Ban chủ nhiệm Khoa

 

 

Thay Luc
 

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Phụ trách Đào tạo

PGS.TS Đỗ Đức Lực

TEL.: +84912370193

Email: ddluc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

PHÓ TRƯỞNG KHOA PHỤ TRÁCH

Phụ trách chung

PGS.TS Phạm Kim Đăng

TEL.: +84987432772

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Copyright: Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: (0243) 827 6653 / Fax: / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: