Thông báo về việc bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đợt tháng 03 năm 2020

Khoa Chăn nuôi xin thông báo

Từ ngày 26/03/2020 đến ngày 28/3/2020, Khoa Chăn nuôi- Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp theo hình thưc online. Trong quá trình báo cáo Khóa luận tốt nghiệp, sinh viên có khó khăn vướng mắc gì xin thông báo lại với cô Thu - Trợ lý đào tạo theo SĐT 0911 020 383.

Trân trọng,

Copyright: Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: (0243) 827 6653 / Fax: / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: