Triết lý giáo dục

Khoa Chăn nuôi theo đuổi triết lý giáo dục "Sự Chuyên nghiệp hình thành dựa trên tư duy sáng tạo, lòng đam mê và đạo đức nghề nghiệp".

Chương trình đào tạo theo đuổi triết lý giáo dục: "Learning by Doing" (Học tập qua trải nghiệm thực tế).

Copyright: Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: (0243) 827 6653 / Fax: / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: