Danh sách cán bộ

TỔ CHỨC CÁN BỘ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Môn học đảm nhận

Điện thoại/Email

1

ĐẶNG THÁI HẢI

Trưởng BM

Hóa sinh Động vật nâng cao; Hóa sinh Động vật; Hóa sinh đại cương

0912795176/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

NGÔ THỊ THÙY

Giảng viên

Hóa sinh Động vật nâng cao; Hóa sinh Động vật; Hóa sinh đại cương

 

3

BÙI HUY DOANH

Giảng viên

Hóa sinh Động vật nâng cao; Hóa sinh Động vật; Hóa sinh đại cương

 

4

ĐINH THỊ YÊN

Giảng viên

Hóa sinh Động vật nâng cao; Hóa sinh Động vật; Hóa sinh đại cương

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

PHẠM THỊ THU HÀ

Kỹ sư

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright: Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: (0243) 827 6653 / Fax: / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: