CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NGÀNH CHĂN NUÔI

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo những nhà khoa học có trình độ cao về lý thuyết và năng lực thực hành phù hợp, có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo, có khả năng phát hiện và giải quyết được những vấn đề mới có ý nghĩa về khoa học, công nghệ và hướng dẫn nghiên cứu khoa học về lĩnh vực chăn nuôi.

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NGÀNH DI TRUYỀN VÀ CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI

 I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1 Mục tiêu chung

Đào tạo tiến sĩ về Di truyền và Chọn giống vật nuôi có kiến thức chuyên sâu, có khả năng nghiên cứu độc lập và tổ chức nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học về di truyền và giống vật nuôi

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NGÀNH DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI

I.  MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VÀ ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO 

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo những nhà khoa học có trình độ cao về dinh dưỡng thức ăn, có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo, phát hiện và giải quyết được những vấn đề mới có ý nghĩa về khoa học, công nghệ và hướng dẫn nghiên cứu khoa học về lĩnh vực này.

Copyright: Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: (0243) 827 6653 / Fax: / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: