Giáo trình - Bài giảng

Giáo trình

  1. Phan Trọng Cung Động vật học. NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp - Hà Nội.
  2. Phan Trọng CungSinh học cơ sở. NXB Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp - Hà Nội.
  3. Phan Trọng Cung, Lê Mạnh DũngSinh học động vật. NXB Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp - Hà Nội.
  4. Phan Trọng CungĐộng vật chí Việt Nam (tập 11). NXB Khoa học và kỹ thuật - Hà Nội.
  5. Lê Mạnh DũngĐa dạng sinh học. NXB Nông nghiệp - Hà Nội.
  6. Lê Mạnh Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Hà, Bùi Thị Thu Hương, Dương Thu Hương, Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Thi Vân Trang (2013). Sinh học đại cương. NXB Nông nghiệp - Hà Nội.
Copyright: Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: (0243) 827 6653 / Fax: / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: