ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN DO KHOA CHĂN NUÔI PHỤ TRÁCH

I. Bộ môn Chăn nuôi chuyên khoa

Chăn nuôi cơ bản

Chăn nuôi chuyên khoa

Nhập môn chăn nuôi

Chăn nuôi lợn

Chăn nuôi gia cầm

Chăn nuôi trâu bò

Chăn nuôi dê và thỏ

Chăn nuôi đà điểu và chim

Quản lý chất thải

Hệ thống nông nghiệp

Thực tập giáo trình chăn nuôi 1

Thực tập giáo trình chăn nuôi 2

II. Bộ môn Di truyền - giống gia súc

Viết tài liệu khoa học

Chọn lọc và nhân giống vật nuôi

Thiết kế thí nghiệm

Di truyền động vật

III. Bộ môn Dinh dưỡng - Thức ăn

Dinh dưỡng động vật

Bệnh dinh dưỡng vật nuôi

Rèn nghề sản xuất thức ăn

Thực tập giáo trình sản xuất thức ăn

Công nghệ sản xuất thức ăn công nghiệp

Đánh giá chất  lượng thức ăn

Thức ăn bổ sung và phụ gia

Cây thức ăn

Thức ăn chăn nuôi

Nguyên lý và ứng dụng hệ thống HACCP trong sản xuất thức ăn

IV. Bộ môn Sinh học động vật

Động vật học

Sinh học đại cương

Đa dạng sinh học

V. Bộ môn Hóa sinh động vật

Hóa sinh đại cương

Hóa sinh động vật

VI. Bộ môn Sinh lý - tập tính động vật

Sinh lý động vật 1

Sinh lý động vật 2

Tập tính và quyền lợi động vật

Sinh lý tiêu hóa và hấp thu

Copyright: Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: (0243) 827 6653 / Fax: / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: