Bộ môn Hóa sinh động vật

GIỚI THIỆU

Địa điểm làm việc:

                                          Phòng: 210; 211; 212; CN24

                                          Điệnthoại:     0243.867 6260

                                          Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. Lịch sử phát triển

Bộ môn Hóa sinh động vật được thành lập năm 1977, năm 1984 được ghép với bộ môn Động vật học (thành lập năm 1956) và Sinh lý học (thành lập năm 1977) để trở thành bộ môn Sinh lý – Sinh hóa – Động vật. Năm 2007 bộ môn Hóa sinh – Sinh lý động vật được thành lập trên cơ sở tách ra từ bộ môn Sinh Lý – Sinh hóa – Động vật. Năm 2013, bộ môn Hóa sinh động vật lại được tái lập trên cơ sở tách ra từ bộ môn Hóa sinh – Sinh lý động vật.

Sự phát triển của bộ môn gắn liền với sự phát triển của khoa Chăn nuôi – Thú y (cũ), Khoa Chăn nuôi – Thủy sản (cũ) và Khoa Chăn nuôi cũng như của trường Đại học Nông nghiệp I Hà nội và Học viện Nông nghiệp Việt nam hiện nay.

Bộ môn chủ trì xây dựng chương trình và biên soạn giáo trình các môn học do bộ môn đảm nhận, kết hợp và tham gia nghiên cứu với Viện Chăn nuôi Quốc gia, là thành viên của hội  Hóa sinh và Sinh học phân tử Việt Nam.

2. Các môn học do bộ môn phụ trách giảng dạy

STT

Tên môn học

Mã môn học

Số tín chỉ

Cán bộ giảng dạy

Bậc học (đại học/cao học)

1

Hóa sinh đại cương

CN02301

2

Đặng Thái Hải; Ngô Thị Thùy; Bùi Huy Doanh, Đinh Thị Yên

Đại học

2

Hóa sinh động vật

CN02302

2

Đặng Thái Hải; Ngô Thị Thùy; Bùi Huy Doanh, Đinh Thị Yên

Đại học

3

Hóa sinh động vật nâng cao

CN06005

2

Đặng Thái Hải

Thạc sỹ

    3. Cơ sở vật chất

Bộ môn có 04 phòng làm việc ( 02 phòng làm việc của giáo viên, 02 phòng thực hành).

 4. Hướng nghiên cứu của bộ môn

 - Hóa sinh dinh dưỡng động vật dạ dày đơn và động vật nhai lại

 - Giảm thiểu stress nhiệt ở vật nuôi, giảm thiểu ô nhiễm chuồng nuôi

 

 

Copyright: Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: (0243) 827 6653 / Fax: / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: