Cán bộ

 

TỔ CHỨC CÁN BỘ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại/Email

1

Bùi Quang Tuấn

Giảng viên

0915176042

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Nguyễn Thị Tuyết Lê

Trưởng BM

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Đặng Thúy Nhung

Giảng viên

01657269829

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

 Lê Việt Phương

Giảng viên

0984217707

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Bùi Văn Định

Giảng viên

0985299509

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Nguyễn Thị Huyền

Giẩng viên

0972291528

7

Hoàng Thị Thu Hiền

Kỹ thuật viên

0912546589

 

Copyright: Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: (0243) 827 6653 / Fax: / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: