Danh sách cán bộ

TT

Họ tên

Bộ môn, Tổ công tác

Ngạch cán bộ công chức/Học hàm học/ Học vị / Chức vụ

1

Trần Hiệp

Chăn nuôi chuyên khoa

Giảng viên chính, Trưởng BM, Phó Ban KHCN

2

Vũ Đình Tôn

Chăn nuôi chuyên khoa

GS.2018, Giảng viên cao cấp, Giám đốc TTNCLN&PTNT

3

Nguyễn Văn Thắng

Chăn nuôi chuyên khoa

TS, Giảng viên chính

4

Nguyễn Xuân Trạch

Chăn nuôi chuyên khoa

GS 2016, Giảng viên cao cấp

5

Lê Hữu Hiếu

Chăn nuôi chuyên khoa

Th.S, Giảng viên

6

Nguyễn Thị Dương Huyền

Chăn nuôi chuyên khoa

Th.S, Giảng viên

7

Nguyễn Hùng Sơn

Chăn nuôi chuyên khoa

TS, Giảng viên, BTLCĐ

8

Hoàng Anh Tuấn

Chăn nuôi chuyên khoa

Th.S, Giảng viên

9

Nguyễn Thị Xuân

Chăn nuôi chuyên khoa

Th.S, Giảng viên

10

Nguyễn Ngọc Bằng

Chăn nuôi chuyên khoa

Th.S, Giảng viên

11

Đào Thị Hiệp

Chăn nuôi chuyên khoa

Th.S, Giảng viên

12

Bùi Văn Đoàn

Chăn nuôi chuyên khoa

PGS.2010,Giảng viên cao cấp

13

Hán Quang Hạnh

Chăn nuôi chuyên khoa

TS, Giảng viên chính

14

Nguyễn Thị Phương

Chăn nuôi chuyên khoa

Th.S, Giảng viên

15

Vũ Thị Thuý Hằng

Chăn nuôi chuyên khoa

Kỹ sư, Th.S

16

Đỗ Đức Lực

Di truyền Giống gia súc

PGS 2018, Giảng viên cao cấp, Phó Trưởng khoa, Trưởng BM

17

Phan Xuân Hảo

Di truyền Giống gia súc

PGS2010, Giảng viên cao cấp, Phó Ban Quản lý đào tạo

18

Nguyễn Chí Thành

Di truyền Giống gia súc

Th.S, Giảng viên, Phó Trưởng BM

19

Nguyễn Hoàng Thịnh

Di truyền Giống gia súc

TS, Giảng viên

20

Hà Xuân Bộ

Di truyền Giống gia súc

TS, Giảng viên

21

Chu Tuấn Thịnh

Di truyền Giống gia súc

TS, Giảng viên

22

Đỗ Thi Huế

Di truyền Giống gia súc

Th.S, Giảng viên

23

Nguyễn Thị Châu Giang

Di truyền Giống gia súc

Kỹ sư, Th.S

24

Bùi Quang Tuấn

Dinh dưỡng và Thức ăn

PGS 2007, Giảng viên cao cấp

25

Bùi Văn Định

Dinh dưỡng và Thức ăn

TS, Giảng viên chính

26

Nguyễn Thị Tuyết Lê

Dinh dưỡng và Thức ăn

TS, Giảng viên chính, Phó Trưởng Bộ môn phụ trách

27

Đặng Thuý Nhung

Dinh dưỡng và Thức ăn

PGS 2015,Phó Trưởng khoa,Giảng viên cao cấp, Trưởng phòng TN.

28

Lê Việt Phương

Dinh dưỡng và Thức ăn

TS, Giảng viên

29

Nguyễn Thị Huyền

Dinh dưỡng và Thức ăn

TS, Giảng viên chính

30

Hoàng Thị Thu Hiền

Dinh dưỡng và Thức ăn

Kỹ sư

31

Đặng Thái Hải

Hoá sinh động vật

PGS 2010, Giảng viên cao cấp, Trưởng BM

32

Ngô Thị Thùy

Hoá sinh động vật

Th.S, Giảng viên

33

Bùi Huy Doanh

Hoá sinh động vật

TS, Giảng viên

34

Đinh Thị Yên

Hoá sinh động vật

Th.S, Giảng viên

35

PhạmThị Thu Hà

Hoá sinh động vật

Kỹ sư, Th.S

36

Nguyễn Thị Nguyệt

Sinh học động vật

Th.S, Giảng viên chính, Trưởng BM

37

Dương Thu Hương

Sinh học động vật

Th.S, Giảng viên, Phó Trưởng BM

38

Nguyễn Thị Vinh

Sinh học động vật

TS, Giảng viên

39

Trần Bích Phương

Sinh học động vật

Th.S, Giảng viên

40

Nguyễn Thị Mai

Sinh học động vật

Kỹ thuật viên, Th.S

41

Nguyễn Bá Mùi

Sinh lý - tập tính động vật

PGS 2007, Giảng viên cao cấp

42

Cù Thị Thiên Thu

Sinh lý - tập tính động vật

TS, Giảng viên chính, Trưởng Bộ môn

43

Nguyễn Thị Phương Giang

Sinh lý - tập tính động vật

TS, Giảng viên, Phó Bộ môn, CTCĐ

44

Nguyễn Bá Hiếu

Sinh lý - tập tính động vật

TS, Giảng viên

45

Phạm Kim Đăng

Sinh lý - tập tính động vật

PGS2018, Giảng viên cao cấp, Trưởng khoa, GĐ TTGVNCLC, Bí thư chi bộ

46

Đàm Thị Dung

Sinh lý - tập tính động vật

Kỹ sư

47

Lê Thị Thu Nhàn

Văn phòng

Chuyên viên

48

Nguyễn Thương Thương

Văn phòng

Chuyên viên, Th.S

49

Nguyễn Thị Thu

Văn phòng

Chuyên viên

50

Lương Quốc Quân

Văn phòng

Chuyên viên

51

Vũ Thị Ngân

Phòng TN Trung tâm

Kỹ sư, Th.S

52

Bùi Thị Bích

Phòng TN Trung tâm

Kỹ sư, Th.S

53

Nguyễn Đình Tiến

Trung tâm NCLN PTNT

Nghiên cứu viên

54

Phan Đăng Thắng

Trung tâm NCLN PTNT

Nghiên cứu viên, TS

55

Lê Thị Hồng Vân

Trung tâm NCLN PTNT

Kế toán Trung tâm

56

Nguyễn Văn Duy

Trung tâm NCLN PTNT

Nghiên cứu viên, Th.S

57

Nguyễn Công Oánh

Trung tâm NCLN PTNT

Nghiên cứu viên, TS

Copyright: Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: (0243) 827 6653 / Fax: / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: