Đội ngũ cán bộ

TỔ CHỨC CÁN BỘ

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Môn học đảm nhận

Điện thoại/Email

1

PGS.TS Đỗ Đức Lực

Phó trưởng khoa; Trưởng bộ môn

- Thiết kế thí nghiệm

- Viết tài liệu khoa học

ddluc@vnua.edu.vn

2

ThS. Nguyễn Chí Thành

Phó trưởng bộ môn

 - Di truyền động vật

- Di truyền số lượng

ncthanh@vnua.edu.vn

3

PGS.TS Phan Xuân Hảo

Phó trưởng ban đào tạo

- Chọn Lọc & nhân giống vật nuôi

pxhao@vnua.edu.vn

4

TS. Nguyễn Hoàng Thịnh

Giảng viên

- Di truyền động vật

- Di truyền số lượng

nhthinh@vnua.edu.vn

5

TS. Hà Xuân Bộ

Giảng viên

- Thiết kế thí nghiệm

- Viết tài liệu khoa học

hxbo@vnua.edu.vn

6

TS. Chu Tuấn Thịnh

Giảng viên

- Di truyền động vật

- Di truyền số lượng

ctthinh@vnua.edu.vn

7

ThS. Đỗ Thị Huế

Giảng viên

- Chọn Lọc & nhân giống vật nuôi

dthue@vnua.edu.vn

8

ThS. Nguyễn Thị Châu Giang

Kỹ thuật viên

 

ntcgiang@vnua.edu.vn

Copyright: Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: (0243) 827 6653 / Fax: / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: