CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI

              

 

Chuyên ngành:             Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi (Nutrition and Animal Feed)            

Mã ngành:                62 62 01 07              

Loại hình đào tạo: Tập trung/Không tập trung

(Ban hành tại Quyết định số 4234 ngày 29  tháng 12 năm 2015   

của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam)

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ CHUYÊN NHÀNH CHĂN NUÔI

Chuyên ngành:         Chăn nuôi (Animal science)          

Mã số:                        62 62 01 05                          

Loại hình đào tạo:    Tập trung/Không tập trung

(Ban hành tại Quyết định số: 4234 ngày 29 tháng 12 năm 2015

của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam)

Copyright: Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: (0243) 827 6653 / Fax: / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: