Tổ chức cán bộ

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Môn học 
đảm nhiệm

Điện thoại

Email

1

TS. Cù Thị Thiên Thu

Trưởng bộ môn

Sinh lý động vật

Tập tính và phúc lợi động vật

Sinh lý sinh sản động vật nâng cao

Ứng dụng tập tính và Welfare trên động vật

+84945692662

cttthu@vnua.edu.vn

2

TS. Nguyễn Thị Phương Giang

Phó trưởng bộ môn

Sinh lý động vật

Tập tính và phúc lợi động vật

 +84904111212

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

PGS.TS. Phạm Kim Đăng

Bí thư chi bộ, Trưởng khoa Chăn nuôi

Sinh lý động vật

Tập tính và phúc lợi động vật

Sinh lý sinh sản động vật nâng cao

Ứng dụng tập tính và Welfare trên động vật

Đánh giá chất lượng sản phẩm chăn nuôi

+84987432772

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

PGS.TS. Nguyễn Bá Mùi

Giảng viên

Sinh lý động vật

Tập tính và phúc lợi động vật

Sinh lý sinh sản động vật nâng cao

Ứng dụng tập tính và Welfare trên động vật

+84913575501

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

 TS. Nguyễn Bá Hiếu

Giảng viên

Sinh lý động vật

Tập tính và phúc lợi động vật

 +84 945261198

nbhieu@vnua.edu.vn

6

BSTY. Đàm Thị Dung

Kỹ thuật viên

 

+84975744372

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright: Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: (0243) 827 6653 / Fax: / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: