Khoa Chăn nuôi phát triển cùng Học viện

 

 

 

Khoa Chăn nuôi hiện nay có tiền thân là khoa Chăn nuôi-Thú y, là một trong 3 khoa đầu tiên của Trường đại học Nông Lâm khi mới đầu thành lập theo nghị định số 53/NĐ-NL ngày 12/10/1956 của Bộ Nông Lâm.

Về cơ cấu tổ chức, Khoa có 6 bộ môn (Sinh học động vật, Hóa sinh động vật, Sinh lý - Tập tính động vật, Di truyền - Giống gia súc, Dinh dưỡng - Thức ăn, Chăn nuôi chuyên khoa); 2 phòng thí nghiệm (Phòng thí nghiệm Trung tâm và Phòng thí nghiệm Di truyền), 3 trung tâm (Trung tâm Giống vật nuôi chất lượng cao, Trung tâm Nghiên cứu sinh sản & huấn luyện chó và Trung tâm Nghiên cứu liên ngành phát triển nông thôn) và 1 khu vực Đào tạo chăm sóc sức khỏe động vật (training area) tại Bệnh viện Thú y phục vụ đào tạo và nghiên cứu.

Bên cạnh đó, Khoa còn có khối Văn phòng (Trợ lý Tổ chức, Trợ lý Đào tạo đại học, Trợ lý Đào tạo sau đại học, khoa học & hợp tác quốc tế, Trợ lý Vật tư & quản trị thông tin) và các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn thanh niên và Hội sinh viên).

      Đến tháng 01 năm 2020, tổng số cán bộ, viên chức và người lao động của Khoa là: 57 người (kể cả 02 thầy, cô kiêm nhiệm ở 02 Ban chức năng của học viện)

 trong đó:

 - Biên chế: 46 người (trong đó có 02 thầy cô kiêm nhiệm ở 02 Ban của HV),

- Hợp đồng lao động:  05 người (02 cán bộ giảng dạy; 03 cán bộ hỗ trợ)

 - Hợp đồng nội bộ: 06 người (06 cán bộ TTNCLN&PTNT).

     Tổng số 40 giảng viên có 02 Giáo sư; 08 Phó giáo sư; 16 Tiến sĩ; 14 Thạc sĩ (trong đó có 07thạc sĩ đang làm NCS tại nước ngoài; 03 thạc sĩ đang làm NCS trong nước; 03 Th.S đang có kế hoạch chuẩn bị làm NCS và 01 Th.S là Giảng viên chính)

Trong năm 2020-2021, sẽ có một số cán bộ tiếp tục đi học ở nước ngoài ở trình độ tiến sĩ. Như vậy, 100% đội ngũ cán bộ giảng dạy trong khoa đã có trình độ trên thạc sĩ và số lượng cán bộ có trình độ từ tiến sĩ đã chiếm 66%. Đây là một nguồn lực rất quan trọng trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

+ Khối cán bộ hỗ trợ đào tạo của Khoa và tại các Bộ môn, Phòng TN và Trung tâm trực thuộc khoa:  Gồm 17 người trong đó có 02 Tiến sĩ, 08 thạc sỹ, 07 đại học,

Với đội ngũ cán bộ như trên đã tạo điều kiện cho khoa có thể hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao TBKT.

1. Về đào tạo

Hiện nay, Khoa Chăn nuôi có các chương trình đào tạo hệ Cử nhân ngành Chăn nuôi, Chăn nuôi - Thú y; Thạc sỹ ngành Chăn nuôi, Chăn nuôi - Thú y và Tiến sỹ ngành Chăn nuôi. Là Khoa giảng dạy ngành Chăn Nuôi hàng đầu Việt Nam, GV của Khoa được mời tham gia giảng dạy tại các trường đại học khác trong nước (ĐH Tây Nguyên, ĐH Nông Lâm Bắc Giang, Viện Chăn nuôi) và ngoài nước (ĐH Liege, Bỉ), các CT liên kết như thạc sỹ quốc tế (IMARED, Công nghệ thực phẩm; hướng dẫn nghiên cứu sinh thuộc các chương trình hợp quốc tế (ĐH Liege, Bỉ), giảng dạy các khóa học ngắn hạn (Indonesia, Thái Lan, Bỉ, Lào).

Đến 2019, Chương trình đào tạo cử nhân Chăn nuôi đã có 61 khoá sinh viên tốt nghiệp. Theo thống kê trong 5 năm gần đây (2015-2019), tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 6 tháng đạt từ 93 - 98%, số còn lại học lên cao hơn. Nhiều cựu sinh viên của Khoa đã thành công và đang nắm giữ vai trò quan trọng trong các cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương, các doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ... với các vị trí là nhà chính trị, nhà quản lý, chuyên gia, cán bộ kỹ thuật, nhà kinh doanh, chủ trang trại.

Các ngành đạo tạo hiện nay

* Đào tạo đại học:

Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam đạo tạo hai ngành trình độ đại học:

1. Ngành Chăn nuôi (Animal Science), mã ngành: 7620105

              Tên văn bằng: Cử nhân Chăn nuôi

              Thời gian đào tạo: 4 năm

              Số tín chỉ:  130

           2. Ngành Chăn nuôi - Thú y (Animal Production and Health), mã ngành: 7620106

   Tên văn bằng: Cử ngân Chăn nuôi - Thú y

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   Số tín chỉ: 135 

Từ năm thứ 3, sinh viên có cơ hội tham gia chương trình đồng cấp bằng với Đại học Quốc gia Chungnam (Hàn Quốc) hoặc tham gia chương trình thực tập sinh tại Đan Mạch.

 

- CƠ HỘI HỌC BỔNG: 

Sinh viên Khoa Chăn nuôi có cơ hội nhận được học bổng hỗ trợ từ doanh nghiệp dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, phấn đấu vươn lên trong học tập. 

 

- CƠ HỘI VÀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM: 

98,6% sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp (kết quả khảo sát năm 2018) 

Nhiều sinh viên thành đạt trong nhiều lĩnh vực: 

 • Kỹ sư chăn nuôi, Chăn nuôi - Thú y;
 • Giảng viên, nghiên cứu viên, chuyên viên, kỹ thuật viên trong lĩnh vực Chăn nuôi, Chăn nuôi - Thú y;
 • Kỹ thuật trại, kỹ thuật thị trường, Marketing các sản phẩm liên quan đến Chăn nuôi, Thú y
 • Cán bộ quản lý, kiểm dịch, hành nghề thú y (phòng mạch, điều trị tự do)
 • Làm chủ các trang trại, các công ty sản xuất, các cửa hàng kinh doanh trong lĩnh vực Chăn nuôi, Thú y

 

- CƠ HỘI HỌC TẬP NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ: 

 • Sau khi hoàn thành chương trình đại học, cử nhân Chăn nuôi, Chăn nuôi - Thú y có thể  tham gia các chương trình đào tạo sau đại học trong và ngoài nước. 

Trình độ Thạc sĩ 

 • Ngành Chăn nuôi

 • Ngành Thú y

 • Ngành Chăn nuôi – Thú y

Trình độ Tiến sĩ

 • Ngành Chăn nuôi

 • Ngành Thú y
 • Ngành Di truyền & chọn giống vật nuôi

 • Ngành Dinh dưỡng & thức ăn chăn nuôi

- CƠ HỘI TRAO ĐỔI SINH VIÊN Ở NƯỚC NGOÀI:

 • Hàng năm sinh viên khoa Chăn nuôi có cơ hội tham gia các chương trình trao đổi sinh viên và thực tập tốt nghiệp ở Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia, Hoa Kỳ.

CNTY

 * Đào tạo sau đại học:

- Thạc sỹ:

Ngành Chăn nuôi – Thú y

Ngành Chăn nuôi (định hướng nghiên cứu, định hướng ứng dụng)

Tiến sỹ: 3 chuyên ngành:

 + Chăn nuôi động vật

 + Di truyền và giống vật nuôi

 + Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi

2. Về nghiên cứu - Khoa học và chuyển giao

Là một trong những khoa có nhiều thành tích trong Nghiên cứu và chuyển giao,  đã chủ trì nhiều đề tài cấp nhà nước, cấp bộ, dự án Quốc tế và dành 01 giải thưởng Hồ Chí Minh về Lợn lai kinh tế, 7 tiến bộ kỹ thuật (1. Chế phẩm vi sinh vật VNUA-BIOMIX và quy trình kỹ thuật sử dụng chế phẩm VNUA-BIOMIX làm đệm lót chăn nuôi lợn, 2. Nhóm lợn Landrace mang kiểu gen BB của gen RBP4 và lợn Yorkshire mang kiểu gen CC của gen RNF4 có năng suất sinh sản cao, 3. Công thức lai vịt đực Bầu nuôi tại Sín Chéng với vịt cái SM3 (BSM3), 4. Xử lý rơm tươi bằng ure làm thức ăn cho trâu, bò, 5. Chế phẩm sinh học BALASA N01 và Quy trình sử dụng chế phẩm BALASA N01 để làm đệm lót sinh học trong chăn nuôi, 6. Tổ hợp lai 1/2, ¾ gà Hồ x Lương Phượng, 7. Lợn đực giống Pietrain kháng Stress nhân thuần tại Việt Nam.)

Nhiều giáo trình, bài báo trong và ngoài nước có chất lượng đã được xuất bản và được giới chuyên môn đánh giá cao.

Hiện khoa đã hình thành 2 nhóm Nghiên cứu mạnh (nhóm Thức ăn và sản phẩm chăn nuôi, nhóm Giống và Công nghệ Chăn nuôi) theo các đinh hướng: Nâng cao năng suất, phẩm chất thịt và trứng, tận dụng phụ phẩm và khai thác nguyên nguyên liệu bản địa sẵn có làm thức ăn chăn nuôi, Ngành hàng sản phẩm chăn nuôi, Ứng dụng công nghệ vi sinh trong chăn nuôi, Vệ sinh an toàn thức ăn và sản phẩm chăn nuôi, Biến đổi khí hậu và các giải pháp cải thiện môi trường chăn nuôi.

 

Ngoài ra, Khoa đã và đang cùng với các tổ chức chuyên môn, cơ quan quản lý từ Trung ương đến địa phương và các tổ chức Quốc tế tổ chức huấn luyện, đào tạo và chuyển giao công nghệ, kỹ thuật vào sản xuất

3. Phục vụ cộng đồng:

- Tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật

- Tư vấn cho các chương trình và dự án phát triển 

- Cung cấp thông tin khoa học kỹ thuật

 

 

Copyright: Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: (0243) 827 6653 / Fax: / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: