào nhu cầu của Bộ môn Hóa sinh động vật và được sự đồng ý của Ban giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Khoa Chăn nuôi thông báo tuyển dụng như sau:

  1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 giảng viên
  2. Môn học đảm nhiệm: Hóa sinh động vật
    1. Điều kiện dự tuyển: Điều kiện dự tuyển phải đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu theo quy định của Học viện về tuyển dụng viên chức đối với giảng viên. Cụ thể:

            1. Là người mang quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam.

            2. Có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ của chức danh dự tuyển.

            3. Tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 tuổi trở lên.

            4. Có đơn đăng ký dự tuyển.

            5. Có lý lịch rõ ràng.

            6. Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ.

            7. Người đăng ký dự tuyển phải làm hồ sơ dự tuyển theo quy định.

            8. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

            a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

            b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

            9. Quy định thêm đối với người đăng ký dự tuyển chức danh giảng viên:

            a) Tốt nghiệp đại học hệ chính quy (không áp dụng đối với các hình thức đào tạo liên thông) của các trường công lập trong nước hoặc các trường đại học có uy tín ở các nước có nền giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ phát triển có ngành/chuyên ngành Chăn nuôi, Thú y, Sinh học, Công nghệ sinh học, đạt loại giỏi trở lên (tính theo điểm thi lần thứ nhất); số học phần thi lần thứ nhất không đạt yêu cầu không quá 04 học phần (trong đó không quá 02 học phần chuyên môn); môn Hóa sinh động vật đạt từ 08 điểm trở lên (thể hiện qua bảng điểm thi lần thứ nhất).

            Người có bằng Thạc sĩ tốt nghiệp một trong 500 trường đại học hàng đầu thế giới [không áp dụng đối với các hình thức liên kết đào tạo, đào tạo trực tuyến (e-learning), đào tạo từ xa (distant learning)] tính tại thời điểm nộp hồ sơ thi tuyển viên chức theo xếp hạng của QS World University Rangkings (http://www.topuniversities.com) hoặc The World University Rangkings (http://www.timeshighereducation.co.uk) thì được xét ngành/chuyên ngành đăng ký dự thi theo bằng Thạc sĩ (nếu khác với ngành/chuyên ngành của bằng tốt nghiệp đại học).

            b) Có ít nhất 02 năm học bậc phổ thông trung học (PTTH) tại các trường công lập đạt loại khá trở lên, không lưu ban; hoặc có điểm thi đại học lần đầu đạt từ 20 điểm trở lên; hoặc tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên và có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh TOEFL Quốc tế từ 450 điểm trở lên hoặc tương đương; hoặc tốt nghiệp đại học thủ khoa.

            Người có bằng Thạc sĩ tốt nghiệp một trong 200 trường đại học hàng đầu thế giới [không áp dụng đối với các hình thức liên kết đào tạo, đào tạo trực tuyến (e-learning), đào tạo từ xa (distant learning)] tính tại thời điểm nộp hồ sơ thi tuyển viên chức theo xếp hạng nói trên, có ngành/chuyên ngành phù hợp, có số môn học đạt loại khá trở lên chiếm ít nhất 50% trong tổng số môn học, chỉ yêu cầu có bằng đại học hệ chính quy (không áp dụng đối với các hình thức đào tạo liên thông) tại các trường đại học công lập và có ít nhất 01 năm học bậc PTTH đạt loại khá trở lên.

            c) Có bằng Thạc sĩ trở lên một trong các ngành/chuyên ngành Chăn nuôi, Thú y, Sinh học, Công nghệ sinh học.

            d) Về hình thức: không nói ngọng, không nói lắp, không có dị tật, thể hình cân đối.

            e) Có chứng chỉ Tiếng Anh và chứng chỉ tin học.

IV.   Hồ sơ dự tuyển:

- Đơn xin dự tuyển (viết tay)

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Giấy chứng nhận sức khỏe có xác nhận của cơ quan y tế có đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Bằng tốt nghiệp và bảng điểm Đại học, ThS và cấp cao hơn (nếu có)

- Học bạ cấp ba

- Chứng chỉ Tiếng anh, Tin học

- Các giấy tờ khác (Bằng khen, giấy khen…) nếu có

V. Hồ sơ dự tuyển xin gửi về:

- Địa chỉ: Văn phòng Khoa Chăn nuôi, Phòng 107, Tầng 1, Nhà khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

- Điện thoại: 04.38276.653

Thời gian nộp hồ sơ: Chậm nhất ngày 27/08/2017

Nơi nhận:                                                               TRƯỞNG KHOA

-          Đăng tin trên trang Web của Khoa;

-          Lưu VP khoa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright: Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: (0243) 827 6653 / Fax: / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: