Giáo trình - Bài giảng

TT

Tên sách

Loại sách

Nhà xuất bản và năm xuất bản

Tác giả biên soạn

Thẩm định, xác nhận sử dụng của CSGDĐH

A.     Giáotrình

1

Sinh lý động vật phần 1

GT

2019, Nhà xuất bản Học viện nông nghiệp

Pham Kim Dang, Nguyen Ba Mui, Cu Thi Thien Thu, Nguyen Thi Phuong Giang, Nguyen Ba Hieu.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

2

Giáo trình thức ăn bổ sung và phụ gia

GT

2019, Nhà xuất bản Học viện nông nghiệp

Bùi Quang Tuấn, Lê Việt Phương, Nguyễn Thị Huyền (CN), Cù Thị Thiên Thu. Nhà xuất bản Học viện Nông nghiệp.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

3

Text book Introductory animal production

GT

2015, Nhà xuất bản Học viện nông nghiệp

Nguyen Xuan Trach (Chief author), Nguyen Thi Tuyet Le, Cu Thi Thien Thu

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

B.     Sáchthamkhảo

1

Stress và một số vấn đề liên quan đến Phúc lợi động vật trong chăn nuôi

TK

NXB Đại học Nông nghiệp, 2017. ISBN: 978-604-924-290-8

PGS.TS. Phạm Kim Đăng

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

2

Bệnh viêm vú ở bò sữa

TK

NXB Đại học Nông nghiệp, 2017. ISBN: 978-604-924-290-8

NguyễnVănThanh, Sử Thanh Long, Trịnh Đình Thâu, Phạm Kim Đăng

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

3

Sinh sản gia súc

Dịch giáo trình ĐH Liege – Bỉ

Sách dự án

Vũ Đình Tôn, Trần Minh Vượng, Phạm Kim Đăng

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Chữ viết tắt:  CK: Chuyên khảo; GT: Giáo trình; TK: Sách tham khảo; HD: Sách hướng dẫn: MM: viết một mình; CB: Chủ biên

 

 

Copyright: Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: (0243) 827 6653 / Fax: / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: