Triết lý giáo dục

Nhất quán với triết lý giáo dục của Học Viện, Khoa nêu ra triết lý giáo dục của Khoa như sau: ”Sự chuyên nghiệp hình thành trên nền tảng tư duy sáng tạo, lòng đam mê và đạo đức nghề nghiệp”.Mọi hoạt động đào tạo hướng đến sự chuyên nghiệp của người học, được hình thành trên nền tảng tư duy sáng tạo, tinh thần hợp tác và trách nhiệm với bản thân và cộng đồng để có thể học tập suốt đời, có khả năng thích ứng và khả năng hội nhập theo hướng phát triển bền vững

Copyright: Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: (0243) 827 6653 / Fax: / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: