Nghiên cứu khoa học

  Các đề tài, dự án:

STT

Tên chương trình, dự án, đề tài

Mã số và cấp quản lý

Người chủ trì  (CT) hay  tham gia (TG)

Kinh phí

Thời gian thực hiện

1

Phân lập và xác định đặc tính probiotic của một số chủng vi khuẩn lactic từ ruột gà

Cấp Trường

CT

Trường

2013 - 2014

2

Điều kiện môi trường lên men sinh tổng hợp enzyme thủy phân tinh bột sống từ chủng Aspergillus sp.GA15

Cấp trường trọng điểm

CT

Trường

2011-2012

3

Một số đặc điểm phát triển của ve chó Rhipicephalus sanguineus

Cấp Trường

TG

Trường

2000

4

Khả năng sinh trưởng của bê lai F1 (BBB x Lai Sind) từ sơ sinh đến 12 tháng tuổi nuôi tại Hà Nội

Cấp Trường

CT

Trường

2015

5

Nghiên cứu hiện trạng môi trường và quan hệ của nó đến dịch bệnh của lợn nuôi ở khu vực Nam Sách-Hải Dương

Đề tài cấp bộ

TG

NSNN

2004-2005

6

Điều tra đặc điểm Thuỷ lý-hoá, thuỷ sinh, ngư loại của các thuỷ vực tại một số xã khu vực Gia Lâm-Hà Nội

Đề tài cấp bộ

TG

NSNN

2006-2007

7

Nghiên cứu sử dụng lớp đôn chuồng vi sinh vật trong chăn nuôi gà nhằm giảm ô nhiễm môi trường tại khu trại thực nghiệm trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Đề tài cấp trường trọng điểm

TG

Trường

2011-2012

8

 Đánh giá khả năng sinh trưởng và thích nghi của bê lai F1 (BBB x Lai Sind) từ sơ sinh đến 12 tháng tuổi nuôi tại nông hộ ở một số huyện ngoại thành Hà Nội

Học Viện Nông nghiệp Việt nam

TG

Trường

2014

9

Phân lập một số chủng vi khuẩn lactic có đặc tính probiotic từ ruột gà

Học Viện Nông nghiệp Việt nam

TG

Trường

2014

10

Ứng dụng kết quả nghiên cứu lai tạo giống bò BBB trên nền đàn bò thịt lai Sind thành đàn bò lai F1 hướng thịt trên địa bàn thành phố Hà Nội

Dự án của Hà Nội

TG

NSNN

2012-2018

 

 
Copyright: Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: (0243) 827 6653 / Fax: / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: