Kỹ thuật chăn nuôi trâu bò trong nông hộ

Nội dung

Hướng dẫn sử dụng tài liệu tập huấn

 

Chuyên đề 1: Giống trâu bò và kỹ thuật chọn giống

 

Chuyên đề 2: Thức ăn và nhu cầu dinh dưỡng của trâu bò

 

Chuyên đề 3: Chuồng trại cho trâu bò

 

Chuyên đề 4: Chăm sóc và nuôi dưỡng bò cái sinh sản

 

Chuyên đề 5: Chăm sóc nuôi dưỡng bò cái chửa và đẻ

 

Chuyên đề 6: Trồng cây thức ăn cho gia súc

 

Chuyên đề 7: Bệnh chướng hơi dạ cỏ

 

Chuyên đề 8: Bệnh tụ huyết trùng trâu bò

 

Chuyên đề 9: Bệnh giun – sán trâu bò

 

Chuyên đề 10: Bệnh ký sinh trùng đường máu trâu bò

 

Chuyên đề 11: Bệnh lở mồm long móng

 

Một số trò chơi sử dụng trong các hoạt động quản lý lớp học

 

 Kỹ thuật nuôi trâu bò trong nông hộ

Kế hoạch bài giảng chi tiết : Chăn nuôi trâu bò trong nông hộ

Copyright: Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: (0243) 827 6653 / Fax: / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: