Môn học giảng dạy

 

STT

Tên môn học

Mã môn học

Cán bộ giảng dạy

Bậc học (đại học/cao học)

1

Sinh lý động vật 1

CN02303

Nguyễn Bá Mùi

Phạm Kim Đăng

Cù Thị Thiên Thu

Nguyễn Thị Phương Giang

Nguyễn Bá Hiếu

Đại học

2

Sinh lý động vật 2

CN02305

Nguyễn Bá Mùi

Phạm Kim Đăng

Cù Thị Thiên Thu

Nguyễn Thị Phương Giang

Nguyễn Bá Hiếu

Đại học

3

Tập tính và quyền lợi động vật

CN01203

Nguyễn Bá Mùi

Phạm Kim Đăng

Cù Thị Thiên Thu

Nguyễn Thị Phương Giang

Nguyễn Bá Hiếu

Đại học

4

Sinh lý tiêu hóa và hấp thu

CN02306

Nguyễn Bá Mùi

Phạm Kim Đăng

Cù Thị Thiên Thu

Nguyễn Thị Phương Giang

Đại học

5

Sinh lý sinh sản động vật nâng cao

CN07029

Nguyễn Bá Mùi

Phạm Kim Đăng

Cù Thị Thiên Thu

Cao học

6

Sinh lý động vật nâng cao

CN06006

Nguyễn Bá Mùi

Phạm Kim Đăng

Cù Thị Thiên Thu

Cao học

7

Ứng dụng tập tính và Welfare trên động vật

CN06016

Nguyễn Bá Mùi

Phạm Kim Đăng

Cù Thị Thiên Thu

Cao học ứng dụng

8

Đánh giá chất lượng sản phẩm chăn nuôi

CN07031

Phạm Kim Đăng

Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

Phạm Hồng Ngân

Cao học

9

Công nghệ phôi động vật

CN08015

Phạm Kim Đăng

Nguyễn Bá Mùi

Tiến sĩ

 

 

 

 

Copyright: Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: (0243) 827 6653 / Fax: / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: