Nội dung chương trình đào tạo ngành Chăn nuôi Khóa 62

Nội dung chương trình đào tạo ngành Chăn nuôi Khóa 62

Tiến trình đào tạo ngành Chăn nuôi Khóa 62

Tiến trình đào tạo ngành Chăn nuôi Khóa 62

Tiến trình đào tạo ngành Chăn nuôi Khóa 63

Tiến trình đào tạo ngành Chăn nuôi Khóa 63

Chuẩn đầu ra ngành Chăn nuôi Khóa 63

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

             KHOA CHĂN NUÔI

MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠOTRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Đặc tả chương trình đào tạo K62

Đặc tả chương trình đào tạo K62

Copyright: Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: (0243) 827 6653 / Fax: / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: