Tổ văn phòng

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

KS. Nguyễn Thị Thu

Trợ lý đào tạo đại học

0904 800 700

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2

CN. Lê Thị Thu Nhàn

Trợ lý tổ chức -  văn phòng

0989 208 655

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

KS. Lương Quốc Quân

Trợ lý vật tư - quản trị mạng

0943 566 799

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

ThS. Nguyễn Thương Thương

- Trợ lý sau đại học - khoa học và công nghệ - hợp tác quốc tế

039 372 6826

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright: Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: (0243) 827 6653 / Fax: / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: