Giáo trình - Bài giảng

a. Giáo trình

1. Vũ Duy Giảng, Nguyễn Thị Lương Hồng, Tôn Thất Sơn (1999). Dinh dưỡng và thức ăn gia súc. NXB Nông nghiệp - Hà Nội.

2. Vũ Duy Giảng và Tôn Thất Sơn (2007). Dinh dưỡng và thức ăn vật nuôi. NXB Đại học Sư phậm.

3. Tôn Thất Sơn, Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thị Lệ Hằng (2007). Chăn nuôi gia cầm. NXB Hà Nội.

4. Bùi Quang Tuấn (chủ biên), Nguyễn Bách Việt, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Thị Huyền (2012). Cây thức ăn chăn nuôi. NXB Đại Học Nông Nghiệp.

5. PGS.TS. Bùi Quang Tuấn (chủ biên), TS. Trần Quốc Việt, TS. Đặng Thúy Nhung, Ths. Nguyễn Thị Huyền (2012). Thức ăn chăn nuôi. NXB Đại Học Nông Nghiệp.

6. Nguyễn Thị Tuyết Lê, Bùi Văn Định (2017). Vi sinh vật ứng dụng trong chăn nuôi. NXB Đại Học Nông nghiệp.

7. Nguyễn Thị Tuyết Lê,    Thịnh (2017). Vi sinh vật ứng dụng trong chăn nuôi (Cho ngành PHOHE). NXB Đại Học Nông nghiệp.

Bài giảng:

Tất cả cán bộ giảng dạy đều có bài giảng riêng cho từng môn học 

Copyright: Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: (0243) 827 6653 / Fax: / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: