Bài giảng: Những tiến bộ mới trong chuồng trại và quản lý chất thải trong chăn nuôi

 

BÀI GIẢNG

Những tiến bộ mới trong chuồng trại và quản lý chất thải trong chăn nuôi

Vũ Chí Cương

 

Phần 1. Biến đổi khí hậu, môi trường và vai trò của chăn nuôi

 

Biến đổi khí hậu và môi trường đang là một vấn đề nóng hổi được quan tâm không những  chỉ bởi  các nhà khoa học mà cả  các  chính  trị gia và  toàn bộ cộng đồng. Hội nghị thế giới tại Copenhagen (Đan mạch) do Liên hợp quốc tổ chức gần đây là một ví dụ về sự nóng hổi này. Biến đổi khí hậu và môi  trường ảnh hưởng đến tất cả các mặt của đời sống loài người, trong đó có chăn nuôi. Nhằm cung cấp cho các đọc giả của Tạp chí khoa học và công nghệ Viện chăn nuôi một cái nhìn tổng quát nhất về biến đổi khí hậu và môi trường, đóng góp của chăn nuôi vào các biến đổi này cũng như chiến lược chăn nuôi nhằm giảm thiểu và thích ứng với biến

đổi khí hậu và môi trường, bài tổng quan này được viết trên cơ sở tham khảo các tài liệu và các tri thức hiện hữu. Do bài viết dài, thông tin khá nhiều, nên sẽ được chia làm hai phần, đăng ở hai số khác nhau của tạp chí.

Biến đổi khí hậu  là sự mất cân bằng  lâu dài của  các yếu tố  thời  tiết như: nhiệt độ, gió, mưa của một vùng nào đó  trên hành  tinh  (Najeh Dali, 2008). Thay đổi khí hậu là một trong những thách thức lớn nhất loài người phải đối mặt ở thế kỷ này. Khí hậu trái đất đã nóng lên bình quân 0,7o c trong 100 năm qua và thập kỷ 1990 -2000 là thời kỳ nóng nhất, mưa đã thay đổi theo cả không gian và thời gian, mức nước biển dâng cao 25 cm, b ăng vùng cực đang tan (Watson, 2008). Nhiệt độ của trái đất hiện đã tăng lên vì sự tăng nồng độ khí nhà kính (Green house gases-GHG) do  các hoạt động của  con người  chủ yếu  là sự bốc  thoát CO2 do  đốt  các nhiên liệu hóa thạch, phá rừng ở nhiệt đới và CO2, CH4, N2O... từ nông nghiệp và chăn nuôi  (Najeh Dali, 2008). Người  ta dự  tính: do tăng nồng độ khí nhà kính nhiệt độ bề mặt  trái đất sẽ tăng từ 1,1  đến 6,4 oc từ 1990  đến 2100,  đất  liền nóng lên nhiều hơn các đại dương và vùng vĩ độ cao nóng lên nhiều hơn vùng nhiệt đới (Watson, 2008). Mưa toàn cầu sẽ tăng lên, nhưng ở một số vùng mưa tăng, một số  vùng lại  giảm, mực nước  biển sẽ tăng  cao  0,5 m từ  1990  đến 2100 chưa  tính đến băng  tan ở vùng cực và sẽ có nhiều ngày nóng, nhiều lụt lội và khô hạn (Watson, 2008).

Bài giảng: Những tiến bộ mới trong chuồng trại và quản lý chất thải trong chăn nuôi

 

Copyright: Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: (0243) 827 6653 / Fax: / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: