Giáo trình - Bài giảng

Bài giảng môn HÓA SINH ĐẠI CƯƠNG (Download)

Tài liệu Bộ môn Hóa Sinh Động Vật - PGS.TS Đặng Thái Hải (Download)

 

Giáo trình:

 

  1. Lê Khắc Thận, Nguyễn Thị Phước Nhuận (1974): Giáo trình Hóa sinh động vật. NXB Nông thôn
  2. Nguyễn Văn Kiệm, Nguyễn Văn Kình, Nguyễn Văn Mùi (2005): Giáo trình Hóa sinh động vật. NXB Nông nghiệp
  3. Ngô Xuân Mạnh, Đặng Thái Hải, Lại Ngọc Hà, Nguyễn Văn Kiệm (2010): Giáo trình Hóa sinh đại cương. NXB Nông nghiệp
  4. Đặng Thái Hải, Ngô Thị Thùy, Bùi Huy Doanh (2017): Giáo trình Hóa sinh động vật. NXB Đại học Nông nghiệp

 

 

Copyright: Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: (0243) 827 6653 / Fax: / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: