Video về Phúc lợi động vật, lợi ích ngành chăn nuôi và Du lịch Nông nghiệp

Mọi người có thể xem và tải các video theo đường link dưới đây:

+ Video: Phúc lợi động vật và lợi ích ngành Chăn nuôi

https://drive.google.com/open?id=1ZJDBt78N7iPGSERY0wr0nlFWQDMDPfui

+ Video: Du lịch Nông nghiệp - Phòng vấn GS.TS Nguyễn Xuân Trạch

https://drive.google.com/open?id=1I5yyikJtFcVORObPLZJyBeZEwINFDZIs

Copyright: Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: (0243) 827 6653 / Fax: / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: