Công ty BioSpring tuyển dụng nhân sự

Thông báo tuyển dụng Công Ty BioSpring

Công Ty BioSpring cần tuyển các vị trí như sau:

Thông tin chi tiết (Download tại đây)

Chi tiết liên hệ:

Nhu Van Thu DVM.PhD.
Deputy Director General
 
Description: Description: Description: Description: Description: a1-01
M: (+84) 912398850
T: (+84-4) 37916699 ext 8803
Elcom Building, 15 Duy Tan, Cau Giay, Ha Noi

 

Copyright: Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: (0243) 827 6653 / Fax: / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: