Quá trình hình thành và phát triển của khoa

Khoa Chăn nuôi hiện nay có tiền thân là khoa Chăn nuôi-Thú y, là một trong 3 khoa đầu tiên của Trường đại học Nông Lâm khi mới đầu thành lập theo nghị định số 53/NĐ-NL ngày 12/10/1956 của Bộ Nông Lâm. Lúc mới thành lập Khoa chỉ có 1 ngành đào tạo duy nhất là ngành Chăn nuôi - Thú y. Từ đó đến nay, Khoa đã trải qua nhiều biến động với nhiều lần tách-nhập, thay đổi tên gọi và chuyên ngành đào tạo qua các giai đoạn khác nhau (xem tóm tắt ở Bảng 1).

Mặt khác, vào năm học 1959-1960, Trường mở thêm khoa Thủy sản (gồm 3 ngành: Nuôi trồng, Đánh bắt và Chế biến thuỷ sản). Đây cũng được coi là một nhánh tiền thân của Khoa Chăn nuôi hiện nay. Tuy nhiên, đến năm học 1966-1967, Khoa Thuỷ sản được tách ra khỏi Trường (lúc này được gọi là Học viện Nông Lâm) để thành lập trường Đại học Thuỷ sản. Về sau, môn học Nuôi trồng thủy sản được đưa trở lại giảng dạy cho một số ngành trong Trường vào giữa những năm 1980. Trong giai đoạn này Tổ Nuôi trồng thủy sản thuộc sự quản lý của Bộ môn Chăn nuôi chuyên khoa, khoa Chăn nuôi Thú y. Đến ngày 23/10/2004, bộ môn Nuôi trồng Thủy sản được tái thành lập, trực thuộc khoa Chăn nuôi Thú y.

Ngày 25/01/2007, khoa Chăn nuôi và Nuôi trồng thủy sản được thành lập theo Quyết định số 159 /QĐ-NN1 của Hiệu trưởng Trường đại học Nông nghiệp 1 từ việc tách Khoa Chăn nuôi-Thú y cũ. Lúc này khoa có tổng số 62 CBVC thuộc 6 bộ môn và Tổ Văn phòng khoa.

Các bộ môn hiện tại của Khoa gồm có: Sinh học động vật, Hóa sinh động vật, Sinh lý - Tập tính động vật, Dinh dưỡng-Thức ăn chăn nuôi; Di truyền-Giống vật nuôi, Chăn nuôi chuyên khoa. Bên cạnh đó, khoa còn có 1 phòng Thí nghiệm trung tâm và 1 Trung tâm NCLN và PTNT.

Trong suốt hơn nửa thế kỷ qua, qua quá trình xây dựng và phát triển, Khoa đã có nhiều công lao trong các lĩnh vực đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật có trình độ cao, nghiên cứu và chuyển giao nhiều tiến bộ kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam.

Tính đến hết năm học 2016-2017 Khoa đã đào tạo được trên 5000 kỹ sư Chăn nuôi/Chăn nuôi thú y tại trường và hơn 1500 kỹ sư Chăn nuôi/Chăn nuôi thú y tại các địa phương, đào tạo được hơn 140 thạc sỹ chuyên ngành Chăn nuôi.

Hiện tại, hàng năm khoa có tuyển sinh 6 lớp đại học chính quy với khoảng 400-500 sinh viên, 2 lớp cao học ngành Chăn nuôi với khoảng 30 học viên đang theo học...

   XEM TIẾP...      

Bảng 1: Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 

Giai đoạn

Tên khoa

Chuyên ngành

Ban chủ nhiệm khoa

Các bộ môn

1956-1959

Trường ĐH Nông Lâm

Chăn nuôi-Thú y1

-Chăn nuôi thú y

BSTY2. Phạm Khắc Mai 

KS. Điền Văn Hưng

- Chăn nuôi

- Thức ăn 

- Thú y

1959-1963

Học viện Nông Lâm

Chăn nuôi-Thú y 

-Chăn nuôi

-Thú y

-Chăn nuôi Thú y

BSTY Tô Luận

Thầy Trần Văn Thai

?

Thủy sản  

-Nuôi trồng Thủy sản

-Chế biến thủy sản

-Khai thác thủy sản

Thầy Phạm Văn Thích

Nuôi trồng TS

Chế biến TS

Khai thác TS

1963-1967  

Đại học   Nông nghiệp

Chăn nuôi-Thú y  

-Chăn nuôi

-Thú y

-Chăn nuôi Thú y

KS. Điền Văn Hưng

TS Tống Trần Đào

Cô Nguyễn Thị Ân

 

Thủy sản   

-Nuôi trồng Thủy sản

-Chế biến thủy sản

-Khai thác thủy sản

Thầy Trần Văn Thai4

Nuôi trồng TS

Chế biến TS

Khai thác TS

1967-1973   Trường ĐH Nông nghiệp I

Chăn nuôi-Thú y  

-Chăn nuôi

-Thú y 

KS. Điền Văn Hưng3

TS. Tống Trần Đào5

Cô Nguyễn Thị Ân6 

   

1973-1976   Trường ĐH Nông nghiệp I

Chăn nuôi-Thú y 

-Chăn nuôi

KS Trần Cừ7

BSTY Trần Thị Vân 

Sinh hóa; Sinh lý; Thức ăn; Di truyền giống; Chăn nuôi chuyên khoa; và các bộ môn thú y…

1976-1979   Trường ĐH Nông nghiệp I

Chăn nuôi1

-Chăn nuôi 

TS. Nguyễn Đạo Thân8

TS. Cù Xuân Dần

Sinh hóa; Sinh lý; Thức ăn; Di truyền giống; Tiểu gia súc; Đại gia súc;

1979-1984   Trường ĐH Nông nghiệp I

Chăn nuôi1  

-Chăn nuôi 

TS. Cù Xuân Dần10 /

TS. Lê Khắc Thận

KS. Nguyễn Khắc Khôi11 

Sinh hóa; Sinh lý; Thức ăn; Di truyền giống; Tiểu gia súc; Đại gia súc

1984-1987   Trường ĐH Nông nghiệp I

Chăn nuôi-Thú y1 

-Chăn nuôi

-Thú y 

TS. Hồ Văn Nam

TS. Vũ Duy Giảng

TS. Phạm Thị Xuân Vân

BSTY Huỳnh Văn Kháng 

Sinh hóa; Sinh lý; Thức ăn; Di truyền giống; Chăn nuôi chuyên khoa; và các bộ môn thú y…

1987-1992   Trường ĐH Nông nghiệp I

Chăn nuôi-Thú y  

-Chăn nuôi

-Thú y 

PGS.TSKH. Hồ Văn Nam9 

PGS. Ng. Trọng Tiến

TS. Nguyễn Đình Nhung/ TS. Trần Tiến Dũng 

Động vật học; Sinh hóa; Sinh lý; Thức ăn; Di truyền giống; Chăn nuôi chuyên khoa; và các bộ môn thú y…

1992-1996  

Trường ĐH Nông nghiệp I

Chăn nuôi-Thú y 

-Chăn nuôi

-Chăn nuôi thú y

-Thú y 

PGS.TS Vũ Duy Giảng12

BSTY Huỳnh Văn Kháng

TS. Trần Tiến Dũng  

Động vật học; Sinh hóa; Sinh lý; Thức ăn; Di truyền giống; Chăn nuôi chuyên khoa; và các bộ môn thú y…

1996-2001   Trường ĐH Nông nghiệp I

Chăn nuôi-Thú y 

-Chăn nuôi thú y

-Thú y

PGS.TS. Đặng Vũ Bình13

PGS. Nguyễn Trọng Tiến

PGS.TS. Trương Quang 

Sinh học động vật; Sinh hóa- Sinh lý; Thức ăn-VSV-Đồng cỏ; Di truyền- Giống; Chăn nuôi chuyên khoa; và các bộ môn thú y

2001-2007   Trường ĐH Nông nghiệp I

Chăn nuôi-Thú y 

-Chăn nuôi Thú y

-Thú y 

PGS.TS. Trương Quang

PGS.TS. Nguyễn Xuân Trạch

ThS. Phạm Hồng Ngân 

Sinh học động vật; Sinh hóa- Sinh lý; Thức ăn-VSV-Đồng cỏ; Di truyền- Giống; Chăn nuôi chuyên khoa; Nuôi trồng thủy sản và 5 bộ môn thú y …

Nhiệm kỳ 2007-2011

Trường ĐH Nông nghiệp  Hà Nội

 Chăn nuôi & Nuôi trồng thủy sản1

-Khoa học vật nuôi

-Chăn nuôi thú y

-Nuôi trồng TS 

-Dinh dưỡng & Công nghệ thức ăn chăn nuôi

PGS.TS. Nguyễn Xuân Trạch14

 PGS.TS Bùi Quang Tuấn

TS. Vũ Đình Tôn15 

Đến tháng 6/2010:

PGS.TS. Nguyễn Xuân Trạch được bổ nhiệm làm Phó hiệu trưởng.

 TS. Vũ Đình Tôn chuyển sang làm Trưởng phòng KHCN & QHQT);

PGS.TS. Bùi Quang Tuấn làm Phó khoa phụ trách chung.

Đến tháng 3/2011:

 PGS.TS. Bùi Quang Tuấn  được bổ nhiệm làm trưởng khoa.

Phó khoa:

TS. Bùi Hữu Đoàn

TS. Trần Thị Nắng Thu

(từ tháng 7/2010)

 -Sinh học động vật;

 -Hóa sinh, Sinh lý động vật;

-Dinh dưỡng -Thức ăn;

-Di truyền - Giống;

 -Chăn nuôi chuyên khoa;

- Nuôi trồng thủy sản.

                       

Nhiệm kỳ 2011-2016

Trường ĐH Nông nghiệp  Hà Nội

Chăn nuôi & Nuôi trồng thủy sản

-Khoa học vật nuôi

-Chăn nuôi thú y

-Dinh dưỡng &Công nghệ thức ăn chăn nuôi

-Nuôi trồng TS 

-Bệnh học thủy sản

PGS.TS. Vũ Đình Tôn

PGS.TS. Bùi Hữu Đoàn

TS. Phạm Kim Đăng

 

-Sinh học động vật;

-Hóa sinh động vật;

-Sinh lý - Tập tính động vật;

-Dinh dưỡng, Thức ăn;

-Di truyền, Giống;

-Chăn nuôi chuyên khoa;

-Nuôi trồng thủy sản.

-Môi trường và bệnh thủy sản

-Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo nghề chăn nuôi

-Phòng Thí nghiệm Trung tâm

Nhiệm kỳ 2016-2021

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Chăn nuôi

-Khoa học vật nuôi

-Chăn nuôi thú y

-Dinh dưỡng & Công nghê thức ăn chăn nuôi

(2016-2018)

PGS.TS. Vũ Đình Tôn

TS. Phạm Kim Đăng

TS. Đỗ Đức Lực

(2019-2021)

PGS.TS. Phạm Kim Đăng16 (từ 7/2019)

PGS.TS. Đỗ Đức Lực

PGS.TS Đặng Thúy Nhung (từ 8/2019) 

-Sinh học động vật;

-Hóa sinh động vật;

-Sinh lý - Tập tính động vật;

-Dinh dưỡng, Thức ăn;

-Di truyền, Giống;

-Chăn nuôi chuyên khoa;

-Phòng Thí nghiệm Trung tâm

Ghi chú:

Khoa Chăn nuôi-Thú y được tách thành 2 khoa là khoa Chăn nuôi và khoa Thú y vào năm 1976, đến năm 1984 nhập trở lại thành khoa Chăn nuôi-Thú y, đến đầu năm 2007 tách thành khoa Chăn nuôi & Nuôi trồng thủy sản và khoa Thú y.

Học vị và Chức danh/học hàm của các thầy cô trong BCN khoa được ghi theo cấp cao nhất mà các thầy cô có trong nhiệm kỳ công tác đó.

Thầy Điền Văn Hưng là trưởng khoa kiêm trưởng bộ môn Thức ăn chăn nuôi, đến năm 1976 chuyển vào miền Nam công tác.

Thầy Trần Văn Thai sau đó được cử giữ chức Bí thư Đảng uỷ kiêm Phó Hiệu trưởng Trường đại học Thủy sản (1967-1978).

Thầy Tống Trần Đào là người đầu tiện dạy môn Chăn nuôi trâu bò ở Khoa, chuyển công tác năm 1974 và về sau giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp (19..  – 19..?).

Cô Nguyễn Thị Ân chuyển sang giữ chức Trưởng khoa đào tạo tại chức của Trường (1973-1976).

Thầy Trần Cừ dạy môn Sinh lý học động vật, năm 1976 chuyển vào Trường đại học Tây Nguyên giữ chức Phó Hiệu trưởng.

Thầy Nguyễn Đạo Thân dạy môn Chăn nuôi trâu bò, chuyển về công tác tại Trường Nông nghiệp II (Hà Bắc) từ năm 1979.

Thầy Hồ Văn Nam dạy môn Nội chẩn, sau chuyển sang giữ chức Trưởng khoa đào tạo Sau đại học của Trường.

10 Thầy Cù Xuân Dần dạy môn Sinh lý học vật nuôi, được bổ nhiệm giữ chức Phó Hiệu trưởng (1983-1992) và Hiệu trưởng (1992-1996) của Trường đại học Nông nghiệp I.

11 Thầy Nguyễn Khắc Khôi dạy môn Chăn nuôi lợn, chuyển công tác năm 1985 về tỉnh Phú Thọ và làm Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên của Tỉnh (19.. – 19..?).

12 Thầy Vũ Duy Giảng dạy môn Dinh dưỡng vật nuôi, được bổ nhiệm giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường đại học Nông nghiệp I nhiệm kỳ 1996-2001.

13 Thầy Đặng Vũ Bình dạy môn Giống gia súc, được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường đại học Nông nghiệp I nhiệm kỳ 2001-2006.

14 Thầy Nguyễn Xuân Trạch dạy môn Chăn nuôi trâu bò, được bổ nhiệm Phó hiệu trưởng trường đại học Nông nghiệp Hà Nội nhiệm kỳ 2007-2011 từ tháng 6 năm 2010.

15 Thầy Vũ Đình Tôn dạy môn Chăn nuôi lợn và Hệ thống nông nghiệp, được bổ nhiệm Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế trường đại học Nông nghiệp Hà Nội nhiệm kỳ 2007-2011 từ tháng 6 năm 2010. Năm 2016, được tiếp tục bổ nhiệmTrưởng khoa Chăn nuôi

Ngày 5 tháng 3 năm 2015, Khoa Chăn nuôi và Nuôi trồng Thủy sản tách bộ môn Thủy sản và được đổi tên thành khoa Chăn nuôi

16 Thầy Phạm Kim Đăng, Giảng viên cao cấp, Bộ môn Sinh lý tập tính động vật, Giám đốc Trung tâm Giống lợn chất lượng cao, Trưởng khoa Chăn nuôi

Copyright: Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: (0243) 827 6653 / Fax: / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: