Môn học giảng dạy

 

Trình độ đào tạo

Mã môn học

Tên môn học

Đại học

 

CN02601

Dinh dưỡng động vật

CN03306

Đánh giá chất lượng thức ăn

CN03304

Nguyên lý và áp dụng hệ thống HACCP trong SXTĂ chăn nuôi

CN03305

Công nghệ sản xuất thức ăn công nghiệp

CN03308

Bệnh dinh dưỡng vật nuôi

CN03815

Thực tập giáo trình sản xuất thức ăn

CN03806

Rèn nghề sản xuất thức ăn

TY03024

Bệnh do rối loạn dinh dưỡng

CN03302

Thức ăn chăn nuôi

CN03303

Cây thức ăn chăn nuôi

CN03307

Thức ăn bổ sung và phụ gia

CN03802

Rèn nghề chăn nuôi 1

CN03804

Rèn nghề chăn nuôi 2

CN01201

Vi sinh vật đại cương

CN03201

Vi sinh vật ứng dụng trong chăn nuôi

Cao học

CN07030

Ứng dụng công nghệ VSV trong chăn nuôi

CN07014

Đánh giá và quản lý chất lượng thức ăn chăn nuôi

CN07016

Thức ăn bổ sung và phụ gia

CN07015

Công nghệ thức ăn chăn nuôi

CN06007

Dinh dưỡng động vật nâng cao

CN07017

Độc chất trong thức ăn và bệnh dinh dưỡng

Tiến Sỹ

DDĐV801

Những tiến bộ mới trong dinh dưỡng động vật

DDĐV802

Hệ thống đánh giá giá trị Protein và năng lượng cho lợn, gia cầm và loài nhai lại

CN08006

Các kỹ thuật phân tích trong nghiên cứu chăn nuôi

DDĐV803

Thức ăn bổ sung và phụ gia: vai trò, cách sử dụng và an toàn thực phẩm trong sử dụng thức ăn bổ sung và phụ gia

DDĐV804

Chế biến và bảo quản thức ăn hạt, thức ăn nguồn gốc động vật, công nghệ sản xuất thức ăn hỗn hợp

Copyright: Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: (0243) 827 6653 / Fax: / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: