Danh sách cán bộ

TT

Họ tên

Bộ môn_Tổ
 công tác

Ngạch cán bộ công chức_viên chức_Tổ chức_Đoàn_Thể

GV
 Thạc sỹ

GV
 Tiến Sỹ

Khối hỗ
 trợ, PV

1

Vũ Đình Tôn

Chăn nuôi chuyên khoa

GS.2018, Giảng viên cao cấp, Giám đốc TTNCLN&PTNT

     

2

Trần Hiệp

Chăn nuôi chuyên khoa

Giảng viên chính, Trưởng BM, Phó ban KHCN

 

Tiến sỹ

 

3

Nguyễn Văn Thắng

Chăn nuôi chuyên khoa

Giảng viên chính

 

Tiến sỹ

 

4

Nguyễn Xuân Trạch

Chăn nuôi chuyên khoa

GS 2016, Giảng viên cao cấp

     

5

Vũ Thị Thuý Hằng

Chăn nuôi chuyên khoa

Kỹ sư

   

Thạc sỹ

6

Lê Hữu Hiếu

Chăn nuôi chuyên khoa

Giảng viên

Thạc sỹ

   

7

Nguyễn Thị Dương Huyền

Chăn nuôi chuyên khoa

Giảng viên

Thạc sỹ

   

8

Nguyễn Hùng Sơn

Chăn nuôi chuyên khoa

Giảng viên

 

Tiến sỹ

 

9

Hoàng Anh Tuấn

Chăn nuôi chuyên khoa

Giảng viên

Thạc sỹ

   

10

Nguyễn Thị Xuân

Chăn nuôi chuyên khoa

Giảng viên

Thạc sỹ

   

11

Nguyễn Ngọc Bằng

Chăn nuôi chuyên khoa

Giảng viên

Thạc sỹ

   

12

Đỗ Thị Huế

Chăn nuôi chuyên khoa

Giảng viên

Thạc sỹ

   

13

Đỗ Đức Lực

Di truyền Giống gia súc

PGS 2018, Giảng viên chinh, Phó trưởng khoa, Trưởng BM

     

14

Đinh Văn Chỉnh

Di truyền Giống gia súc

Phó Giáo sư 1996, Giảng viên cao cấp

     

15

Phan Xuân Hảo

Di truyền Giống gia súc

PGS 2010, Giảng viên cao cấp, Phó ban Quản lý đào tạo

     

16

Nguyễn Chí Thành

Di truyền Giống gia súc

Giảng viên

Thạc sỹ

   

17

Nguyễn Thị Châu Giang

Di truyền Giống gia súc

Kỹ thuật viên

   

Thạc sỹ

18

Nguyễn Hoàng Thịnh

Di truyền Giống gia súc

Giảng viên

 

Tiến sỹ

 

19

Hà Xuân Bộ

Di truyền Giống gia súc

Giảng viên

 

Tiến sỹ

 

20

Chu Tuấn Thịnh

Di truyền Giống gia súc

Giảng viên

Thạc sỹ

   

21

Đỗ Thi Huế

Di truyền Giống gia súc

Giảng viên

Thạc sỹ

   

22

Nguyễn Thị Nguyệt

Sinh học động vật

Giảng viên CC, Trưởng BM

Thạc sỹ

   

23

Dương Thu Hương

Sinh học động vật

Giảng viên, phó BM

Thạc sỹ

   

24

Nguyễn Thị Vinh

Sinh học động vật

Giảng viên

 

Tiến sỹ

 

25

Trần Bích Phương

Sinh học động vật

Giảng viên

Thạc sỹ

   

26

Nguyễn Thị Mai

Sinh học động vật

Kỹ thuật viên

   

Thạc sỹ

27

Bùi Quang Tuấn

Dinh dưỡng và Thức ăn

PGS 2007, Giảng viên cao cấp

     

28

Bùi Văn Định

Dinh dưỡng và Thức ăn

Giảng viên chính

 

Tiến sỹ

 

29

Nguyễn Thị Tuyết Lê

Dinh dưỡng và Thức ăn

Giảng viên chính, Trưởng Bộ môn

 

Tiến sỹ

 

30

Đặng Thuý Nhung

Dinh dưỡng và Thức ăn

PGS 2015, Phó Trưởng Khoa, Giảng viên cao cấp, Trưởng phòng TN, CTCĐ

     

31

Lê Việt Phương

Dinh dưỡng và Thức ăn

Giảng viên

 

Tiến sỹ

 

32

Nguyễn Thị Huyền

Dinh dưỡng và Thức ăn

Giảng viên

 

Tiến sỹ

 

33

Hoàng Thị Thu Hiền

Dinh dưỡng và Thức ăn

Kỹ sư

   

Đại học

34

Đặng Thái Hải

Hoá sinh động vật

PGS 2010, Giảng viên cao cấp, Trưởng BM

     

35

Ngô Thị Thùy

Hoá sinh động vật

Giảng viên

Thạc sỹ

   

36

Bùi Huy Doanh

Hoá sinh động vật

Giảng viên

Thạc sỹ

   

37

Đinh Thị Yên

Hoá sinh động vật

Giảng viên

Thạc sỹ

   

38

PhạmThị Thu Hà

Hoá sinh động vật

Kỹ sư

   

Đại học

39

Nguyễn Bá Mùi

Sinh lý - tập tính động vật

PGS 2007, Giảng viên cao cấp

     

40

Cù Thị Thiên Thu

Sinh lý - tập tính động vật

Giảng viên chính, Trưởng BM

 

Tiến sỹ

 

41

Nguyễn Thị Phương Giang

Sinh lý - tập tính động vật

Giảng viên, Phó BM

 

Tiến sỹ

 

42

Đàm Thị Dung

Sinh lý - tập tính động vật

Kỹ sư

   

Đại học

43

Nguyễn Bá Hiếu

Sinh lý - tập tính động vật

Giảng viên

Thạc sỹ

   

44

Phạm Kim Đăng

Sinh lý - tập tính động vật

PGS 2018, Giảng viên chinh, Trưởng khoa, GĐ TTGVNCLC, Bí thư chi bộ

     

45

Lương Quốc Quân

Văn phòng

Chuyên viên

   

Đại học

46

Lê Thị Thu Nhàn

Văn phòng

Chuyên viên

   

Đại học

47

Nguyễn Thị Thu

Văn phòng

Chuyên viên

   

Đại học

48

Nguyễn Thương Thương

Văn phòng

Chuyên viên

   

Thạc sỹ

49

Bùi Thị Bích

Phòng TN Trung tâm

Kỹ sư

   

Thạc sỹ

50

Vũ Thị Ngân

Phòng TN Trung tâm

Kỹ sư

   

Thạc sỹ

51

Bùi Hữu Đoàn

Chăn nuôi chuyên khoa

PGS 2010, Giảng viên cao cấp

     

52

Hán Quang Hạnh

Chăn nuôi chuyên khoa

Giảng viên chính, Phó Giám đốc TTNCLN&PTNT

 

Tiến sỹ

 

53

Nguyễn Công Oánh

Trung tâm NCLN PTNT

 Nghiên cứu viên

   

Tiến sỹ

54

Nguyễn Văn Duy

Trung tâm NCLN PTNT

 Nghiên cứu viên

   

Thạc sỹ

55

Lê Thị Hồng Vân

Trung tâm NCLN PTNT

 Kế toán trung tâm

   

Đại học

56

Nguyễn Thị Phương

Trung tâm NCLN PTNT

 Nghiên cứu viên

   

Thạc sỹ

57

Hoàng Ngọc Mai

Trung tâm NCLN PTNT

 Nghiên cứu viên

   

Thạc sỹ

58

Phan Đăng Thắng

Trung tâm NCLN PTNT

 Nghiên cứu viên

   

Thạc sỹ

59

Nguyễn Đình Tiến

Trung tâm NCLN PTNT

 Nghiên cứu viên

   

Đại học

60

Nguyễn Thị Xuyên

Hợp đồng thời vụ

 Tạp vụ

   

Trung cấp

Copyright: Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: (0243) 827 6653 / Fax: / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: