Nghiên cứu khoa học

Hướng hoạt động khoa học và công nghệ

  • Đánh giá và cải tiến tính năng sản xuất của vật nuôi
  • Cải tiến chất lượng sản phẩm vật nuôi
  • Chọn lọc và lai tạo các giống vật nuôi
  • Đa dạng sinh học và bảo tồn quỹ gen động vật

Một số đề tài chủ trì trong những năm gần đây

TT

Tên chương trình, đề tài

Thời gian

 thực hiện

 

Các đề tài chủ trì

 

1

Đề tài Nghiên cứu tạo vật liệu giống lợn có khả năng chống stress nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm chăn nuôi lợn

2001-2003

2

Đề tài Đánh giá chất lượng cảm quan của thịt trâu bò

2008

3

Đề tài Tạo đàn lợn hạt nhân dòng Piétrain kháng stress (ReHal) nuôi tại miền Bắc Việt Nam

2009-2010

4

Đề tài Xây dựng mô hình bảo tồn và phát triển chăn nuôi gà bản địa tại Lục Ngạn và Yên Thế, Bắc Giang

(2009-2011)

5

Đề tài Nghiên cứu một số công thức lai giữa lợn rừng và lợn địa phương ở các tỉnh miền núi phía Bắc

(2012-2013)

6

Dự án Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm lợn lại 3-4 máu ngoại tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

2014-2015

7

Đề tài Association of FUT1 gene with growth performance and lean meat in Large White pig under intensive condition in northern Vietnam

2016-2017

8

Dự án Nghiên cứu chọn tạo dòng  lợn nái Landrace và Yorkshire kháng vi khuẩn gây tiêu chảy bằng chỉ thị phân tử

2017-2019

9

Đề Tài Chọn Tạo hai dòng gà Liên Minh có năng suất cao

(2019-2021)

10

Đề tài Nghiên cứu khả năng kháng tự nhiên đối với bệnh dịch tả lợn Châu Phi của một số cá thể lợn sống sót trong ổ dịch

2020-2022

11

Đề tài Nghiên cứu tạo vật liệu giống lợn có khả năng chống stress nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm chăn nuôi lợn

2001-2003

 

Các Đề tài Tham gia

 

12

Đề tài Nhân giống thuần chủng và đánh giá khả năng phát triển của đàn lợn Pietrain kháng stress Bỉ nuôi tại Việt Nam

2008

13

Đề tài Đánh giá năng suất và chất lượng thịt của một số tổ hợp lai có sự tham gia của đực lai giữa Pietrain và Duroc (PiDu)

2008-2009

14

Đề tài Đánh giá khả năng sản xuất của lợn đực Pietrain x Duroc (PiDu) với tỷ lệ máu của Pietrain kháng stress khác nhau (25, 50 và 75%) trong chăn nuôi trang trại

2011-2012

15

Đề tài Chọn lọc nhằm bảo tồn bền vững giống gà Hồ

2012-2013

16

Đề tài Nghiên cứu một số công thức lai giữa lợn rừng và lợn địa phương ở các tỉnh miền núi phía Bắc

2012-2013

17

Đề tài Ảnh hưởng của kiểu gen halothane đến hiệu quả sử dụng thức ăn và khả năng sản xuất của lợn đực Piétrain kháng stress

2014

18

Đề tài Nghiên cứu áp dụng công nghệ chọn lọc bằng chỉ thị phân tử nhằm nâng cao năng suất sinh sản của lợn nái Landrace và Yorkshire”

2015-2017

19

Đề tài Nghiên cứu chọn tạo dòng lợn nái tổng hợp và lợn đực cuối cùng từ nguồn gen nhập nội có năng suất, chất lượng cao phục vụ chăn nuôi tại các tỉnh phía Bắc

2017-2021

Các công trình khoa học được công bố trong những năm gần đây

Bài báo

Năm công bố

Multi-spurred chicken breed and livelihood of ethnic People in North Vietnam: characterisationand prospects

2015

Giá trị giống ước tính và chọn lọc đối với tính trạng  tăng khối lượng trung bình của lợn đực Piétrain kháng stress

2015

Ảnh hưởng của kiểu gen halothane đến hiệu quả  sử dụng thức ăn và khả năng sản xuất trên lợn đực Piétrain kháng stress

2015

Ho Chicken in Bac Ninh Province (Vietnam): From an Indigenous Chicken to Local Poultry Breed

2015

Ho chicken breed: morpho-biometric characteristics and economic efficiency of production

2015

Growth performance, carcass characteristics and meat  quality of crossbred fattening pigs from stress negative Piétrain boars mated to Landrace x Large White sows

2015

Năng suất sinh sản của lợn Lũng Pù và lợn Bản Hòa  Bình

2015

Khả năng sinh trưởng,năng suất ,chất lượng thịt lợn Lũng Pù và lợn Bản Hòa Bình

2015

Đa hình A3971G, T3737C gen Insuline của gà Đông Tảo, Hồ và Mía

2015

Năng suất sinh sản của lợn nái lai F1 giữa Landrace và Yorkshire phối với đực Piétrain kháng stress và PiDu nuôi tại Xí nghiệp Chăn nuôi Đồng Hiệp - Hải Phòng

2015

Phẩm chất tinh dịch của lợn Piétrain kháng stress.

2015

Khả năng sinh trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của lợn Piétrain kháng stress

2015

Đặc điểm ngoại hình, khả năng sản xuất của gà nhiều ngón nuôi tại rừng quốc gia Xuân Sơn, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

2016

Estimation of genetic parameters for semen traits of stress negative Piétrain pig in Northern Vietnam

2016

Reproductive performances of Wild and F1 (Wild x Meishan) sows in Ninh Binh Province

2016

Growth performance and semen trait of stress nagative Piétrain pigs and their hybrids with Duroc under closing farm condition.

2016

ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG PHÁP THỤ TINH ĐẾN NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA GÀ HỒ

2016

Genetic structure of candidate genes for litter sire in Landrace and Yorkshire sows

2016

Effects of the polymorphisms of FUT1 gene on body weights at birth and weaning of Yorkshire piglets

2016

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SẢN XUẤT THỊT CỦA VỊT LAI BROILER F1(SÍN CHÉNG X SUPER M3)

2017

Năng suất sinh sản của lợn nái F1 giữa Landrace và Yorkshire phối với đực Piétrain kháng stress, PiDu nuôi tại Xí nghiệp Chăn nuôi Đồng Hiệp - Hải Phòng

2017

ASSOCIATION OF THE POLYMORPHISM IN THE RNF4, RBP4 AND IGF2 GENES WITH REPRODUCTIVE TRAITS IN LANDRACE AND YORKSHIRE SOWS

2017

Năng suất sinh sản của lợn nái Móng Cái và Rừng phối với đực Rừng tại Công ty CP Giống Thái Bình

2017

Đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất của gà  Ri Ninh Hòa từ 4 đến 14 tuần tuổi được nuôi trong điều kiện bán chăn thả

2017

Sinh trưởng và tiêu tốn thức ăn theo chế độ ăn, khối lượng giết thịt, tính biệt của tổ hợp lợn lai Duroc x (Landrace x Yorkshire)

2017

Năng suất thân thịt theo chế độ ăn, khối lượng giết thịt và tính biệt của lợn lai Duroc x (Landrace x Yorkshire)

2017

Chất lượng tinh dịch và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng tinh dịch gà Đông Tảo

2017

Chất lượng thịt, thành phần hoá học, tỷ lệ mỡ giắt của tổ hợp lợn lai giữa nái F1 (Landrace x Yorkshire) với đực Duroc theo chế độ ăn, khối lượng kết thúc và tính biệt

2017

Effect of a polymorphism in the RNF4 and RBP4 genes on growth performance and meat production of Landrace and Yorkshire pigs

2017

Thực trạng chăn nuôi lợn nông hộ ở Thanh Hóa

2017

Đặc điểm sinh học và khả năng sản xuất của gà sáu ngón nuôi tại Lạng Sơn

2017

Tạo dòng tế bào lai tiết kháng thể đơn dòng kháng Progesterone

2017

Association of single nucleotide polymorphisms in the Insuline gene with growth traits of Mia chicken

2017

Đặc điểm ngoại hình, khả năng sản xuất của gà H'Mông nuôi tại Mai Châu - Hòa Bình

2017

Đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất của gà Quý Phi

2018

So sánh một vài công thức môi trường nuôi thành thục trứng lợn in vitro

2018

Đặc điểm ngoại hình và năng suất sinh sản của vịt trời (anas supercillosa)

2018

Optimization of the in vitro fertilization protocol for frozen epididymal sperm with low fertilization ability in Ban—A native Vietnamese pigs

2018

ĐA HÌNH 24-bp INSERTION-DELETETION VÀ C2402T CỦA GEN PROLACTIN Ở HAI GIỐNG GÀ BẢN ĐỊA VIỆT NAM: GÀ RI VÀ GÀ MÍA

2018

Khả năng sinh trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của thỏ New Zealand nuôi trong điều kiện gia trại tại huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

2018

Effects of water hyacinth (Eichhornia crassipes) as replacement for compound feed in the diet on feed utilization and growth performance of New Zealand rabbits

2018

Khả năng sản xuất thịt của Vịt trời (Anas supercillosa)

2018

Ảnh hưởng của cỏ voi (Pennisetum purpureum), xuyến chi (Bidens pilosa), ruzi (Brachiaria ruziziensis), keo dậu (Leucaeana leucocephala) trong khẩu phần đến thức ăn thu nhận, năng suất và chất lượng sữa dê Saanen

2018

Effect of dietary supplementation with green tea powder on performance characteristic, meat organoleptic quality and cholesterol content of broilers

2018

Đa hình Intron 1 Gen Growth Hormone và đa hình Exon 5 gen thụ thể prolactin ở hai quần thể gà đẻ trứng bản địa Việt Nam Ri và Mía

2019

Growth performance, carcass quality characteristics and colonic microbiota profiles in finishing pigs fed diets with different inclusion levels of rice distillers’ by‐product

2019

Ảnh hưởng của chế phẩm phức kim loại chứa sắt, đồng, kẽm  và selen đến chỉ số sinh lý, sinh hóa máu gà LV thương phẩm

2019

Đa hình gen FUT1, MUC4 trong quần thể lợn nái, đực Landrace, Yorkshire

2019

Đa hình gen MC4R và PIT1 ở quần thể lợn Duroc

2019

Additive Genetic Effects of RNF4, RBP4, and IGF2 Polymorphisms on Litter Size in Landrace and Yorkshire Sows

2019

Effect of FUT1 gene on carcass performance and meat quality of Large White Pig

2019

Sản xuất kháng thể đơn dòng trong xoang phúc mạc của chuột BALB/c đặc hiệu cho Progesterone

2019

Copyright: Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: (0243) 827 6653 / Fax: / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: