Phòng thí nghiệm Trung tâm khoa Chăn nuôi đạt chứng chỉ công nhận Phòng thí nghiệm phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017, VILAS 1223

 

Phòng thí nghiệm Trung tâm khoa Chăn nuôi do PGS.TS. Đặng Thúy Nhung phụ trách, có cơ sở vật chất khá đồng bộ và hiện đại. Các thiết bị của Phòng thí nghiệm được huy động từ các bộ môn và được đầu tư trong khuôn khổ

NGÀNH CHĂN NUÔI –THÚ Y: RỘNG MỞ CƠ HỘI VIỆC LÀM

Những năm gần đây ngành chăn nuôi phát triển cả về qui mô và tính chuyên môn hóa, từ chăn nuôi nhỏ lẻ đang dần chuyển sang chăn nuôi tập trung, hàng hóa theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển chăn nuôi bền vững đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế. Để nâng cao hiệu quả sản xuất cũng như công tác quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, trang trại cũng như hệ thống quản lý Nhà nước đang có nhu cầu nhân lực có kiến thức tổng hợp cả về Chăn nuôi và Thú y. Sau một thời gian khảo sát, tham khảo các chương trình đào tạo trong và ngoài nước, lấy ý kiến các bên liên quan, đặc biệt ý kiến từ các cơ quan, doanh nghiệp trực tiếp sử dụng nhân lực liên quan đến Chăn nuôi và Thú y, chương trình đào tạo Kỹ sư ngành Chăn nuôi – Thú y đã được đưa vào tuyển sinh từ năm học 2019-2020.

Bắt đầu từ năm học 2019-2020, bên cạnh chương trình đào tạo truyền thống là ngành Chăn nuôi, Khoa Chăn nuôi-Học viện Nông nghiệp Việt Nam bắt đầu tuyển sinh và đào tạo đại học ngành Chăn nuôi – Thú y. Sau khi hoàn thành khóa học 4 năm, người học được cấp bằng Kỹ sư Chăn nuôi – Thú y hệ đại học chính quy.

Sinh viên học ngành Chăn nuôi – Thú y không chỉ được trang bị kiến thức về chăn nuôi như chọn & nhân giống vật nuôi, thiết kế chuồng trại, lựa chọn quy trình chăn nuôi; mà còn được trang bị kiến thức, kỹ năng về thú y như chẩn đoán, phòng và trị bệnh vật nuôi, hoạt động dịch vụ thú y.

Bên cạnh kiến thức chuyên môn về Chăn nuôi và Thú y, người học còn được trang bị kỹ năng mềm như giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm, quản lý thời gian, lập kế hoạch, hình thành chuẩn mực thái độ và đạo đức nghề nghiệp.

VỊ TRÍ VIỆC LÀM

- Giảng viên, cán bộ nghiên cứu trong cả lĩnh vực chăn nuôi và lĩnh lực thú y;

- Cán bộ quản lý, kiểm dịch trong lĩnh vực chăn nuôi -thú y;

- Hành nghề thú y (mở phòng khám, điều trị tự do và kinh doanh thuốc và vật tư thú y);

- Cán bộ kỹ thuật tại các trang trại chăn nuôi;

- Nhân viên kinh doanh thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y;

- Tự kinh doanh, khởi nghiệp

NƠI LÀM VIỆC

Cơ quan Nhà nước, cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, tổ chức quốc tế

Trường đại học, cao đẳng khối Nông - Lâm - Ngư; Viện, trung tâm nghiên cứu về chăn nuôi và thú y; Đơn vị hành chính sự nghiệp: Bộ Nông nghiệp và PTNT, Cục Chăn nuôi, Cục Thú y, Sở Nông nghiệp và PTNT, Phòng Nông nghiệp, Trung tâm Khuyến nông, Chi cục chăn nuôi thú y, Chi Cục kiểm định chất lượng Nông lâm thủy sản tại các tỉnh, huyện và các bộ, sở, ban ngành liên quan; Tổ chức xã hội và tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế có liên quan đến chăn nuôi, thú y và phát triển nông thôn.

Doanh nghiệp, cơ sở tư nhân, khởi nghiệp

Doanh nghiệp nhà nước, nước ngoài, liên doanh, tư nhân, các cơ sở sản xuất có hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y...

ĐỊNH HƯỚNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

- Tham gia các chương trình đào tạo sau đại học trong và ngoài nước thuộc các ngành Chăn nuôi, Thú y và Chăn nuôi – Thú y;

- Tự học tập bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn và chuyển đổi ngành nghề theo nhu cầu việc làm;

THÔNG TIN TUYỂN SINH

Muốn học tập tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam hãy đăng ký nguyện vọng:

-          Ngành Chăn nuôi - Thú y, mã ngành 7620106, tổ hợp: A00; A01; B00; D01

Chi tiết, có thể tham khảo thêm các thông tin tuyển sinh của Học viện Nông nghiệpViệt Nam tại website: www.tuyensinh.vnua.edu.vn

Facebook: Học viện Nông nghiệp Việt Nam, hotline: 0243.626.17.578,  0243.626.17.520.

Facebook: Khoa chăn nuôi – Học viện Nông nghiệp Việt Nam, hotline: (0243) 8760 070.

Website khoa Chăn nuôi: https://channuoi.vnua.edu.vn/vi/

GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH CHĂN NUÔI

 

Sinh viên ngành Chăn nuôi được trang bị kiến thức về chọn & nhân giống vật nuôi; thực hiện quy trình công nghệ chăn nuôi; kỹ năng phối hợp khẩu phần, thực hiện quy trình sản xuất thức ăn chăn nuôi; phân tích kiểm định chất lượng thức ăn và quản lý vệ sinh môi trường chăn nuôi, marketing thức ăn chăn nuôi, phân tích kiểm định chất lượng và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi. Bên cạnh các kiến thức chuyên môn, người học còn được trang bị kỹ năng mềm như giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm, quản lý thời gian, lập kế hoạch, hình thành chuẩn mực thái độ và đạo đức nghề nghiệp.

Bên cạnh các kiến thức và kỹ năng chuyên môn chung của ngành Chăn nuôi, người học còn được trang bị thêm các kiến thức chuyên sâu theo chuyên ngành. Chuyên ngành Khoa học vật nuôi trang bị kiến thức về di truyền, chọn tạo & bảo tồn giống vật nuôi, quản lý trang trại chăn nuôi. Trong khi đó Chuyên ngành Dinh dưỡng & Công nghệ thức ăn chăn nuôi tập chung cung cấp các kiến thức về dinh dưỡng và thức ăn để thực hiện có hiệu quả việc quản trị nguyên liệu, xây dựng công thức thức ăn, tổ chức sản xuất và kinh doanh thức ăn chăn nuôi.

VỊ TRÍ VIỆC LÀM

 

- Giảng viên, cán bộ nghiên cứu trong lĩnh vực chăn nuôi;

- Cán bộ quản lý trong lĩnh vực chăn nuôi ;

- Cán bộ kỹ thuật tại các trang trại chăn nuôi;

- Nhân viên kinh doanh thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y;

- Tự kinh doanh, khởi nghiệp

 

NƠI LÀM VIỆC

 

Cơ quan Nhà nước, cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, tổ chức quốc tế

Trường đại học, cao đẳng khối Nông - Lâm - Ngư;

Viện, trung tâm nghiên cứu về chăn nuôi;

Đơn vị hành chính sự nghiệp: Bộ Nông nghiệp và PTNT, Sở Nông nghiệp và PTNT, Phòng Nông nghiệp, Trung tâm Khuyến nông, Cục chăn nuôi, Chi cục chăn nuôi thú y, Chi Cục kiểm định chất lượng Nông lâm thủy sản tại các tỉnh, huyện và các bộ, sở, ban ngành liên quan;

Tổ chức xã hội và tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế có liên quan đến chăn nuôi và phát triển nông thôn.

Doanh nghiệp, cơ sở tư nhân, khởi nghiệp

Doanh nghiệp nhà nước, nước ngoài, liên doanh, tư nhân, các cơ sở sản xuất có hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi.

ĐỊNH HƯỚNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Có thể học tiếp chương trình sau đại học ngành Chăn nuôi và các ngành gần như Chăn nuôi – Thú y, Thú yThủy sảnCông nghệ sinh học;

Tự học tập bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn và chuyển đổi ngành nghề theo nhu cầu việc làm;

THÔNG TIN TUYỂN SINH

Muốn học tập tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam hãy đăng ký nguyện vọng:

-          Ngành Chăn nuôi, mã ngành 7620105, tổ hợp: A00; A01; B00; D01

Chi tiết, có thể tham khảo thêm các thông tin tuyển sinh của Học viện Nông nghiệpViệt Nam tại website: www.tuyensinh.vnua.edu.vn

Facebook: Học viện Nông nghiệp Việt Nam, hotline: 0243.626.17.578,  0243.626.17.520.

Facebook: Khoa chăn nuôi – Học viện Nông nghiệp Việt Nam, hotline: (0243) 8760 070

Website khoa Chăn nuôi: https://channuoi.vnua.edu.vn/vi/

 

Tọa đàm Năng lực và Cơ hội việc làm cho sinh viên ngành Chăn nuôi

Hiện nay việc định hướng nghề nghiệp phù hợp với năng lực của bản thân và nhu cầu xã hội luôn đóng vai trò vô cùng quan trọng cho việc tạo dựng một sự nghiệp thành công trong tương lai. Nhằm giúp các bạn sinh viên Khoa Chăn nuôi có những định hướng đúng đắn cho nghề nghiệp sau này và tạo cơ hội tiếp cận các nhà tuyển dụng, hiểu hơn vềcơ hội việc làm,ngày 15 tháng 04 năm 2019, Khoa Chăn nuôi tổ chức: “Tọa đàm năng lực và cơ hội việc làm cho sinh viên ngành chăn nuôi”tại Hội trường C, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Về dự với buổi tọa đàm có sự hiện diện của ông Lê Công Cường, Giám đốc kỹ thuật Công ty Thức ăn chăn nuôi Tân Việt; Trung tâm Ngoại ngữ & Đào tạo quốc tế cô Nguyễn Thanh Bình và thầy Đặng Xuân Phi, phụ trách chương trình kỹ sư tại Nhật Bản.

Về phía Ban chủ nhiệm Khoa có sự hiện diện của thầy PGS.TS. Đỗ Đức Lực,Phó trưởng Khoa Chăn nuôi;thầy PGS.TS Bùi Quang Tuấn, Trưởng bộ môn Dinh dưỡng thức ăn; thầy TS. Trần Hiệp, Trưởng bộ môn Chăn nuôi chuyên khoa và cô PGS.TS Đặng Thúy Nhung, Chi ủy viên, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Thí nghiệp trung tâm, các thầy cô trợ lý của Khoa cùng 150 sinh viên đại diện BCH Liên chi đoàn, thành viên Đội SVTN, thành viên Câu lạc bộ chuyên ngành ASC, ban cán sự các lớp và sinh viên các lớp năm cuối ngành Chăn nuôi.

Toàn cảnh buổi Tọa đàm

Mở đầu buổi tọa đàm, thầy PGS.TS Đỗ Đức Lực, phó trưởng khoa Chăn nuôi đã có bài phát biểu khai mạc chương trình. Thầy đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc định hướng nghề nghiệp trong tương lai cho sinh viên Chăn nuôi. Việc định hướng nghề nghiệp ngay từ ban đầu đóng vai trò quyết định đến sự thành công của các bạn sinh viên ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường.

Thầy PGS.TS Đỗ Đức Lực, Phó trưởng Khoa Chăn nuôi phát biểu khai mạc Tọa đàm

Đại diện phía công ty Thức ăn chăn nuôi Tân Việt ông Lê Công Cường, Giám đốc kỹ thuật, đã chia sẻ những thông tin rất bổ ích cho sinh viên ngành chăn nuôi về những hành trang cần thiết khi đi thực tập tốt nghiệp và tình hình phát triển của ngành chăn nuôi nói chung, cơ hội việc làm cho sinh viên ngành chăn nuôi nói riêng, đã giúp các bạn sinh viên có thể định hướng việc làm sau khi ra trường.

Ông Lê Công Cường, Giám đốc kỹ thuật Công ty thức ăn chăn nuôi Tân Việt chia sẻ kinh nghiệm với các bạn sinh viên

Thầy Đặng Xuân Phi, Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo quốc tế đã giúp các bạn sinh viên có thêm những cái nhìn về việc đào tạo kỹ sư chăn nuôi tại Nhật Bản. Đây cũng là một hướng đi đúng đắn dành cho các bạn sinh viên ngành chăn nuôi trong thời kì hội nhập sâu rộng như hiện nay.

Thầy Đặng Xuân Phi- Cán bộ Trung tâm ngoại ngữ và đào tạo quốc tế - giới thiệu chương trình Kỹ sư tại Nhật Bản

Tại buổi tọa đàm, các bạn sinh viên còn được trao đổi trực tiếp với Ban Chủ nhiệm khoa và các nhà tuyển dụng những kiến thức về định hướng nghề nghiệp cũng như việc lựa chọn các công việc phù hợp cho bản thân và nhu cầu của xã hội.

 

Các thầy, nhà tuyển dụng và các bạn sinh viên trao đổi tại Tọa đàm

 

Buổi tọa đàm đã diễn ra thành công tốt đẹp trong không khí vui tươi sôi nổi của các bạn sinh viên và đại diện doanh nghiệp. Qua đây các bạn sinh viên được trang bị thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm quý báu để có những lựa chọn đúng đắn cho sự nghiệp của mình sau này.

 

Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng các chuyên gia, sinh viên tại Tọa đàm

 

Copyright: Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: (0243) 827 6653 / Fax: / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: