Giới thiệu

BỘ MÔN DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN

 

 

Địa điểm làm việc:

                                  Phòng: 110 Nhà Khoa Chăn Nuôi

                                          Điện thoại:   

                                          Email:

Lịch sử phát triển

       Bộ môn Dinh Dưỡng và Thức Ăn hiện nay có tiền thân là bộ môn Thức ăn được thành lập năm 1956 do thầy Điền Văn Hưng là trưởng bộ môn. Bộ môn Thức ăn là một trong 3 bộ môn đầu tiên của khoa Chăn Nuôi – Thú y, Trường Đại học Nông Lâm. Năm 1971 bộ môn có tên là Thức ăn - Vi sinh. Năm 1973 bộ môn có tên là Thức ăn - Vệ sinh gia súc. Năm 1979 bộ môn có tên là Thức Ăn - Vi sinh .        Bộ môn Dinh Dưỡng và Thức Ăn hiện nay có tiền thân là bộ môn Thức ăn được thành lập năm 1956 do thầy Điền Văn Hưng là trưởng bộ môn. Bộ môn Thức ăn là một trong 3 bộ môn đầu tiên của khoa Chăn Nuôi – Thú y, Trường Đại học Nông Lâm. Năm 1971 bộ môn có tên là Thức ăn - Vi sinh. Năm 1973 bộ môn có tên là Thức ăn - Vệ sinh gia súc. Năm 1979 bộ môn có tên là Thức Ăn - Vi sinh . Năm 1984 có tên là Thức ăn – Vi sinh – Đồng cỏ. Năm 2007 mới mang tên bộ môn Dinh Dưỡng và Thức ăn như ngày hôm nay. 

Các môn học do bộ môn phụ trách giảng dạy (cung cấp kèm theo file đề cương);

TT

Tên học phần

Mã học phần

Số tín chỉ

Cán bộ phụ trách

Bậc học (ĐH/CH/NCS/..)

           
           

Cơ sở vật chất

    Bộ môn hiện có 05 phòng, trong đó có 03 phòng thực hành các môn học kết hợp nghiên cứu. 01 phòng để cho nghiên cứu và 01 phòng họp chung cả bộ môn.

Hướng nghiên cứu chính của bộ môn

+ Ứng dụng vi sinh vật hữu ích, công nghệ vi sinh, công nghệ lên men trong chế biến, sản xuất thức ăn chăn nuôi

+ Ứng dụng công nghệ sử dụng đệm lót sinh học trong xử lý chất thải chăn nuôi nhằm giảm ô nhiễm môi trường

+ Nghiên cứu, tìm kiếm, chế biến, sử dụng các nguyên liệu mới phục vụ sản xuất thức ăn chăn nuôi

Copyright: Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: (0243) 827 6653 / Fax: / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: