DANH MỤC SÁCH VÀ TẠP CHÍ

 

STT

Tên sách

Tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

Sử dụng phụ phẩm nuôi gia súc nhai lại

Nguyễn Xuân Trạch

Nhà xuất bản Nông nghiệp

2003

2

Nuôi bò sữa ở nông hộ

Nguyễn Xuân Trạch

Nhà xuất bản Nông nghiệp

2004

3

Quản lý sinh sản trong chăn nuôi bò sữa

(Tài liệu thực hành cho các hộ chăn nuôi bò sữa quy mô nhỏ ở Việt Nam)

Dự án bò sữa Việt – Bỉ

Dự án bò sữa Việt – Bỉ

2007

4

Dinh dưỡng và thức ăn trong chăn nuôi bò sữa

Dự án bò sữa Việt – Bỉ

Dự án bò sữa Việt – Bỉ

2007

5

Giáo trình chăn nuôi trâu bò (Dùng cho sinh viên đại học ngành chăn nuôi)

Nguyễn Xuân Trạch

Nhà xuất bản Nông nghiệp

2006

6

Giáo trình chăn nuôi dê và thỏ

(Dùng cho sinh viên các trường đại học Nông nghiệp)

PGS.TS Đinh Văn Bình

PGS.TS Nguyễn Xuân Trạch

Ths. Nguyễn Thị Tú

Nhà xuất bản Nông nghiệp

2007

7

Cẩm nang chẩn đoán lâm sang bệnh bò sữa

JICA – Viện thú y quốc gia

Dự án JICA

Viện Thú y

2004

8

Sổ tay thú y dành cho thú y viên

JICA – Viện thú y quốc gia

Dự án JICA

Viện Thú y

2004

9

Các quy trình xét nghiệm phát hiện vi sinh vật gây bệnh viêm vú cận lâm sang ở bò sữa

Dự án nâng cao kỹ thuật thụ tinh nhân tạo bò

Dự án nâng cao kỹ thuật thụ tinh nhân tạo bò

2005

10

Việt Nam hướng tới một nền giáo dục hiện đại

GS.TS Nguyễn Đình Hướng

Nhà xuất bản giáo dục

2007

11

Các quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục

 

Nhà xuất bản lao động – xã hội

2007

12

Luật giáo dục và nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành

 

Nhà xuất bản lao động – xã hội

2007

13

Tuyển tập công trình nghiên cứu khoa học công nghệ chăn nuôi gia cầm – an toàn thực phẩm và môi trường

TS Phùng Đức Tiến

Nhà xuất bản Nông nghiệp

2007

14

Tập ảnh màu về gia súc

 

Tổ chức hợp tác quốc tế nhật bản (JICA) – Dự án tăng cường năng lực viện thú ý quốc gia

2001

15

Quy trình vắt sữa bò (tài liệu thực hành cho các hộ chăn nuô bò sữa quy mô nhỏ tại Việt Nam)

 

Dự án bò sữa Việt Bỉ

2008

16

Quản lý chuất lượng sữa

 

Dự án bò sữa Việt Bỉ

2008

17

Quản lý dịch hại tổng hợp cây khoai lang (tài liệu hướng dẫn kĩ thuật cho sản xuất bền vững)

Trung tâm khoai tây quốc tế

 

2001

18

Improving pig feed systems through use of sweet potato and other local feed resources in Vietnam (a training and technical manual)

Nguyen Thi Tinh

Nguyen the Yen

Mai Thanh Hoach

Pham Ngoc Thanh

Dai Peters

Dindo Campilan and Keith Fuglie

 

2006

19

Cải thiện hệ thống thức ăn cho lợn thông qua việc sử dụng khoai lang và những nguồn thức ăn địa phương khác ở Việt Nam (tài liệu tập huấn và kĩ thuật)

‘’

 

2006

20

Tuyển tập các kết quả nghiên cứu về chế biến, bảo quản và sử dụng khoang lang và các nguyên liệu khác làm thức ăn cho lợn thịt giai đoạn 1999-2005

Trung tâm khoai tây quốc tế

Dự án “Cải thiện hệ thống sản xuất khoai lang – lợn ở Việt Nam”

2006

21

Proceeding. The 13th Animal Science Congress of the Asian – Australian Association of Animal Production Societies Sept 22-26, 2008 Hanoi – Vietnam

Hội nghị Á-úc lần thứ 13

Nhà xuất bản Nông nghiệp

2008

22

International Symposium on recent advances in animal nutrition

Hội nghị Á-úc lần thứ 13

Nhà xuất bản Nông nghiệp

2008

23

International Symposium on Piglet nutrition and diseases

Hội nghị Á-úc lần thứ 13

Nhà xuất bản Nông nghiệp

2008

24

Quarter Century History of the AAAP (1980-2005)

Hội nghị Á-úc lần thứ 13

Nhà xuất bản Nông nghiệp

2008

25

Program Book (final announcement) The 13th AAAP Animal Science congress September 22 nd (mon) – 26 th (Fri), 2008 NNC & ICC – Hanoi – Vietnam

Hội nghị Á-úc lần thứ 13

Nhà xuất bản Nông nghiệp

2008

26

Fodder Banks for Sustainabe pig production systems

Pascal Leterme

André Buldgen

EniqueMurgueitinor

Cesar Cavaras

 

 

27

Giáo trình chăn nuôi gia cầm

TS. Nguyễn Thị Mai chủ biên

Nhà xuất bản Nông nghiệp

2009

28

Trứng và ấp trứng gia cầm

Bùi Hữu Đoàn

Nhà xuất bản Nông nghiệp

2009

29

Giáo trình dinh dưỡng và thức ăn thủy sản

PGS.TS Lê Đức Ngoan và cộng sự

Nhà xuất bản Nông nghiệp

2008

30

Sổ tay kỹ thuật nuôi trồng thủy sản

Nguyễn Khắc Hường

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

2006

31

Giáo trình tiến hoá

PGS.TS Nguyễn Xuân Viết

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

2009

32

Sản xuất giống vật nuôi thủy sản

Đỗ Đoàn Hiệp và cộng sự

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

2009

33

Large Animal Internal Medicine

Smith

(third Edittion)

 

 

34

Clinical textbook for veterinary technicians

M.Mccurnin

M.Bassert

 

 

35

The merck veterinary manual (seventh edition)

 

 

 

36

Applications of gene-based technologies for improving animal production and health in developing countries

P.S Markkar and J.Viljeen

 

 

37

Molecular diagnostic PCR handbook

J.Viljoen

H.Neland

R.Crowther

 

 

38

Methods in gut microbial ecology for ruminant

P.S Markkar and S.Mcsweeney

 

 

39

Estimation of microbial  protein supply in ruminant using urinary purine derivates

P.S Markkar and

X.B.Chen

 

 

40

Workshop on improved utilization of by-products for animal feeding in Vietnam

NIAH, HUA, AUN

 

 

41

Animal feed science and technology

 

 

 

42

Sterio typic behaviour fundamentals and applications to welfare

(2nd Edition)

Geogia Mason and Jeffrey Rushen

Cabi Publishing

2008

43

Biothic an anthology

Helga Kuthse and Peter Suger

Black well

2006

44

Attitudes to Animals views in animal welfare

Fracine L.Dolins

Cambridge University Press

2006

45

Animal Ethics

Robert Garner

Polity (www.polity.co.uk)

1999

46

Stress and Animal Welfare

D.M.Broom and K.G Jonhson

Chapman & Hall

 

47

Encrylopedia of animal rights and animal welfare

Marc Bekoff and Carron A.Meaney

Green Wood Press

 

48

A soldier’s best friends (Scout dogs and their handlers in the Vietnam war)

Jonh C.Burman

Union Square Press

 

49

Wildlife, conservation, and human welfare

A United states and Canadian Perspective

Richard D.Taber and Neil F.Payhe

Krieger Publishing Company

2003

50

Handbook of Laboratory animal management and welfare

Sarah Welfenshon and Maggie Lloyd

Black Well Publishing

 

51

Basic legal documents on international animal welfare and wildlife conservation

Mark Austen and Tamara Richards

Kluwer Laninterna Tirat

 

52

Livestock handing and transport 3rd edition

T.Grandin

Cabi Publishing

 

 

Social Behaviour in Farm Animals

L.J.Keeling and H.W.Gon You

Cabi Publishing

2005

53

Livestock health and welfare

Roy Moss

Long Man

 

54

The ethology of domestic animals 2nd edition and introductory text animal welfare and meat production 2nd edition

Per Jensen

Cabi Publishing

2009

55

Animal Welfare & Meat Production

N.G.Gregory

Cabi Publishing

 

56

Unravelling animal behaviour (Second edition)

Mariam Stamp Dankins

Long Man

1995

57

An introduction to veternary medical ethics theory and cases

Bernard E.Rolline

Blackwell Publishing

 

58

The use of animal in higher education problems, alternatives & recommentdations 

 

The Human Society Press of the United States

 

59

Animal Welfare

Micheal C. Appleby and Berry C.Heeghes

Cabi Publishing

2005

60

Farm animal welfare

Social, Bioethics and research issues

Bernard E.Rolline

IOWA State University Press

1995

61

What should we do about animal welfare?

Mike Appley

WSPA – World Society for the protection of animal

 

62

Measuring behviour and introduction guide

Paul Martin patrick bateson

Cambridge

 

63

Challenges in Education ans Society

Journal of Veterinary Medical Education Assocication of American veterinaty medical colleges

Issue theme: animal welfare

Association of American Veterinary Medical Colleges

2005

64

Tạp chí khoa học công nghệ chăn nuôi

 

Viện chăn nuôi

 

65

Tạp chí khoa học và phát triển

 

Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội

 

66

Tạp chí Thông tin khoa học công nghệ và kinh tế thủy sản

 

 

 

67

Tạp chí Thủy sản Việt Nam

 

 

 

68

Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi

 

 

 

69

Tạp chí Thức ăn chăn nuôi

 

 

 

70

Tạp chí Kiến thức chăn nuôi

 

Công ty CP

 

71

Giáo trình thức ăn chăn nuôi

PGS.TS Bùi Quang Tuấn chủ biên

Nhà xuất bản đại học Nông nghiệp Hà Nội

 

72

Giáo trình cây thức ăn chăn nuôi

PGS.TS Bùi Quang Tuấn chủ biên

Nhà xuất bản đại học Nông nghiệp Hà Nội

 

73

Giáo trình đa dạng sinh học

Lê Mạnh Dũng

Nhà xuất bản Nông nghiệp

 

74

Rong câu Việt Nam nguồn lợi và sử dụng

 

 

 

75

Giáo trình hóa sinh đại cương

 

 

 

76

Nghiên cứu sử dụng keo giậu trong chăn nuôi

 

 

 

 

STT

Tên sách

Tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

Sử dụng phụ phẩm nuôi gia súc nhai lại

Nguyễn Xuân Trạch

Nhà xuất bản Nông nghiệp

2003

2

Nuôi bò sữa ở nông hộ

Nguyễn Xuân Trạch

Nhà xuất bản Nông nghiệp

2004

3

Quản lý sinh sản trong chăn nuôi bò sữa

(Tài liệu thực hành cho các hộ chăn nuôi bò sữa quy mô nhỏ ở Việt Nam)

Dự án bò sữa Việt – Bỉ

Dự án bò sữa Việt – Bỉ

2007

4

Dinh dưỡng và thức ăn trong chăn nuôi bò sữa

Dự án bò sữa Việt – Bỉ

Dự án bò sữa Việt – Bỉ

2007

5

Giáo trình chăn nuôi trâu bò (Dùng cho sinh viên đại học ngành chăn nuôi)

Nguyễn Xuân Trạch

Nhà xuất bản Nông nghiệp

2006

6

Giáo trình chăn nuôi dê và thỏ

(Dùng cho sinh viên các trường đại học Nông nghiệp)

PGS.TS Đinh Văn Bình

PGS.TS Nguyễn Xuân Trạch

Ths. Nguyễn Thị Tú

Nhà xuất bản Nông nghiệp

2007

7

Cẩm nang chẩn đoán lâm sang bệnh bò sữa

JICA – Viện thú y quốc gia

Dự án JICA

Viện Thú y

2004

8

Sổ tay thú y dành cho thú y viên

JICA – Viện thú y quốc gia

Dự án JICA

Viện Thú y

2004

9

Các quy trình xét nghiệm phát hiện vi sinh vật gây bệnh viêm vú cận lâm sang ở bò sữa

Dự án nâng cao kỹ thuật thụ tinh nhân tạo bò

Dự án nâng cao kỹ thuật thụ tinh nhân tạo bò

2005

10

Việt Nam hướng tới một nền giáo dục hiện đại

GS.TS Nguyễn Đình Hướng

Nhà xuất bản giáo dục

2007

11

Các quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục

 

Nhà xuất bản lao động – xã hội

2007

12

Luật giáo dục và nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành

 

Nhà xuất bản lao động – xã hội

2007

13

Tuyển tập công trình nghiên cứu khoa học công nghệ chăn nuôi gia cầm – an toàn thực phẩm và môi trường

TS Phùng Đức Tiến

Nhà xuất bản Nông nghiệp

2007

14

Tập ảnh màu về gia súc

 

Tổ chức hợp tác quốc tế nhật bản (JICA) – Dự án tăng cường năng lực viện thú ý quốc gia

2001

15

Quy trình vắt sữa bò (tài liệu thực hành cho các hộ chăn nuô bò sữa quy mô nhỏ tại Việt Nam)

 

Dự án bò sữa Việt Bỉ

2008

16

Quản lý chuất lượng sữa

 

Dự án bò sữa Việt Bỉ

2008

17

Quản lý dịch hại tổng hợp cây khoai lang (tài liệu hướng dẫn kĩ thuật cho sản xuất bền vững)

Trung tâm khoai tây quốc tế

 

2001

18

Improving pig feed systems through use of sweet potato and other local feed resources in Vietnam (a training and technical manual)

Nguyen Thi Tinh

Nguyen the Yen

Mai Thanh Hoach

Pham Ngoc Thanh

Dai Peters

Dindo Campilan and Keith Fuglie

 

2006

19

Cải thiện hệ thống thức ăn cho lợn thông qua việc sử dụng khoai lang và những nguồn thức ăn địa phương khác ở Việt Nam (tài liệu tập huấn và kĩ thuật)

‘’

 

2006

20

Tuyển tập các kết quả nghiên cứu về chế biến, bảo quản và sử dụng khoang lang và các nguyên liệu khác làm thức ăn cho lợn thịt giai đoạn 1999-2005

Trung tâm khoai tây quốc tế

Dự án “Cải thiện hệ thống sản xuất khoai lang – lợn ở Việt Nam”

2006

21

Proceeding. The 13th Animal Science Congress of the Asian – Australian Association of Animal Production Societies Sept 22-26, 2008 Hanoi – Vietnam

Hội nghị Á-úc lần thứ 13

Nhà xuất bản Nông nghiệp

2008

22

International Symposium on recent advances in animal nutrition

Hội nghị Á-úc lần thứ 13

Nhà xuất bản Nông nghiệp

2008

23

International Symposium on Piglet nutrition and diseases

Hội nghị Á-úc lần thứ 13

Nhà xuất bản Nông nghiệp

2008

24

Quarter Century History of the AAAP (1980-2005)

Hội nghị Á-úc lần thứ 13

Nhà xuất bản Nông nghiệp

2008

25

Program Book (final announcement) The 13th AAAP Animal Science congress September 22 nd (mon) – 26 th (Fri), 2008 NNC & ICC – Hanoi – Vietnam

Hội nghị Á-úc lần thứ 13

Nhà xuất bản Nông nghiệp

2008

26

Fodder Banks for Sustainabe pig production systems

Pascal Leterme

André Buldgen

EniqueMurgueitinor

Cesar Cavaras

 

 

27

Giáo trình chăn nuôi gia cầm

TS. Nguyễn Thị Mai chủ biên

Nhà xuất bản Nông nghiệp

2009

28

Trứng và ấp trứng gia cầm

Bùi Hữu Đoàn

Nhà xuất bản Nông nghiệp

2009

29

Giáo trình dinh dưỡng và thức ăn thủy sản

PGS.TS Lê Đức Ngoan và cộng sự

Nhà xuất bản Nông nghiệp

2008

30

Sổ tay kỹ thuật nuôi trồng thủy sản

Nguyễn Khắc Hường

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

2006

31

Giáo trình tiến hoá

PGS.TS Nguyễn Xuân Viết

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

2009

32

Sản xuất giống vật nuôi thủy sản

Đỗ Đoàn Hiệp và cộng sự

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

2009

33

Large Animal Internal Medicine

Smith

(third Edittion)

 

 

34

Clinical textbook for veterinary technicians

M.Mccurnin

M.Bassert

 

 

35

The merck veterinary manual (seventh edition)

 

 

 

36

Applications of gene-based technologies for improving animal production and health in developing countries

P.S Markkar and J.Viljeen

 

 

37

Molecular diagnostic PCR handbook

J.Viljoen

H.Neland

R.Crowther

 

 

38

Methods in gut microbial ecology for ruminant

P.S Markkar and S.Mcsweeney

 

 

39

Estimation of microbial  protein supply in ruminant using urinary purine derivates

P.S Markkar and

X.B.Chen

 

 

40

Workshop on improved utilization of by-products for animal feeding in Vietnam

NIAH, HUA, AUN

 

 

41

Animal feed science and technology

 

 

 

42

Sterio typic behaviour fundamentals and applications to welfare

(2nd Edition)

Geogia Mason and Jeffrey Rushen

Cabi Publishing

2008

43

Biothic an anthology

Helga Kuthse and Peter Suger

Black well

2006

44

Attitudes to Animals views in animal welfare

Fracine L.Dolins

Cambridge University Press

2006

45

Animal Ethics

Robert Garner

Polity (www.polity.co.uk)

1999

46

Stress and Animal Welfare

D.M.Broom and K.G Jonhson

Chapman & Hall

 

47

Encrylopedia of animal rights and animal welfare

Marc Bekoff and Carron A.Meaney

Green Wood Press

 

48

A soldier’s best friends (Scout dogs and their handlers in the Vietnam war)

Jonh C.Burman

Union Square Press

 

49

Wildlife, conservation, and human welfare

A United states and Canadian Perspective

Richard D.Taber and Neil F.Payhe

Krieger Publishing Company

2003

50

Handbook of Laboratory animal management and welfare

Sarah Welfenshon and Maggie Lloyd

Black Well Publishing

 

51

Basic legal documents on international animal welfare and wildlife conservation

Mark Austen and Tamara Richards

Kluwer Laninterna Tirat

 

52

Livestock handing and transport 3rd edition

T.Grandin

Cabi Publishing

 

 

Social Behaviour in Farm Animals

L.J.Keeling and H.W.Gon You

Cabi Publishing

2005

53

Livestock health and welfare

Roy Moss

Long Man

 

54

The ethology of domestic animals 2nd edition and introductory text animal welfare and meat production 2nd edition

Per Jensen

Cabi Publishing

2009

55

Animal Welfare & Meat Production

N.G.Gregory

Cabi Publishing

 

56

Unravelling animal behaviour (Second edition)

Mariam Stamp Dankins

Long Man

1995

57

An introduction to veternary medical ethics theory and cases

Bernard E.Rolline

Blackwell Publishing

 

58

The use of animal in higher education problems, alternatives & recommentdations 

 

The Human Society Press of the United States

 

59

Animal Welfare

Micheal C. Appleby and Berry C.Heeghes

Cabi Publishing

2005

60

Farm animal welfare

Social, Bioethics and research issues

Bernard E.Rolline

IOWA State University Press

1995

61

What should we do about animal welfare?

Mike Appley

WSPA – World Society for the protection of animal

 

62

Measuring behviour and introduction guide

Paul Martin patrick bateson

Cambridge

 

63

Challenges in Education ans Society

Journal of Veterinary Medical Education Assocication of American veterinaty medical colleges

Issue theme: animal welfare

Association of American Veterinary Medical Colleges

2005

64

Tạp chí khoa học công nghệ chăn nuôi

 

Viện chăn nuôi

 

65

Tạp chí khoa học và phát triển

 

Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội

 

66

Tạp chí Thông tin khoa học công nghệ và kinh tế thủy sản

 

 

 

67

Tạp chí Thủy sản Việt Nam

 

 

 

68

Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi

 

 

 

69

Tạp chí Thức ăn chăn nuôi

 

 

 

70

Tạp chí Kiến thức chăn nuôi

 

Công ty CP

 

71

Giáo trình thức ăn chăn nuôi

PGS.TS Bùi Quang Tuấn chủ biên

Nhà xuất bản đại học Nông nghiệp Hà Nội

 

72

Giáo trình cây thức ăn chăn nuôi

PGS.TS Bùi Quang Tuấn chủ biên

Nhà xuất bản đại học Nông nghiệp Hà Nội

 

73

Giáo trình đa dạng sinh học

Lê Mạnh Dũng

Nhà xuất bản Nông nghiệp

 

74

Rong câu Việt Nam nguồn lợi và sử dụng

 

 

 

75

Giáo trình hóa sinh đại cương

 

 

 

76

Nghiên cứu sử dụng keo giậu trong chăn nuôi

 

 

 

STT

Tên sách

Tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

Sử dụng phụ phẩm nuôi gia súc nhai lại

Nguyễn Xuân Trạch

Nhà xuất bản Nông nghiệp

2003

2

Nuôi bò sữa ở nông hộ

Nguyễn Xuân Trạch

Nhà xuất bản Nông nghiệp

2004

3

Quản lý sinh sản trong chăn nuôi bò sữa

(Tài liệu thực hành cho các hộ chăn nuôi bò sữa quy mô nhỏ ở Việt Nam)

Dự án bò sữa Việt – Bỉ

Dự án bò sữa Việt – Bỉ

2007

4

Dinh dưỡng và thức ăn trong chăn nuôi bò sữa

Dự án bò sữa Việt – Bỉ

Dự án bò sữa Việt – Bỉ

2007

5

Giáo trình chăn nuôi trâu bò (Dùng cho sinh viên đại học ngành chăn nuôi)

Nguyễn Xuân Trạch

Nhà xuất bản Nông nghiệp

2006

6

Giáo trình chăn nuôi dê và thỏ

(Dùng cho sinh viên các trường đại học Nông nghiệp)

PGS.TS Đinh Văn Bình

PGS.TS Nguyễn Xuân Trạch

Ths. Nguyễn Thị Tú

Nhà xuất bản Nông nghiệp

2007

7

Cẩm nang chẩn đoán lâm sang bệnh bò sữa

JICA – Viện thú y quốc gia

Dự án JICA

Viện Thú y

2004

8

Sổ tay thú y dành cho thú y viên

JICA – Viện thú y quốc gia

Dự án JICA

Viện Thú y

2004

9

Các quy trình xét nghiệm phát hiện vi sinh vật gây bệnh viêm vú cận lâm sang ở bò sữa

Dự án nâng cao kỹ thuật thụ tinh nhân tạo bò

Dự án nâng cao kỹ thuật thụ tinh nhân tạo bò

2005

10

Việt Nam hướng tới một nền giáo dục hiện đại

GS.TS Nguyễn Đình Hướng

Nhà xuất bản giáo dục

2007

11

Các quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục

 

Nhà xuất bản lao động – xã hội

2007

12

Luật giáo dục và nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành

 

Nhà xuất bản lao động – xã hội

2007

13

Tuyển tập công trình nghiên cứu khoa học công nghệ chăn nuôi gia cầm – an toàn thực phẩm và môi trường

TS Phùng Đức Tiến

Nhà xuất bản Nông nghiệp

2007

14

Tập ảnh màu về gia súc

 

Tổ chức hợp tác quốc tế nhật bản (JICA) – Dự án tăng cường năng lực viện thú ý quốc gia

2001

15

Quy trình vắt sữa bò (tài liệu thực hành cho các hộ chăn nuô bò sữa quy mô nhỏ tại Việt Nam)

 

Dự án bò sữa Việt Bỉ

2008

16

Quản lý chuất lượng sữa

 

Dự án bò sữa Việt Bỉ

2008

17

Quản lý dịch hại tổng hợp cây khoai lang (tài liệu hướng dẫn kĩ thuật cho sản xuất bền vững)

Trung tâm khoai tây quốc tế

 

2001

18

Improving pig feed systems through use of sweet potato and other local feed resources in Vietnam (a training and technical manual)

Nguyen Thi Tinh

Nguyen the Yen

Mai Thanh Hoach

Pham Ngoc Thanh

Dai Peters

Dindo Campilan and Keith Fuglie

 

2006

19

Cải thiện hệ thống thức ăn cho lợn thông qua việc sử dụng khoai lang và những nguồn thức ăn địa phương khác ở Việt Nam (tài liệu tập huấn và kĩ thuật)

‘’

 

2006

20

Tuyển tập các kết quả nghiên cứu về chế biến, bảo quản và sử dụng khoang lang và các nguyên liệu khác làm thức ăn cho lợn thịt giai đoạn 1999-2005

Trung tâm khoai tây quốc tế

Dự án “Cải thiện hệ thống sản xuất khoai lang – lợn ở Việt Nam”

2006

21

Proceeding. The 13th Animal Science Congress of the Asian – Australian Association of Animal Production Societies Sept 22-26, 2008 Hanoi – Vietnam

Hội nghị Á-úc lần thứ 13

Nhà xuất bản Nông nghiệp

2008

22

International Symposium on recent advances in animal nutrition

Hội nghị Á-úc lần thứ 13

Nhà xuất bản Nông nghiệp

2008

23

International Symposium on Piglet nutrition and diseases

Hội nghị Á-úc lần thứ 13

Nhà xuất bản Nông nghiệp

2008

24

Quarter Century History of the AAAP (1980-2005)

Hội nghị Á-úc lần thứ 13

Nhà xuất bản Nông nghiệp

2008

25

Program Book (final announcement) The 13th AAAP Animal Science congress September 22 nd (mon) – 26 th (Fri), 2008 NNC & ICC – Hanoi – Vietnam

Hội nghị Á-úc lần thứ 13

Nhà xuất bản Nông nghiệp

2008

26

Fodder Banks for Sustainabe pig production systems

Pascal Leterme

André Buldgen

EniqueMurgueitinor

Cesar Cavaras

 

 

27

Giáo trình chăn nuôi gia cầm

TS. Nguyễn Thị Mai chủ biên

Nhà xuất bản Nông nghiệp

2009

28

Trứng và ấp trứng gia cầm

Bùi Hữu Đoàn

Nhà xuất bản Nông nghiệp

2009

29

Giáo trình dinh dưỡng và thức ăn thủy sản

PGS.TS Lê Đức Ngoan và cộng sự

Nhà xuất bản Nông nghiệp

2008

30

Sổ tay kỹ thuật nuôi trồng thủy sản

Nguyễn Khắc Hường

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

2006

31

Giáo trình tiến hoá

PGS.TS Nguyễn Xuân Viết

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

2009

32

Sản xuất giống vật nuôi thủy sản

Đỗ Đoàn Hiệp và cộng sự

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

2009

33

Large Animal Internal Medicine

Smith

(third Edittion)

 

 

34

Clinical textbook for veterinary technicians

M.Mccurnin

M.Bassert

 

 

35

The merck veterinary manual (seventh edition)

 

 

 

36

Applications of gene-based technologies for improving animal production and health in developing countries

P.S Markkar and J.Viljeen

 

 

37

Molecular diagnostic PCR handbook

J.Viljoen

H.Neland

R.Crowther

 

 

38

Methods in gut microbial ecology for ruminant

P.S Markkar and S.Mcsweeney

 

 

39

Estimation of microbial  protein supply in ruminant using urinary purine derivates

P.S Markkar and

X.B.Chen

 

 

40

Workshop on improved utilization of by-products for animal feeding in Vietnam

NIAH, HUA, AUN

 

 

41

Animal feed science and technology

 

 

 

42

Sterio typic behaviour fundamentals and applications to welfare

(2nd Edition)

Geogia Mason and Jeffrey Rushen

Cabi Publishing

2008

43

Biothic an anthology

Helga Kuthse and Peter Suger

Black well

2006

44

Attitudes to Animals views in animal welfare

Fracine L.Dolins

Cambridge University Press

2006

45

Animal Ethics

Robert Garner

Polity (www.polity.co.uk)

1999

46

Stress and Animal Welfare

D.M.Broom and K.G Jonhson

Chapman & Hall

 

47

Encrylopedia of animal rights and animal welfare

Marc Bekoff and Carron A.Meaney

Green Wood Press

 

48

A soldier’s best friends (Scout dogs and their handlers in the Vietnam war)

Jonh C.Burman

Union Square Press

 

49

Wildlife, conservation, and human welfare

A United states and Canadian Perspective

Richard D.Taber and Neil F.Payhe

Krieger Publishing Company

2003

50

Handbook of Laboratory animal management and welfare

Sarah Welfenshon and Maggie Lloyd

Black Well Publishing

 

51

Basic legal documents on international animal welfare and wildlife conservation

Mark Austen and Tamara Richards

Kluwer Laninterna Tirat

 

52

Livestock handing and transport 3rd edition

T.Grandin

Cabi Publishing

 

 

Social Behaviour in Farm Animals

L.J.Keeling and H.W.Gon You

Cabi Publishing

2005

53

Livestock health and welfare

Roy Moss

Long Man

 

54

The ethology of domestic animals 2nd edition and introductory text animal welfare and meat production 2nd edition

Per Jensen

Cabi Publishing

2009

55

Animal Welfare & Meat Production

N.G.Gregory

Cabi Publishing

 

56

Unravelling animal behaviour (Second edition)

Mariam Stamp Dankins

Long Man

1995

57

An introduction to veternary medical ethics theory and cases

Bernard E.Rolline

Blackwell Publishing

 

58

The use of animal in higher education problems, alternatives & recommentdations 

 

The Human Society Press of the United States

 

59

Animal Welfare

Micheal C. Appleby and Berry C.Heeghes

Cabi Publishing

2005

60

Farm animal welfare

Social, Bioethics and research issues

Bernard E.Rolline

IOWA State University Press

1995

61

What should we do about animal welfare?

Mike Appley

WSPA – World Society for the protection of animal

 

62

Measuring behviour and introduction guide

Paul Martin patrick bateson

Cambridge

 

63

Challenges in Education ans Society

Journal of Veterinary Medical Education Assocication of American veterinaty medical colleges

Issue theme: animal welfare

Association of American Veterinary Medical Colleges

2005

64

Tạp chí khoa học công nghệ chăn nuôi

 

Viện chăn nuôi

 

65

Tạp chí khoa học và phát triển

 

Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội

 

66

Tạp chí Thông tin khoa học công nghệ và kinh tế thủy sản

 

 

 

67

Tạp chí Thủy sản Việt Nam

 

 

 

68

Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi

 

 

 

69

Tạp chí Thức ăn chăn nuôi

 

 

 

70

Tạp chí Kiến thức chăn nuôi

 

Công ty CP

 

71

Giáo trình thức ăn chăn nuôi

PGS.TS Bùi Quang Tuấn chủ biên

Nhà xuất bản đại học Nông nghiệp Hà Nội

 

72

Giáo trình cây thức ăn chăn nuôi

PGS.TS Bùi Quang Tuấn chủ biên

Nhà xuất bản đại học Nông nghiệp Hà Nội

 

73

Giáo trình đa dạng sinh học

Lê Mạnh Dũng

Nhà xuất bản Nông nghiệp

 

74

Rong câu Việt Nam nguồn lợi và sử dụng

 

 

 

75

Giáo trình hóa sinh đại cương

 

 

 

76

Nghiên cứu sử dụng keo giậu trong chăn nuôi

 

 

 

Copyright: Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: (0243) 827 6653 / Fax: / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: