Thông báo nộp đơn đăng ký học phần Khóa luận tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2018 – 2019

Thực hiện kế hoạch về Thực tập Khóa luận tốt nghiệp trong học kỳ 1 năm học 2018 - 2019, Khoa Chăn nuôi triển khai đến các lớp nội dung sau:

1. Điều kiện được làm KLTN:

+ Tiêu chuẩn được nhận khóa luận tốt nghiệp khi sinh viên đã tích lũy ít nhất  70% số tín chỉ của chương trình đào tạo (tương ứng 84 tín chỉ - đối với SV khóa 58, 59 hoặc 86 tín chỉ - đối với SV khóa 60) và điểm trung bình chung tích lũy tại thời điểm xét ≥ 2,00.

+ Đối với những sinh viên đã hoàn thành đủ số tín chỉ tích lũy bắt buộc của Chương trình đào tạo và chỉ còn 10 tín chỉ của khóa luận tốt nghiệp. Tiêu chuẩn được nhận khóa luận tốt nghiệp khi sinh viên đạt điểm tích lũy từ 1.95 trở lên.

2. Sinh viên có nguyện vọng thực hiện KLTN trong học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 làm Đơn xin làm Khóa luận tốt nghiệp và nộp tại phòng 106 - Khoa Chăn nuôi trước 17h00, thứ 6 ngày 20/4/2018

Lưu ý: Những bạn sinh viên có điểm trung bình tích lũy và số tín chỉ tích lũy tính đến hết học kỳ I năm học 2017-2018 không đủ điều kiện trên, cần nộp đơn xin làm KLTN đợt bổ sung (xét vào tháng 7 - sau khi sinh viên lên hết điểm học kỳ II năm học 2017-2018 ). Sinh viên không tự ý đăng ký online khi chưa đủ điều kiện.

Đề nghị Ban cán sự các lớp triển khai thông báo này đến các sinh viên

Copyright: Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: (0243) 827 6653 / Fax: / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: