Môn học giảng dạy

 

STT

Tên môn học

Mã môn học

Cán bộ giảng dạy

Bậc học
(đại học/cao học)

1

Dinh dưỡng động vật

CN02601

PGS.TS. Đặng Thúy Nhung

Đại học

TS.Lê Việt Phương

2

Đánh giá chất lượng thức ăn

CN03306

PGS.TS. Đặng Thúy Nhung

TS.Lê Việt Phương

3

Nguyên lý và áp dụng hệ thống HACCP trong SXTĂ chăn nuôi

CN03304

PGS.TS. Đặng Thúy Nhung

TS.Lê Việt Phương

4

Công nghệ sản xuất thức ăn
công nghiệp

CN03305

PGS.TS. Đặng Thúy Nhung

TS.Lê Việt Phương

5

Bệnh dinh dưỡng vật nuôi

CN03308

PGS.TS. Đặng Thúy Nhung

TS.Lê Việt Phương

6

Rèn nghề sản xuất thức ăn

CN03806

PGS.TS. Đặng Thúy Nhung

TS.Lê Việt Phương

7

Bệnh do rối loạn dinh dưỡng

TY03024

PGS.TS. Đặng Thúy Nhung

TS.Lê Việt Phương

8

Thực tập giáo trình sản xuất
thức ăn

CN03815

PGS.TS. Đặng Thúy Nhung

TS.Lê Việt Phương

9

Cây thức ăn chăn nuôi

CN03303

PGS.TS.Bùi Quang Tuấn

TS. Nguyễn Thị Huyền

10

Thức ăn chăn nuôi

CN03302

PGS.TS.Bùi Quang Tuấn

TS. Nguyễn Thị Huyền

11

Thức ăn bổ sung và phụ gia

CN03307

PGS.TS.Bùi Quang Tuấn

TS. Nguyễn Thị Huyền

12

Vi sinh vật đại cương

CN01201

TS. Nguyễn thị Tuyết Lê

TS. Bùi Văn Định

13

Vi sinh vật ứng dụng trong
chăn nuôi

CN03201

TS. Nguyễn thị Tuyết Lê

TS. Bùi Văn Định

14

Ứng dụng công nghệ VSV trong chăn nuôi

CN07030

TS. Nguyễn thị Tuyết Lê

Cao học

15

Đánh giá và quản lý chất lượng thức ăn chăn nuôi

CN07014

PGS.TS. Bùi Quang Tuấn

TS.Lê Việt Phương

16

Công nghệ thức ăn chăn nuôi

CN07015

PGS.TS. Bùi Quang Tuấn

TS.Lê Việt Phương

17

Độc chất trong thức ăn và bệnh dinh dưỡng

CN07017

PGS.TS. Đặng Thúy Nhung

TS.Lê Việt Phương

18

Thức ăn bổ sung và phụ gia

CN07016

PGS.TS. Bùi Quang Tuấn

TS.Lê Việt Phương

19

Dinh dưỡng động vật nâng cao

CN06007

PGS.TS. Đặng Thúy Nhung

TS.Lê Việt Phương

20

Những tiến bộ mới trong dinh dưỡng động vật

DDĐV801

PGS.TS. Tôn Thất Sơn

Tiến sĩ

PGS.TS. Bùi Quang Tuấn

21

Hệ thống đánh giá giá trị
Protein và năng lượng cho lợn, gia cầm và loài nhai lại

DDĐV802

PGS.TS. Tôn Thất Sơn

PGS.TS. Bùi Quang Tuấn

22

Các kỹ thuật phân tích trong
nghiên cứu chăn nuôi

CN08006

PGS.TS. Tôn Thất Sơn

PGS.TS. Bùi Quang Tuấn

23

Thức ăn bổ sung và phụ gia: vai trò, cách sử dụng và an toàn thực phẩm trong sử dụng thức ăn bổ sung và phụ gia

DDĐV803

PGS.TS. Tôn Thất Sơn

PGS.TS. Bùi Quang Tuấn

24

Chế biến và bảo quản thức ăn hạt, thức ăn nguồn gốc động vật,công nghệ sản xuất thức ăn hỗn hợp

DDĐV804

PGS.TS. Tôn Thất Sơn

PGS.TS. Bùi Quang Tuấn

Copyright: Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: (0243) 827 6653 / Fax: / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: