Tổ chức cán bộ

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Môn học 
đảm nhiệm

Điện thoại

Email

1

BSTY. Đàm Thị Dung

Kỹ thuật viên

 

+84975744372

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

PGS.TS Phạm Kim Đăng

- Bí thư chi bộ, Phó trưởng khoa

- Giám đốc TT giống vật nuôi chất lượng cao

Sinh lý động vật

Tập tính và quyền lợi động vật

Sinh lý sinh sản động vật nâng cao

Ứng dụng tập tính và Welfare trên động vật

Đánh giá chất lượng sản phẩm chăn nuôi

+84987432772

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

TS. Nguyễn Thị Phương Giang

Phó bộ môn

Sinh lý động vật

Tập tính và quyền lợi động vật

 +84904111212

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

PGS.TS Nguyễn Bá Mùi

Giảng viên

Sinh lý động vật

Tập tính và quyền lợi động vật

Sinh lý sinh sản động vật nâng cao

Ứng dụng tập tính và Welfare trên động vật

+84913575501

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

TS. Cù Thị Thiên Thu

Trưởng bộ môn

Sinh lý động vật

Tập tính và quyền lợi động vật

Sinh lý sinh sản động vật nâng cao

Ứng dụng tập tính và Welfare trên động vật

0945692662
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    6

ThS. Nguyễn Bá Hiếu

Giảng viên

Sinh lý động vật

Tập tính và quyền lợi động vật

 +84 945261198

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright: Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: (0243) 827 6653 / Fax: / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: