Khoa Chăn nuôi phát triển cùng Học viện

Khoa Chăn nuôi hiện nay có tiền thân là khoa Chăn nuôi-Thú y, là một trong 3 khoa đầu tiên của Trường đại học Nông Lâm khi mới đầu thành lập theo nghị định số 53/NĐ-NL ngày 12/10/1956 của Bộ Nông Lâm. Hiện nay khoa có 6 bộ môn Sinh học động vật, Hóa sinh động vật, Sinh lý - Tập tính động vật, Dinh dưỡng-Thức ăn chăn nuôi; Di truyền-Giống vật nuôi, Chăn nuôi chuyên khoa; Tổ văn phòng và công tác sinh viên; 1 Phòng thí nghiệm Trung tâm, 1 Trung tâm Nghiên cứu. 

Đến tháng 04 năm 2018, tổng số giáo viên, cán bộ viên chức và người lao động của Khoa là: 63 người (kể cả các thầy, cô kiêm nhiệm trên học viện) trong đó:

          - Biên chế:                                     50 người (03 thầy cô KN trên HV, 01 xin dừng HĐ làm việc tháng 3/2018)

           - Hợp đồng lao động                        04 người (01 cán bộ giảng dạy; 03 cán bộ phục vụ)

           - Hợp đồng nội bộ:                         09 người.(08 cán bộ TTNCLN&PTNT; 01 Phục vụ nhà khoa).

Khoa cũng đã tuyển dụng được 02 CBGD, và 01 trợ lý.

            Trong đó:

+ 41 cán bộ giảng dạy (02 Giáo sư; 09 Phó giáo sư; 13 Tiến sĩ; 17 Thạc sĩ)

Trong năm 2018 sẽ có một số cán bộ tiếp tục đi học ở nước ngoài ở trình độ tiến sĩ. Như vậy 100% đội ngũ cán bộ giảng dạy trong khoa đã có trình độ trên đại học và số lượng cán bộ có bằng tiến sĩ đã chiếm trên 50%. Đây là một nguồn lực rất quan trọng trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

+ Khối cán bộ phục vụ đào tạo Khoa và tại các Bộ môn, Phòng TN và Trung tâm trực thuộc khoa:  gồm 22 người trong đó có 01 Tiến sĩ, 11 thạc sỹ, 09 đại học, 01 trình độ trung cấp (lao động phổ thông).

 Với truyền thống 60 năm, đội ngũ cán bộ kinh nghiệm, uy tín kết hợp đội ngũ cán bộ trẻ được đào tạo bài bản từ các nước tiên tiến tạo thành một nguồn lực rất quan trọng trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Trong suốt hơn nửa thế kỷ qua, qua quá trình xây dựng và phát triển, Khoa đã có nhiều thành công trong các lĩnh vực đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật có trình độ cao, nghiên cứu và chuyển giao nhiều tiến bộ kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam.

1. Về đào tạo

Tính đến hết năm học 2016-2017 Khoa đã đào tạo được gần 50000 kỹ sư Chăn nuôi/Chăn nuôi thú y tại trường và hơn 1500 kỹ sư Chăn nuôi/Chăn nuôi thú y tại các địa phương, đào tạo được hơn 250 thạc sỹ chuyên ngành Chăn nuôi.

Hiện tại hàng năm khoa có tuyển sinh 6 lớp đại học chính quy với khoảng 400-500 sinh viên, 1-2 lớp cao học ngành Chăn nuôi và 2-5 nghiên cứu sinh đưa tổng số sinh viên có mặt thường xuyên tại khoa giao động trong khoảng 2.200-2.400 sinh viên.

Các chuyên ngành đạo tạo hiện nay

Đại học

+ Chương trình đào đại học theo định hướng nghiên cứu có 3 chuyên ngành 

   # CHUYÊN NGÀNH CHĂN NUÔI - THÚ Y

   # CHUYÊN NGÀNH DINH DƯỠNG VÀ CÔNG NGHỆ THỨC ĂN CHĂN NUÔI

   # CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC VẬT NUÔI

+ Chương trình đào tạo đại học định hướng nghề nghiệp - ứng dụng (POHE)

   # Chăn nuôi – Thú y POHE

 

 

Sau đại học

 

- Thạc sỹ: ngành Chăn nuôi

 

- Tiến sỹ: 3 chuyên ngành:

 

+ Chăn nuôi động vật

 

+ Di truyền và giống vật nuôi

 

+ Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi

 

 

 
 

2. Về nghiên cứu - Khoa học và chuyển giao

Là một trong những khoa có nhiều thành tích trong Nghiên cứu và chuyển giao,  đã chủ trì nhiều đề tài cấp nhà nước, cấp bộ, dự án Quốc tế và dành 01 giải thưởng Hồ Chí Minh về Lợn lai kinh tế, 3 tiến bộ kỹ thuật (Lợn đực giống Pietrain kháng stress nhân thuần tại Việt Nam, Tổ hợp lai gà Hồ x Lương Phượng, Công nghệ chế biến rơm tươi làm thức ăn cho Trâu bò, công nhận tiến bộ kỹ thuật - công nghệ mới: công thức lai vịt đực Bầu nuôi tại Sín Chéng với vịt cái SM3 (BSM3)….. Nhiều giáo trình, bài báo trong và ngoài nước có chất lượng đã được xuất bản và được giới chuyên môn đánh giá cao.

Hiện khoa đã hình thành 4 nhóm Nghiên cứu mạnh (nhóm lợn, nhóm gia cầm, nhóm gia súc ăn cỏ, nhóm thức ăn và sản phẩm công nghệ an toàn) theo các đinh hướng: Nâng cao năng suất, phẩm chất thịt và trứng, tận dụng phụ phẩm và khai thác nguyên nguyên liệu bản địa sẵn có làm thức ăn chăn nuôi, Ngành hàng sản phẩm chăn nuôi, Ứng dụng công nghệ vi sinh trong chăn nuôi, Vệ sinh an toàn thức ăn và sản phẩm chăn nuôi, Biến đổi khí hậu và các giải pháp cải thiện môi trường chăn nuôi.

Ngoài ra, cùng với các tổ chức chuyên môn, cơ quan quản lý từ Trung ương đến địa phương và các tổ chức Quốc tế tổ chức huấn luyện, đào tạo và chuyể giao công nghệ, kỹ thuật vào sản xuất.


 

 
 

Phục vụ cộng đồng:

- Tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật

- Tư vấn cho các chương trình và dự án phát triển 

- Cung cấp thông tin khoa học kỹ thuật

 

 

 

 

 

 

Copyright: Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: (0243) 827 6653 / Fax: / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: