Môn học giảng dạy

 

STT

Tên môn học

Mã môn học

Cán bộ giảng dạy

Bậc học (đại học/cao học)

1

Hóa sinh đại cương

CN02301

Đặng Thái Hải

Ngô Thị Thùy

Bùi Huy Doanh

Đinh Thị Yên

Đại học

2

Hóa sinh động vật

CN02302

Đặng Thái Hải

Ngô Thị Thùy

Bùi Huy Doanh

Đinh Thị Yên

Đại học

3

Hóa sinh động vật nâng cao

CN06005

Đặng Thái Hải

Ngô Thị Thùy

Bùi Huy Doanh

Đinh Thị Yên

Thạc sỹ

Copyright: Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: (0243) 827 6653 / Fax: / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: