Nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài, dự án:

Tổng số đề tài: 140

Tổng số dự án: 50

I.TỔNG CÁC SỐ ĐỀ TÀI

STT

TÊN ĐỀ TÀI

CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

NĂM THỰC HIỆN

CẤP QL

NGƯỜI THAM GIA

1

Sử dụng một số thảo dược bổ sung vào khẩu phần thức ăn nhằm nâng cao chất lượng thịt và hiệu quả chăn nuôi lợn tại các cơ sở chăn nuôi tỉnh Hải Dương

Vũ Đình Tôn

2020-2021

Cấp tỉnh

Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Văn Duy, Nguyễn Đình Tiến

2

The GCRF One Health Hub

Vũ Đình Tôn (Điều phối viên Quốc gia)

2019-2024

Quốc tế (Anh)

Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Văn Duy, Nguyễn Đình Tiến

3

Nghiên cứu chọn tạo 2 dòng gà Liên Minh

 

2019-2021

 

Bùi Hữu Đoàn

4

Feed library

Nguyễn Xuân Trạch

2018-2019

USDA

 

5

Aflatoxin trong sữa bò

Nguyễn Xuân Trạch

2018-2019

Công ty

 

6

Ảnh hưởng của tỷ lệ axit béo omega 6/omega 3 đến khả năng miễn dịch và quần thể vi sinh vật của lợn con

 

2018-2021

Đề tài chương trình H2020-MSCA- ITN-2017- EJD

Nguyễn Thị Xuân

7

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao giá trị gia tăng tại Tây Nguyên – nhánh Chăn nuôi, thú y, thủy sản

 

2018-2020

Cấp NN

Nguyễn Thị Phương, Vũ Đình Tôn, Hán Quang Hạnh

8

Assessment and improvement of welfare quality, productivity, and economic efficiency of broiler and laying chickens in different produciton systems in the Red river delta, Northern Vietnam

Hán Quang Hạnh

2018-2019

Dự án Việt Bỉ

Vũ Đình Tôn, Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Đình Tiến, Hoàng Ngọc Mai

9

Sử dụng phụ phẩm làm thức ăn chăn nuôi bò

 

2018-2019

Sơn La

Nguyễn Xuân Trạch

10

Ấp trứng nhân tạo nhằm nâng cao khả năng sinh sản của bồ câu Pháp nuôi tại trại chim bồ câu Pháp Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 

2018-2019

KHCN cấp Thành phố Hà Nội

Hoàng Anh Tuấn

11

Áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật phục tráng, chọn lọc, nhân thuần nhằm bảo tồn nguồn gen và phát triển sản xuất giống gà Hồ thuần chủng trên địa bàn tỉnh

 

2017-2020

CQ Chuyển giao

Vũ Đình Tôn, Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Văn Duy, Nguyễn Đình Tiến, Hoàng Ngọc Mai

12

Ứng dụng TBKT xây dựng mô hình chăn nuôi lợn thương phẩm năng suất, chất lượng cao tại huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu

 

2017-2019

CQ Chuyển giao

Vũ Đình Tôn, Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Văn Duy, Nguyễn Đình Tiến, Đinh Văn Tông

13

Nghiên cứu ứng dụng chế biến lõi ngô, bã mía và vỏ chanh leo làm thức ăn cho bò sữa tại Sơn La

Trần Hiệp

2017-2019

Cấp Tỉnh

 

14

Nghiên cứu chọn lọc gòng gà Mía sinh trưởng nhanh bằng công nghệ sinh học phân tử

 

2017-2019

TP Hà Nội

Bùi Hữu Đoàn

15

Nâng cao chất lượng thịt và hiệu quả sản xuất của các cơ sở chăn nuôi lợn bằng việc tự phối trộn các nguồn nguyên liệu thức ăn sẵn có

Vũ Đình Tôn

2017-2018

Cấp tỉnh

Nguyễn Thị Phương, Lê Hữu Hiếu, Hán Quang Hạnh, Nguyễn Thị Xuân, Nguyễn Văn Duy, Nguyễn Đình Tiến, Nguyễn Văn Thắng, Đặng Thúy Nhung

16

Bổ sung sản phẩm từ hạt vừng trong khẩu phần ăn nhằm cải thiện chất lượng tinh dịch của gà Hồ và gà Đông Tảo

Đặng Thúy Nhung

2017-2018

Dự án Việt Bỉ

Nguyễn Thị Xuân

17

Xây dựng khung đo phát thải khí nhà kính ngành nông nghiệp và hướng dẫn đo phát thải khí nhà kính (KNK) trong sản xuất lúa

 

2016-2017

Bộ NN&PTNT

Trần Hiệp

18

Improving dairy cattle health and production in Vietnam

Nguyễn Xuân Trạch

2016-2017

ACIAR AH-2016-020

 

19

Nghiên cứu chọn lọc dòng gà Mía sinh trưởng nhanh bằng chỉ thị phân tử

 

2016-2019

 

Hoàng Anh Tuấn

20

Đánh giá khả năng sản xuất của vịt lai F1 (Bầu Sín Chéng x Supper M3)

Hoàng Anh Tuấn

2016-2017

Dự án Việt Bỉ

 

21

Nghiên cứu áp dụng công nghệ chọn lọc bằng chỉ thị phân tử nhằm nâng cao năng suất sinh sản của lợn nái Landrace và Yorkshire

Vũ Đình Tôn

2015-2017

Cấp Bộ

Nguyễn Thị Phương, Đỗ Đức Lực, Hà Xuân Bộ, Nguyễn Hoàng Thịnh, Nguyễn Thị Vinh, Hoàng Ngọc Mai

22

Đánh giá thực trạng và xây dựng mô hình chăn nuôi dê đạt năng suất và hiệu quả, phù hợp với điều kiện vùng hải đảo tại huyện đảo Bạch Long Vỹ, Hải Phòng

Hán Quang Hạnh

2015-2016

Cấp trường

Lê Hữu Hiếu, Nguyễn Ngọc Bằng

23

Biological Characteristics, Performances and Products Quality of the Dong Tao chicken Breed

Vũ Đình Tôn

2014-2017

Dự án Việt Bỉ

Đào Thị Hiệp

24

Study on the use of rice distiller’s by-product in diets for pig production in Northern Vietnam

 

2014-2016

Đề tài hợp tác song phương Việt-Bỉ

Lê Hữu Hiếu

25

Animal welfare quality, productivity, environmental impact and socio-economic consequences of different pig production systems in the Red river delta, Vietnam

Hán Quang Hạnh

2014-2016

DA Việt Bỉ

Vũ Đình Tôn, Phạm Kim Đăng, Nguyễn Xuân Trạch, Nguyễn Thị Vinh, Vũ Trà My, Nguyễn Thị Phương Giang

26

Development of breeding pig farms with stress-resistant Pietrain strains and crossbred PiDu for lean pig production in Northern Vietnam

 

2014-2016

National Extension Program

Hán Quang Hạnh

27

Nghiên cứu tận dụng phụ phẩm của các nhà máy cồn để sản xuất nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

 

2014-2016

NN

Trần Hiệp

28

Đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường của các trang trại chăn nuôi lợn và xây dưng mô hình xử lý chất thải nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

 

2014-2015

Cấp tỉnh

Vũ Đình Tôn, Đào Thị Hiệp, Hán Quang Hạnh, Phan Đăng Thắng, Nguyễn Văn Duy, Vũ Trà My

29

Welfare quality, productivity and meat quality of broiler chickens kept in different production systems in North Vietnam: An assessment at households’ farms and experimental farm

Hán Quang Hạnh

2014-2015

DA quốc tế (International Foundation for Science)

Vũ Đình Tôn, Nguyễn Thị Xuân

30

Tiểu hợp phần: Sáng kiến nghiên cứu ở các điểm khác nhau nhằm giảm thiểu suy dinh dưỡng trên cơ sở các giải pháp nông nghiệp

Trần Hiệp (Tư vấn, chuyển giao)

2014-2015

IDRC - Canada

 

31

Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật công nghệ tiên tiến nâng cao chất lượng đàn bò và chế biến thức ăn thô trong chăn nuôi bò thịt tại huyện Cẩm Khê - tỉnh Phú Thọ

Trần Hiệp (Tư vấn, chuyển giao)

2014-2015

Bộ KH&CN

 

32

“Nghiên cứu ứng dụng công nghệ đệm lót sinh học trong chăn nuôi lợn nông hộ”

Trần Hiệp (phụ trách )

2013-2016

Bộ KHCN

 

33

Surveillance of Swine Emerging Infectious Diseases

Vũ Đình Tôn (Quản lý nhóm)

2013-2015

Hợp tác quốc tế

 

34

Các giải pháp bảo tồn, khai thác và phát triển giống gà Đông Tảo tại tỉnh Hưng Yên

 

2013-2015

Cấp tỉnh

Nguyễn Văn Duy, Đào Thị Hiệp, Nguyễn Thị Phương, Đỗ Đức Lực, Vũ Đình Tôn, Lê Thị Thắm, Nguyễn Văn Thắng

35

Các giải pháp khả thi giảm thiểu khí nhà kính từ chăn nuôi

 

2013-2015

DANIDA (Denmark)

Trần Hiệp

36

Thực trạng phát triển giống gà Đông Tảo tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Đào Thị Hiệp (Người hướng dẫn)

2013-2014

Cấp trường

Vũ Đình Tôn, Bùi Khắc Kiên, Dương Thị Liên, Chu Thị Thủy, Nguyễn Văn Tuấn

37

Chọn lọc nhằm bảo tồn bền vững giống gà Hồ

Vũ Đình Tôn

2012-2015

Hợp tác song phương

Vũ Đình Tôn, Bùi Hữu Đoàn, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Văn Thắng, Phạm Kim Đăng, Đỗ Đức Lực, Nguyễn Chí Thành, Nguyễn Văn Duy, Nguyễn Công Oánh, Hà Xuân Bộ, Nguyễn Thị Phương, Đào Thị Hiệp

38

Promoting appropriate technology for smallholders to increase food security among indigenous peoples in Cambodia and Lao PDR

Vũ Đình Tôn (điều phối phía Việt Nam)

2012-2015

EU

 

39

Nghiên cứu xây dựng mô hình chăn nuôi lợn rừng quy mô trang trại tại tỉnh Phú Thọ

 

2012-2013

Tỉnh

Trần Hiệp

40

Technical and socio-economic factors affecting adoption of biogas systems by livestock farming households in the North of Vietnam (b)

Nguyễn Xuân Trạch

2012-2013

Dự án HTQT Việt Nam-Đan Mạch (SUSANE 2)

 

41

Nghiên cứu các giải pháp KHCN giảm thiểu phát thải khí methane (CH4) ra môi trường trong chăn nuôi bò sữa, bò thịt

 

2012-016

Bộ NN&PTNT

Trần Hiệp

42

Cải thiện an ninh kinh kế nông thôn thông qua việc phát triển mô hình hệ thống trang trại kết hợp bền vững ở Việt Nam

 

2011-2013

Đề tài dự án Việt Bỉ

Nguyễn Thị Xuân

43

Chọn giống cao lương lai (Sorghum bicolor L.) làm thức ăn xanh cho gia súc

 

2011-2013

Bộ NN&PTNT

Nguyễn Xuân Trạch

44

Bảo tồn giống gà Hồ

 

2011-2013

Cấp Bộ

Bùi Hữu Đoàn

45

Phương pháp In vitrro để phát hiện các hợp chất gây rối loạn nội tiết và các hợp chất có hoạt tính dioxin trong môi trường chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản

Vũ Đình Tôn (Điều phối viên)

2010-2012

HTQT(Giữa Chính phủ Việt Nam và Vùng Waloni -Bỉ)

 

46

Dùng lợn đực Móng Cái để nâng cao sức sản xuất của lợn Bản tại Hòa Bình

Vũ Đình Tôn

2010-2012

Đề tài cấp Bộ

 

47

Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh vật  tổng hợp để xử lý độn lót nền chuồng nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và chống ô nhiễm trong chăn nuôi gà tập trung. Mã số: BNN2010/1

 

2010-2012

Bộ NN&PTNT

Nguyễn Xuân Trạch

48

Nghiên cứu sử dụng một số loại thức ăn xanh giàu protein trong khẩu phần nuôi thỏ nhập nội

Nguyễn Xuân Trạch

2010-2011

Bộ GD&ĐT

 

49

Đánh giá tiềm năng và hiệu quả của một số loại thức ăn địa phương có tác dụng nâng cao sức khỏe đường tiêu hóa ở lợn sinh trưởng tại Miền Bắc - Việt Nam

Trần Hiệp

2009-2012

Đề tài Việt Bỉ

 

50

Xử lý và sử dụng chất thải trong các hệ thống chăn nuôi lợn trang trại tỉnh Hưng Yên

 

2009-2010

 

Lê Hữu Hiếu

51

Xây dựng mô hình chăn nuôi bò thịt có năng suất, chất lượng cao cho nhân dân vùng bãi

 

2009-2010

Cấp tỉnh

Nguyễn Văn Duy, Nguyễn Thị Huyền, Đào Thị Hiệp, Nguyễn Việt Phương, Vũ Đình Tôn, Nguyễn Đình Tưởng, Nguyễn Thị Bích Vân

52

Cải tiến chăn nuôi dê phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững ở Lào  

Nguyễn Xuân Trạch

2009-2010

HTQT (Dự án Việt Bỉ)

 

53

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo một số thiết bị phục vụ công nghệ đóng gói, bảo quản thức ăn thô cho trâu, bò trong vụ đông – xuân.

 

2009-2010

Bộ GD&ĐT

Nguyễn Xuân Trạch

54

Nghiên cứu tổ hợp lai giữa gà Hồ và gà Lương Phượng

Bùi Hữu Đoàn

2009-2010

Cấp Bộ

 

55

Đặc điểm hoá ngành hang gia cầm và phân tích nhu cầu thịt gia cầm trong bối cảnh dịch cúm gia cầm ở vùng xung quanh Hà Nội

Vũ Đình Tôn

2008-2010

Dự án Việt Bỉ

 

56

Caracteristiques de la filiere avicole et l’analyse de la demande en viande avicole dans le contexte d’epidemique de la grippr aviaire autour de la ville de la region de Hanoi

Vũ Đình Tôn

2008-2010

Dự án Việt Bỉ

 

57

Đặc điểm ngành hàng chăn nuôi gia cầm và nhu cầu thịt gia cầm trên địa bàn tỉnh Hà Tây cũ

 

2008-2010

Cấp Bộ

Bùi Hữu Đoàn

58

Xây dựng mô hình chăn nuôi lợn hướng nạc tại một số huyện miền núi tỉnh Bắc Giang

Vũ Đình Tôn

2008-2009

Bộ GD&ĐT, Sở KH&CN tỉnh Bắc Giang (ĐT trọng điểm)

 

59

Nghiên cứu xây dựng mô hình chăn nuôi lợn trang trại đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả cao

Nguyễn Văn Thắng

2008-2009

Cấp Bộ

Vũ Đình Tôn, Hán Quang Hạnh, Nguyễn Công Oánh

60

Xây dựng mô hình chăn nuôi lợn hướng nạc tại một số huyện miền núi thuộc tỉnh Bắc Giang

 

2008-2009

Trọng điểm cấp Bộ

Lê Hữu Hiếu

61

NUFU PRO 15/07: Nâng cao năng suất và chất lượng bò thịt ở Việt Nam, Lào và Campuchia

 

2007-2011

HTQT       (Na Uy)

Nguyễn Xuân Trạch

62

Nghiên cứu bổ sung giun quế (Perionyx excavatus) trong khẩu phần ăn của gà thịt thương phẩm (Hồ x Lương Phượng) nuôi tại trại gà – Đại học Nông nghiệp Hà Nội

 

2007-2008

Cấp Học viện

Nguyễn Thị Xuân

63

Biện pháp kỹ thuật tổng hợp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng thịt và hiệu quả kinh tế của các trang trại chăn nuôi lợn quy mô nhỏ ở đồng bằng sông Hồng

Vũ Đình Tôn

2006-2008

Bộ Khoa học và Công nghệ

 

64

Nghiên cứu khả thi nhằm tăng cường hoạt động xuất khẩu công bằng giữa Việt Nam và Cộng đồng chung châu Âu

Vũ Đình Tôn

2006-2007

Hợp tác quốc tế

 

65

Ứng dụng phương pháp phân tích Quang phổ cận hồng ngoại nhằm xây dựng hệ thống thức ăn cho gia súc nhai lại ở Việt Nam

 

2005 - 2007

Bộ NN&PTNT

Trần Hiệp

66

B2004-32-62: Xử lý và bảo quản rơm tươi làm thức ăn cho trâu bò

Nguyễn Xuân Trạch

2004-2005

Bộ GD&ĐT

 

67

Một số giải pháp kỹ thuật nhằm phát triển chăn nuôi bò thịt trong các vùng nguyên liệu mía đường

 

2003-2004

Bộ GD&ĐT

Nguyễn Xuân Trạch

68

Nghiên cứu, chọn tạo bò hướng sữa đạt sản lượng trên 4000 kg/chu kỳ

 

2001-2004

Bộ NN&PTNT

Nguyễn Xuân Trạch

69

Nâng cao khả năng sử dụng rơm nuôi gia súc nhai lại ở Việt Nam

Nguyễn Xuân Trạch

2000-2003

HTQT   (IFS)

 

70

Năng cao kỹ năng di truyền, sinh sản và công tác giống bò thịt nhiệt đới

 

1999-2001

HTQT (Australia)

Nguyễn Xuân Trạch

71

Nâng cao hiệu quả sử dụng phế phụ phẩn nông nghiệp trong chăn nuôi

 

1998 - 2004

Viện chăn nuôi/NUFU (Na Uy)

Trần Hiệp

72

Điều tra, đánh giá và định hướng phát triển chăn nuôi trâu ở các tỉnh phía Bắc Việt Nam

Nguyễn Xuân Trạch (Thư ký)

1996-2000

Nhà nước (nhánh)

 

73

Nâng cao khả năng sử dụng phụ phẩm để nuôi gia súc ở Việt Nam

 

1996-2000

HTQT (Na Uy)

Nguyễn Xuân Trạch

74

NUFU PRO 9/02: Nâng cao khả năng sử dụng phụ phẩm để nuôi gia súc ở Việt Nam và Lào

 

1996-2000

HTQT (Na Uy)

Nguyễn Xuân Trạch

75

So sánh các công thức lai kinh tế lợn Landracce x Lang hồng; D.E x Lang hồng và D.E x Lang hồng

 

1977-1982

 

Bùi Hữu Đoàn

76

"Nghiên cứu tạo chế phẩm sinh học lên men thức ăn thô xanh nhằm phát triên chăn nuôi lợn hữu cơ tạo sản phẩm thịt lợn khác biệt"

Trần Hiệp

1016-2017

Trọng điểm cấp Học viện

 

77

Chọn lọc và sử dụng một số giống cao lương (sorghum) có năng suất chất xanh cao trong vụ đông - xuân làm thức ăn cho gia súc nhai lại.

Nguyễn Xuân Trạch

2008-2010

Bộ NN&PTNT

 

78

Đặc điểm ngoại hình, năng suất sinh trưởng và chất lượng thịt của gà Tre

Nguyễn Thị Phương

2019

Dự án Việt Bỉ

Nguyễn Đình Tiến, Nguyễn Văn Duy

79

Đặc điểm ngoại hình, năng suất sinh trưởng và chất lượng thịt của gà Tiên Yên

Nguyễn Đình Tiến

2019

Dự án Việt Bỉ

Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Văn Duy

80

Đánh giá tác động của việc bổ sung thảo dược trong khẩu phần ăn đến khả năng sinh trưởng và kháng bệnh của lợn thịt giai đoạn cai sữa – 60kg

Phan Đăng Thắng

2019

Dự án Việt Bỉ

Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Đình Tiến

81

Ảnh hưởng của tanin phụ phẩm chè xanh đến khả năng bảo vệ protein trong môi trường dạ cỏ

Trần Hiệp

2019

Cấp Học viện

 

82

Efficiency of a comprehensive waste treatment system using physically setting tanks and biologicaly vetiver grass floats at a pig farm in the Red River Delta, Vietnam

 

2018

Hợp tác quốc tế

Vũ Đình Tôn

83

Hiệu quả của việc bổ sung hạt vừng trong khẩu phần ăn đến phẩm chất tinh dịch của gà Hồ

Nguyễn Thị Xuân

2018

Cấp trường

Nguyễn Thị Phương

84

Nâng cao hiệu quả chăn nuôi lợn choai xuất khẩu bằng việc sử dụng khẩu phần thức ăn tự phối trộn

Nguyễn Thị Phương

2018

Dự án Việt Bỉ

Nguyễn Đình Tiến

85

Nghiên cứu tổ hợp lai vịt Bầu Sín Chéng x SM 3

 

2017

Đề tài Việt Bỉ

Bùi Hữu Đoàn

86

Năng suất, chất lượng sản phẩm của gà H’mông

Nguyễn Thị Phương

2016

Dự án Việt Bỉ

Nguyễn Thị Xuân

87

Khả năng sinh trưởng, năng suất và phẩm chất thịt của các tổ hợp lai giữa lợn nái F1(Yorkshire x Meishan) và F1(Yorkshire x Móng Cái) khi phối với lợn đực (Pietrain x Duroc) có thành phần Pietrain khác nhau được nuôi bằng nguồn thức ăn địa phương

Lê Hữu Hiếu

2016

Cấp trường

 

88

Phẩm chất tinh dịch và một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả thụ tinh nhân tạo trên gà Đông Tảo

Nguyễn Thị Xuân, Đỗ Thị Huế

2016

Dự án Việt Bỉ

 

89

Ảnh hưởng của việc sử dụng giàn đậu và hố tắm cát tới chất lượng phúc lợi động vật và khả năng sản xuất của gà thịt khi nuôi nhốt và bán thả

Nguyễn Thị Xuân (GV hướng dẫn)

2016

Cấp trường

 

90

Phát triển sinh kế bền vững và nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dân tộc nghèo ở huyện miền núi, tỉnh Thanh Hóa (FLC 13-05)

Trần Hiệp (Tư vấn, chuyển giao)

2014

Phần Lan

 

91

Influence of different types of pig production systems on the animal welfare quality, environment issues, and social consequences in North Vietnam

Vũ Đình Tôn (Coordinator)

2013

Hợp tác quốc tế

 

92

Influence of different types of pig production systems on the animal welfare quality environmental issues, and social consequences in north Vietnam

Vũ Đình Tôn

2013

Hợp tác quốc tế

 

93

Dự án Cạnh tranh Nông nghiệp tỉnh Đăk Lăk

Trần Hiệp (Giám sát, đánh giá)

2013

Bộ NN&PTNT

 

94

Nghiên cứu đánh giá và phát triển chuỗi giá trị cà phê tại huyện Đăk Đoa – Gia Lai. Dự án hỗ trợ Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn tỉnh Gia Lai (TNSP)

Trần Hiệp (Tư vấn)

2013

Bộ NN&PTNT

 

95

Nghiên cứu đánh giá và phát triển chuỗi giá trị ngô tại huyện Kông Chro– Gia Lai. Dự án hỗ trợ Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn tỉnh Gia Lai (TNSP)

Trần Hiệp (Tư vấn)

2013

Bộ NN&PTNT

 

96

Nghiên cứu đánh giá và phát triển chuỗi giá trị mía tại huyện K’Bang – Gia Lai. Dự án hỗ trợ Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn tỉnh Gia Lai (TNSP)

Trần Hiệp (Tư vấn)

2013

Bộ NN&PTNT

 

97

Nghiên cứu đánh giá và phát triển chuỗi giá trị sắn tại huyện Ia Pa – Gia Lai. Dự án hỗ trợ Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn tỉnh Gia Lai (TNSP)

Trần Hiệp (Tư vấn)

2013

Bộ NN&PTNT

 

98

Sử dụng cây thức ăn bản địa nhằm giảm thiểu lượng khí metan dạ cỏ của bò sữa ở Ba Vì

 

2013

IFS (Thụy Điển)

Trần Hiệp

99

Technical and socio-economic factors affecting adoption of biogas systems by livestock farming households in the North of Vietnam (a)

 

2012

Đề tài SUSANE

Vũ Đình Tôn, Hán Quang Hạnh, Nguyễn Công Oánh, Bùi Quang Đông

100

Technical and socio-economic factors affecting adoption of biogas systems by livestock farm households in the North of Vietnam

Hán Quang Hạnh

2012

SUSANE

 

101

Sử dụng lớp độn chuồng sinh học nuôi gà thịt lông màu

 

2012

Trường trọng điểm

Bùi Hữu Đoàn

102

Đánh giá hiệu quả kinh tế-xã hội hệ thống giám sát sức khỏe động vật: Nghiên cứu trường hợp bệnh cúm gia cầm ở vùng Đông Nam Á

Vũ Đình Tôn (Điều phối viên)

2011

HTQT với CIRAD (Pháp)

 

103

Đánh giá việc sử dụng kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản nước ngọt ở Việt Nam

Vũ Đình Tôn (Điều phối viên)

2011

HTQT với Tổ chức nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford-Anh

 

104

Evaluation and comparison of growth, carcass performance and meat quality of local pig (Ban pig) and F1 crossbred pig resulted from Mong Cai boar and Ban sow raised in households in Doc Lap commune Ky Son district of Hoa Binh province

 

2011

Dự án Mekarn

Lê Hữu Hiếu

105

Adaptation of farming systems to socio-economic changes in market-oriented economy

Hán Quang Hạnh

2011

Đề tài RDViet

Bùi Quang Đông, Vũ Đình Tôn

106

Characterization of VAC production systems in Cam Hoang commune, Cam Giang district, Hai Duong province

Hán Quang Hạnh

2011

Cấp trường

 

107

Đánh giá chất thải chăn nuôi cho ao cá và chất lượng nước ao ở một số hệ thống VAC tại xã Cẩm Hoàng – huyện Cẩm Giàng – tỉnh Hải Dương

 

2011

Dự án Việt Bỉ

Nguyễn Thị Xuân, Hán Quang Hạnh, Vũ Đình Tôn

108

Tăng cường năng lực quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam nhằm giảm nhẹ tác động và kiểm soát phát thải khí nhà kính

 

2011

Bộ NN&PTNT

Trần Hiệp

109

Bổ sung dầu bông và Canxi Nitrate vào khẩu phần nhằm giảm phát thải khí mêtan từ dạ cỏ ở bò sinh trưởng

Trần Hiệp

2011

Mekarn fund

 

110

Sử dụng nước hoạt hoá nhằm làm giảm ô nhiễm môi trường không khí trong chăn nuôi lợn

 

2010

 

Lê Hữu Hiếu

111

Nghiên cứu đánh giá các mô hình biogas ở Việt Nam

Trần Hiệp (Tư vấn)

2010

University of Twente, Netherland

 

112

Chẩn đoán lượng metan thải ra trong chăn nuôi bò thịt dựa trên kỹ thuật phân tích phân bò bằng quang phổ cận hồng ngoại

Trần Hiệp

2010

Mekarn fund

 

113

Vỗ béo bò thịt ở Việt Nam

Trần Hiệp

2010

Bộ NN&PTNT

 

114

Chăn nuôi lợn và gia cầm hướng nạc đảm bảo VSMT

 

2010

Bộ NN&PTNT

Trần Hiệp

115

Phân tích và mô hình hoá nguy cơ truyền lan virut cúm trong cơ sở CN gia cầm và chăn nuôi lợn

Vũ Đình Tôn (Điều phối viên)

2009

Hợp tác quốc tế

 

116

Xác định tỷ lệ bổ sung giun Quế (Perionyx excavatus) thích hợp vào khẩu phần ăn của gà broiler nuôi theo phương thức bán chăn thả

Hán Quang Hạnh

2009

Cấp trường

Lê Hữu Hiếu, Vũ Đình Tôn, Nguyễn Chí Thành

117

Ảnh hưởng của mùa vụ đến tiểu khí hậu chuồng nuôi tại một số trang trại chăn nuôi lợn ở huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên

 

2009

Cấp trường

Lê Hữu Hiếu

118

Identify the appropriate amount of redworms (Perionyx excavatus) supplemented in the diet of broiler chickens

Hán Quang Hạnh

2009

Cấp trường

 

119

Chăn nuôi lợn thịt hướng nạc đảm bảo VSMT

 

2009

Bộ NN&PTNT

Trần Hiệp

120

Nghiên cứu xác định sản lượng, chất lượng phân gà công nghiệp, phục vụ cho công tác sử lý, bảo vệ môi trường và tận dụng phụ phẩm làm thúc ăn chăn nuôi

Bùi Hữu Đoàn

2009

Hợp tác Việt Bỉ

 

121

Sinh thái học và Dịch tễ học bệnh Cúm gia cầm ở các nước đang phát triển

Vũ Đình Tôn (Điều phối viên)

2008

Hợp tác quốc tế

 

122

Phân tích Chi phí/Hiệu quả của chiến lược tiêm phòng vac-xin cúm gia cầm ở Việt Nam

Vũ Đình Tôn (Điều phối viên)

2007

Hợp tác quốc tế

 

123

A Risk Analysis Approach for HPAI in poultry production systems

 

2007

CIRAD

Hán Quang Hạnh

124

Thử nghiệm vỗ béo bò bằng nguồn thức ăn có sẵn tại huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai

Nguyễn Xuân Trạch

2007

Trường

 

125

Nghiên cứu hệ thống chăn nuôi tại xã Xương Lâm- huyện Lạng Giang- tỉnh Bắc Giang

 

2005

Cấp trường

Vũ Đình Tôn

126

Nghiên cứu đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất của một số giống gà địa phương quý hiếm ở một số tỉnh phía Bắc Việt Nam

Bùi Hữu Đoàn

2005

Cấp Bộ

 

127

Nghiên cứu ngành hàng lợn tại một số huyện thuộc tỉnh Hà Tây

 

2004

Trường (Dự án Bỉ)

Trần Hiệp

128

Nuôi vỗ bê Lai Sin bằng rơm có bổ sung cỏ xanh, bã bia và dầu lạc

Nguyễn Xuân Trạch

2004

Cấp trường

 

129

Nghiên cứu vai trò của phụ nữ đối với sự phát triển chăn nuôi bò sữa tại Hoà Bình

 

2003

Trường (Dự án Ford Foundation)

Trần Hiệp

130

Đánh giá hiệu quả của việc nuôi bò sữa theo hệ thống dinh dưỡng UFL-PDI

Nguyễn Xuân Trạch

2003

Cấp trường

 

131

Đánh giá điều kiện chăn nuôi tại các hộ nghèo ở Bắc Giang

 

2001

Trường (Dự án Bỉ)

Trần Hiệp

132

Nghiên cứu sự phát triển kinh tế nông hộ tại 3 tỉnh thuộc miền Bắc Việt Nam

 

2000

Trường (Dự án Bỉ)

Trần Hiệp

133

Xác định mức năng lượng và protein thích hợp cho gà công nghiệp từ 0 -8 tuần tuổi nuôi thịt

 

2000

Cấp Bộ

Bùi Hữu Đoàn

134

Nghiên cứu ngành hàng phụ phẩm lò mổ tại Hà Nội

 

1999

Trường (Dự án Úc)

Trần Hiệp

135

Xác định khẩu phần ăn thích hợp cho gà broiler trong cả 2 vụ hè thu và đông xuân

 

1999

Cấp Bộ

Bùi Hữu Đoàn

136

Bổ sung vitamin C cho gia cầm

 

1997

Cấp Bộ

Bùi Hữu Đoàn

137

Sự biệt hóa tế bào tinh trùng và quá trình phát dục của dịch hoàn lợn từ sơ sinh đến 60 ngày tuổi

Bùi Hữu Đoàn

1983

Trường

 

138

Kỹ thuật trồng cỏ voi (Pennisetum Purpureum) và cỏ Pangola (Digitaria decumbens) phát triển đàn dê tại huyện đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng)

     

Đào Thị Hiệp, Phạm Thị Dung, Nguyễn Trọng Tuynh, Vũ Văn Tuấn, Đặng Quang Cảnh, Nguyễn Đức Thái

II. TỔNG SỐ CÁC DỰ ÁN

STT

TÊN ĐỀ TÀI

CHỦ NHIỆM

NĂM THỰC HIỆN

CẤP QL

NGƯỜI THAM GIA

1

Xây dựng TCVN: Gà giống nội. Phần 12. Gà Tiên Yên – Yêu cầu kỹ thuật”.

Vũ Đình Tôn

2019-2020

Cấp Bộ

Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Đình Tiến, Nguyễn Văn Duy

2

Xây dựng TCVN: Gà giống nội. Phần 13. Gà Tre – Yêu cầu kỹ thuật”.

Vũ Đình Tôn

2019-2020

Cấp Bộ

Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Đình Tiến, Nguyễn Văn Duy

3

Nghiên cứu cải tiến công nghệ khí sinh học và sử dụng hiệu quả khí sinh học theo chuỗi giá trị (LCASP26)

 

2018-2019

Dự án Carbon thấp

Bùi Hữu Đoàn

4

Xây dựng TCVN: Gà giống nội. Phần 8. Gà Nhiều cựa – Yêu cầu kỹ thuật”.

Vũ Đình Tôn

2018 – 2019

Cấp Bộ

Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Đình Tiến, Nguyễn Văn Duy

5

Efficiency of a comprehensive waste treatment system using physically settling tanks and biologicaly vetiver grass floats at a pig farm in the Red river delta, Vietnam

Hán Quang Hạnh

2017-2018

   

6

Xây dựng dự thảo TCVN giống gà nội: Phần 4. Gà Đông Tảo- Yêu cầu kỹ thuật

Vũ Đình Tôn

2016-2017

Cấp Bộ

 

7

Dự án sản phẩm quốc gia: Sản xuất vaccine bệnh tai xanh ở lơn

Nguyễn Xuân Trạch

2014-2017

NN

 

8

Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm lợn lai 3-4 máu ngoại tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Đỗ Đức Lực

2014-2016

CQ chuyển giao

Vũ Đình Tôn, Nguyễn Công Oánh

9

Mô hình nhân rộng lợn Pietrain kháng stress và con lai PiDu vào phục vụ sản xuất lợn siêu nạc ở miền Bắc

 

2014-2016

Khuyến nông TW

Bùi Hữu Đoàn, Vũ Đình Tôn, Hán Quang Hạnh, Đỗ Đức Lực, Hà Xuân Bộ, Vũ Thị Thúy Hằng

10

Dự án: Sản xuất Nông nghiệp, An toàn Lương thực, và Dinh dưỡng tại Huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

Trần Hiệp (Tư vấn, chuyển giao)

2014-2015

IDRC - Canada

 

11

Phân tích mạng lưới vận chuyển, buôn bán, giết mổ lợn trong chuỗi giá trị ngành hàng lợn tại miền Bắc Việt Nam

 

2012-2013

CIRAD (Dự án QT)

Eugénie Baudon, Đào Thị Hiệp, Benjamin J. Cowling, Phạm Thị Thanh Hoa, J. S. Malik Peiris, Vu Dinh Ton, Marisa Peyre

12

Đánh giá tác nhân kinh tế-xã hội trong hệ thống giám sát dịch bệnh trên vật nuôi: Nghiên cứu trường hợp cúm gia cầm ở Đông Nam Á

 

2011-2012

CIRAD (Dự án QT)

Delabouglise A, Antoine-Moussiaux N, Phan Đăng Thắng, Nguyễn Tiến Thành, Đào Công Duẩn, Phạm Thị Thanh Hoa, Đào Thị Hiệp, Vũ Đình Tôn, Nguyễn Viết Không, Binot A, F, Roger F, Peyre M.

13

Dự án giống lợn chất lượng cao

Nguyễn Xuân Trạch

2011-2012

Bộ GD&ĐT

 

14

Dự án SUSANE2: Optimizing environmentally friendly biogas production from livestock manure for the reduction of green house gas emissions

 

2010-2013

Dự án HTQT Việt Nam-Đan Mạch

Nguyễn Xuân Trạch

15

Phương pháp In vitro phát hiện các hợp chất gây rối loạn nội tiết và các hợp chất có hoạt tính dioxin trong môi trường chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản

 

2010-2011

Dự án nghiên cứu khoa học do Wallonie-Bruxelles

Đào Thị Hiệp, Vũ Quỳnh Hương, Phạm Kim Đăng, Vũ Đình Tôn, Marie-Louise Scippo

16

Dự án MEKARN: Research cooperation on livestock-based sustainable farming systems in the lower Mekong basin

 

2009-2012

Dự án HTQT Siad/SAREK (Thuỵ Điển)

Nguyễn Xuân Trạch

17

Phát triển các doanh nghiệp liên quan đến thượng nguồn và hạ nguồn sản xuất nông nghiệp

Vũ Đình Tôn (Điều phối viên)

2007-2011

Hợp tác quốc tế

 

18

Ứng dụng công nghệ chăn nuôi lợn siêu nạc theo phương thức công nghiệp, tạo giống lợn “bố, mẹ” phục vụ phát triển chăn nuôi tại tỉnh Yên Bái

 

2007-2010

CQ chuyển giao

Vũ Đình Tôn

19

Phát triển nông nghiệp gia đình bền vững tại tỉnh Hải Dương-Việt Nam

Vũ Đình Tôn (Điều phối viên)

2007-2010

   

20

Xây dựng Quỹ tín dụng hiệp hội để phát triển chăn nuôi nhằm cải thiện điều kiện kinh tế của các hộ nông dân nghèo tại xã An Khang, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Vũ Đình Tôn (Điều phối viên)

2006-2008

Hợp tác quốc tế

 

21

Hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp chế biến nông sản ở Việt Nam và Burundi

Vũ Đình Tôn (Điều phối viên)

2006-2007

Hợp tác quốc tế

 

22

Xây dựng Quỹ tín dụng hiệp hội để phát triển chăn nuôi nhằm cải thiện điều kiện kinh tế của các hộ nông dân nghèo tại xã Cẩm Hoàng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh HảI Dương

Vũ Đình Tôn (Điều phối viên)

2006-2007

Hợp tác quốc tế

 

23

Hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ để sản xuất phục vụ cho xuất khẩu

Vũ Đình Tôn (Điều phối viên)

2005-2006

Hợp tác quốc tế

 

24

Xây dựng Quỹ tín dụng hiệp hội để phát triển chăn nuôi nhằm cải thiện điều kiện kinh tế của các hộ nông dân nghèo tại xã Lưỡng Vượng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Vũ Đình Tôn (Điều phối viên)

2005-2006

Do ĐSQ Luxembourg tài trợ

 

25

Cải thiện điều kiện kinh tế nông hộ vùng đồng bằng Sông Hồng thông qua tổ chức các lớp dạy nghề thủ công

Vũ Đình Tôn (Điều phối viên)

2005-2006

Hợp tác quốc tế

 

26

Hỗ trợ các doanh nhân nông thôn Việt Nam

Vũ Đình Tôn (Điều phối viên)

2004-2006

Hợp tác quốc tế

 

27

Xậy dựng quỹ tín dụng hiệp hội nhằm cải thiện điều kiện kinh tế các hộ nghèo thống qua phát triển chăn nuôi tại xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Vũ Đình Tôn (Điều phối viên)

2004-2005

Hợp tác quốc tế

 

28

Nâng cao năng lực giảng dạy, nghiên cứu cho cán bộ trường ĐHNN1 Hà Nội

Vũ Đình Tôn (Quản lý dự án)

2003-2007

Hợp tác quốc tế

 

29

Xây dựng quỹ tín dụng hiệp hội nhằm cải thiện điều kiện kinh tế cho các hội viên phụ nữ nghèo thông qua phát triển chăn nuôi tại xã Hải Vân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Vũ Đình Tôn (Điều phối viên)

2003-2004

Dự án Hợp tác giữa TTNCLNPTNT và Trung tâm Ba Châu (Bỉ).

 

30

Hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn Việt Nam

Vũ Đình Tôn (Quản lý dự án)

2001-2003

Tổ chức Liên Chính Phủ cộng đồng Pháp ngữ

 

31

Dự án Hỗ trợ kỹ thuật phát triển sản xuất Nông hộ miền núi Huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

 

2001-2003

Bộ KH - CN & MT

Bùi Hữu Đoàn

32

Xậy dựng quỹ tín dụng hiệp hội nhằm cải thiện điều kiện kinh tế cho các hộ nghèo thông qua phát triển chăn nuôi tại xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Vũ Đình Tôn (Quản lý dự án)

1999-2003

Dự án Hợp tác ĐHNN1 - Các trường ĐH khối Pháp ngữ - Bỉ.

 

33

Phát triển chăn nuôi bò thịt hiệu quả

 

1998-2001

Chương trình hợp tác Việt Nam- Úc

Vũ Đình Tôn

34

Hỗ trợ các nông hộ chăn nuôi bò sữa tại Hà Nội

 

1996-1998

Chương trình Hợp tác Việt Nam - AFDI Pháp

Vũ Đình Tôn

35

Dự án phát triển chăn nuôi bò sữa

 

1996-1998

Bỉ tài trợ

Bùi Hữu Đoàn

36

Dự án PDI

 

1995-1997

Austraylia

Bùi Hữu Đoàn

37

Chương trình Đồng bằng Sông Hồng

 

1989-1993

Hợp tác Việt-Pháp

Vũ Đình Tôn

38

Xây dựng mô hình chăn nuôi trang trại khép kín theo chuỗi ngành hàng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm , an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Chuyên gia

2018

 

Bùi Hữu Đoàn

39

Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ tiên tiến trong chăn nuôi lợn   theo hướng trang trại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Chuyên gia

2018

 

Bùi Hữu Đoàn

40

Hỗ trợ thương mại hóa công nghệ chọn lọc giống lợn có năng suất sinh sản cao bằng chỉ thị phân tử

Chuyên gia

2017

Cấp Bộ

Bùi Hữu Đoàn

41

Xây dựng dự thảo TCVN giống gà nội: Phần 2. Gà Hồ- Yêu cầu kỹ thuật

Vũ Đình Tôn

2016

Cấp Bộ

 

42

Dự án cạnh tranh ngành Chăn nuôi và ATTP, do Ngân hàng thế giới tài trợ).Tư vấn hỗ trợ Cục Chăn nuôi, Cục Thú y xây dựng các văn bản quản lý nhà nước (No.09-TV-2012/LIFSAP-PCU

 

2014

Dự án Lifsap

Bùi Hữu Đoàn

43

Xây dựng mô hình chăn nuôi gà Ri lai Lương Phượng nhằm góp phần tạo việc làm và tăng thu nhập cho phụ nữ nghèo dân tộc Nùng

 

2013

Trung tâm phát triển nông thôn và miền núi (DRAM) và GIZ

Bùi Hữu Đoàn

44

Sử dụng phương pháp nghiên cứu dịch tễ học có sự tham gia trong phân loại dịch bệnh trên lợn quy mô xã tại một tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng, miền Bắc Việt Nam

 

2012

CIRAD (Dự án QT)

Phạm Thị Thanh Hoa, Đào Thị Hiệp, Nguyễn Tiến Thành, Nguyễn Viết Không, Vũ Đình Tôn, Eugénie Baudon, Benjamin J. Cowling, Marisa Peyre

45

Phân tích mạng lưới xã hội trong giám sát dịch bệnh trên vật nuôi vùng Đồng bằng sông Hồng

 

2010

CIRAD (Dự án QT)

Amel Zahhaf, Đào Thị Hiệp, Phạm Thị Thanh Hoa, Vũ Đình Tôn, Marisa Peyre

46

Dự án thí điểm tiếp cận thị trường tổng hợp nhằm hỗ trợ công tác bảo tồn thiên nhiên: Phát triển chăn nuôi gia cầm nhằm nâng cao đời sống cộng đồng vùng đệm để giảm thiểu tác động lên tài nguyên thiên nhiên tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Hang Kia Pà Cò, tỉnh Hòa Bình

Chuyên gia

2010

 

Bùi Hữu Đoàn

47

Chăn nuôi gia cầm cho Dự án OSRO /RAS/701UNJ của FAO, nghiên cứu về an toàn sinh học trong ấp nở trứng thuỷ cầm

Chuyên gia

2009

Dự án OSRO /RAS/701UNJ của FAO

Bùi Hữu Đoàn

48

Dự án phát triển vùng của tổ chức Tầm nhìn thế giới - World Vision

Chuyên gia

2008

World Vision

Bùi Hữu Đoàn

49

Củng cố mạng lưới thú y cơ sở thông qua đào tạo cán bộ thý y

Vũ Đình Tôn (Điều phối viên)

2005

Hợp tác quốc tế

 

50

Dự án của IDE tại Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị

 

2003

Tổ chức NGO

Bùi Hữu Đoàn

2- TỔNG HỢP BÀI BÁO KHOA HỌC (Download tại đây)

Copyright: Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: (0243) 827 6653 / Fax: / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: