Đề tài giai đoạn 2019 - đến nay

 

NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN 2019 – NAY

1  1. Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Quốc Gia

TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Năm thực hiện

Tiến độ thực hiện

1

Ứng dụng công nghệ chăn nuôi bò H'Mông và con lai nuôi tập trung ở miền núi phía Bắc

PGS.TS. Nguyễn Bá Mùi

2019-2023

Đang thực hiện, đúng tiến độ

 

1.   2. Đề tài cấp Bộ NN&PTNT

TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Năm thực hiện

Tiến độ thực hiện

1

Đề tài cấp Bộ: “Chọn tạo hai dòng gà Liên Minh có năng suất cao”

PGS.TS. Phạm Kim Đăng

2019-2022

Đang thực hiện, đúng tiến độ

1.    3. Đề tài Việt Bỉ

TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Năm thực hiện

Tiến độ thực hiện

1

Đặc điểm ngoại hình, năng suất sinh trưởng và chất lượng thịt của gà Tiên Yên

KS. Nguyễn Đình Tiến

4/2019 – 4/2020

Đang thực hiện, đúng tiến độ

2

Khả năng sinh sản và chất lượng trứng của tổ hợp lai F1[(Đông Tảo x Lương Phượng) x Đông Tảo]

ThS. Nguyễn Chí Thành

4/2019 – 4/2020

Đang thực hiện, đúng tiến độ

3

Đặc điểm ngoại hình, năng suất sinh trưởng và chất lượng thịt của gà Tre

ThS. Nguyễn Thị Phương

4/2019 – 4/2020

Đang thực hiện, đúng tiến độ

4

Đánh giá tác động của việc bổ sung thảo dược trong khẩu phần ăn đến khả năng sinh trưởng và kháng bệnh của lợn thịt giai đoạn cai sữa – 60kg

TS. Phan Đăng Thắng

4/2019 – 4/2020

Đang thực hiện, đúng tiến độ

1.   4.    Đề tài cấp Học viện

TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Năm thực hiện

Tiến độ thực hiện

1

Đánh giá khả năng định lượng kim loại nặng Cd, Hg, As trong thức ăn chăn nuôi bằng hệ thống AAS

ThS. Bùi Thị Bích

2019

Đang thực hiện, đúng tiến độ

2

Đánh giá chất lượng tinh dịch của một số giống lợn nuôi tại công ty cổ phần giống chăn nuôi Thái Bình

ThS. Đinh Thị Yên

2019

Đang thực hiện, đúng tiến độ

3

Đánh giá khả năng sản xuất của gà lai Đông Tảo x F1(Đông Tảo x Lương Phượng)

ThS. Nguyễn Văn Duy

2019

Đang thực hiện, đúng tiến độ

4

Đánh giá khả năng sinh trưởng của bê lai F2[BBB x F1 (BBB x Lai Sind)] từ sơ sinh đến 6 tháng tuổi trong chăn nuôi nông hộ ở huyện Ba Vì, Hà Nội

ThS. Dương Thu Hương

2019

Đang thực hiện, đúng tiến độ

 

2.   5.  Đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học

TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Năm thực hiện

Tiến độ thực hiện

1

Nghiên cứu bổ sung sinh khối tảo Spirulina tự sản xuất vào khẩu phần ăn gà thịt

PGS.TS. Phạm Kim Đăng

2019

Đang thực hiện, đúng tiến độ

2

Khả năng sinh trưởng và năng suất thân thịt của lợn lai Meishan

TS. Hà Xuân Bộ

2019

Đang thực hiện, đúng tiến độ

3

Đánh giá khả năng sinh trưởng, năng suất và chất lượng của cỏ voi Taiwanese Napier

ThS. Đinh Thị Yên

2019

Đang thực hiện, đúng tiến độ

 

 

 

 

 


 

Copyright: Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: (0243) 827 6653 / Fax: / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: