THÔNG BÁO V/v Chương trình trao đổi sinh viên 2020 - ĐHQG Chung Hsing, Đài Loan

Đại học quốc gia Chung Hsing (NCHU), Đài Loan thông báo Chương trình trao đổi sinh viên học kỳ thu 2020 hoặc toàn năm học 2020-2021.
1. Số lượng sinh viên: tối đa 04 sinh viên (theo Thỏa thuận hợp tác trao đổi sinh viên giữa 02 Trường).
2. Thời gian học tập: học kỳ thu 2020 (tháng 9/2020 - tháng 01/2021) hoặc toàn năm học 2020-2021 (tháng 9/2020 - tháng 6/2021).
3. Hỗ trợ tài chính:
            - Miễn học phí (không bao gồm chi phí bảo hiểm và phòng ở);
            - Sinh hoạt phí (căn cứ theo ngân sách của chương trình và chất lượng dự tuyển của sinh viên);
            - 01 khóa học tiếng Trung cơ bản (không tính tín chỉ). NCHU sẽ gửi thông tin khóa học đến sinh viên trúng tuyển.
4. Tiêu chuẩn dự tuyển
- Sinh viên đã hoàn thành ít nhất 01 năm học tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam;
            - Kết quả học tập trung bình từ 3.00 trở lên;
            - Biết tiếng Anh/Trung.
5. Thời hạn đề cử sinh viên:  Từ ngày 01/3/2020 đến ngày 02/4/2020 (Học viện đăng nhập thông tin trực tuyến tại https://forms.gle/BWhWY1gEUvwZzBtb6). Sinh viên có nhu cầu tham gia chương trình đăng ký thông tin cá nhân với Ban Hợp tác quốc tế (HTQT), Học viện Nông nghiệp Việt Nam theo mẫu gửi kèm (cán bộ phụ trách: Trần Thị Thanh Phương, P. 228, tel: 024-62617692, email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) trước ngày 30/3/2020.
6. Thời hạn dự tuyển: Sinh viên hoàn thành hồ sơ dự tuyển từ ngày 6 - 24/4/2020.
7. Thông tin chi tiết chương trình và hồ sơ dự tuyển: Phòng Quan hệ quốc tế của NCHU sẽ gửi tài liệu hướng dẫn sau khi nhận được đề cử.
- Ms. Christina Cheng (Northeast Asia, Europe and Africa):  
- Ms. Eva Lin (Asia and Oceania): 
- Ms. Tina Hsu (America and Mainland China): .
            - Nộp hồ sơ:
Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo sinh viên quan tâm đăng ký tham gia.
Copyright: Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: (0243) 827 6653 / Fax: / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: