Giáo trình - Bài giảng

 

TT

Tên sách

Loại sách

Nhà xuất bản và năm xuất bản

Số tác giả

Tác giả biên soạn

Thẩm định, xác nhận sử dụng của CSGDĐH

A. Giáo trình

1

Sinh lý động vật

GT

????

 

Trần Cừ, ……

 

2

Sinh lý động vật

GT

???

     

3

Sinh lý gia súc

GT

1996

???

???

 
B. Sách tham khảo

1

Stress và một số vấn đề liên quan đến Phúc lợi động vật trong chăn nuôi

TK

NXB Đại học Nông nghiệp, 2017. ISBN: 978-604-924-290-8

1

TS. Phạm Kim Đăng

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

2

Bệnh viêm vú ở bò sữa

TK

NXB Đại học Nông nghiệp, 2017. ISBN: 978-604-924-290-8

4

Nguyễn Văn Thanh, Sử Thanh Long, Trịnh Đình Thâu, Phạm Kim

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

3

Sinh sản gia súc

Dịch nguyên bản giáo trình ĐH Liege – Bỉ

Sách dự án

3

Vũ Đình Tôn, Trần Minh Vượng, Phạm Kim Đăng

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Chữ viết tắt:  CK: Chuyên khảo; GT: Giáo trình; TK: Sách tham khảo; HD: Sách hướng dẫn: MM: viết một mình; CB: Chủ biên

Copyright: Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: (0243) 827 6653 / Fax: / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: