Giáo trình - Bài giảng

XUẤT BẢN PHẨM

a. Giáo trình

1. Bùi Quang Tuấn (chủ biên), Nguyễn Bách Việt, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Thị Huyền (2012). Cây thức ăn chăn nuôi. NXB Đại Học Nông Nghiệp.

2. PGS.TS. Bùi Quang Tuấn (chủ biên), TS. Trần Quốc Việt, TS. Đặng Thúy Nhung, Ths. Nguyễn Thị Huyền (2012). Thức ăn chăn nuôi. NXB Đại Học Nông Nghiệp.

3. Nguyễn Thị Tuyết Lê, Bùi Văn Định (2017). Vi sinh vật ứng dụng trong chăn nuôi. NXB Đại Học Nông nghiệp.

4. Nguyễn Thị Tuyết Lê, Nguyễn Hoàng Thịnh (2017). Vi sinh vật học đại cương (Cho ngành PHOHE). NXB Đại Học Nông nghiệp.

b. Sách tham khảo

1. Vũ Duy Giảng, Nguyễn Xuân Bả, Lê Đức Ngoan, Nguyễn Xuân Trạch, Vũ Chí Cương, Nguyễn Hữu Văn (2008). Dinh dưỡng và thức ăn cho bò. NXB Nông nghiệp - Hà Nội. . http://www.hua.edu.vn/giaotrinh/giaotrinh_index.htm

2. Vũ Duy Giảng (2007). Thức ăn bổ sung và phụ gia. NXB Nông nghiệp - Hà Nội.

3. Nguyễn Thị Lương Hồng, Bùi Quang Tuấn (2004). Giải quyết thức ăn thô xanh cho bò sữa ở nông hộ. NXB Nông nghiệp 2004.

4. Hoàng Kim Giao, Phạm Sĩ Lăng, Nguyễn Xuân Trạch, Trương Văn Dung, Phan Văn Kiểm, Phùng Quốc Quảng, Bùi Quang Tuấn, Phạm Kim Cương, Tăng Xuân Lưu (2004). Cẩm nang chăn nuôi bò sữa. NXB Nông nghiệp - Hà Nội.

5. Nguyễn Khắc Khánh, Hoàng Thanh Hải, Phạm Công Thiếu, Đặng Thúy Nhung (2013). Chim trĩ đỏ khoang cổ (Phasianus colchicus) ở Việt Nam.

Copyright: Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: (0243) 827 6653 / Fax: / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: