Tổ văn phòng

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

 

 

1

 

 

KS. Nguyễn Thị Thu

- Trợ lý đào tạo đại học

- Phụ trách công tác xét điểm rèn luyện, học bổng khuyến khích học tập và học bổng tài trợ

- Phụ trách công tác sinh viên: miễn giảm bảo hiểm y tế, chế độ chính sách đối với sinh viên

0904 800 700

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

2

 

CN. Lê Thị Thu Nhàn

- Trợ lý tổ chức -  văn phòng

- Phụ trách lao động công ích, lao động kỷ niệm Học viện

 

0989 208 655

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

KS. Lương Quốc Quân

- Trợ lý vật tư - quản trị mạng

- Phụ trách vật tư của khoa, cập nhật đăng bài lên website khoa

0943 566 799

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 4

ThS. Nguyễn Thương Thương

- Trọ lý sau đại học - khoa học và công nghệ - hợp tác quốc tế

0169 372 6826

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright: Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: (0243) 827 6653 / Fax: / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: