Bộ môn Hóa sinh động vật

BỘ MÔN HÓA SINH ĐỘNG VẬT

       1.Giới thiệu

Địa điểm làm việc:

                 Phòng: 210; 211; 212; CN24

                 Điệnthoại:     0243.867 6260

                 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1.1. Lịch sử phát triển

Bộ môn Hóa sinh động vật được thành lập năm 1977, năm 1984 được ghép với bộ môn Động vật học (thành lập năm 1956) và Sinh lý học (thành lập năm 1977) để trở thành bộ môn Sinh lý – Sinh hóa – Động vật. Năm 2007 bộ môn Hóa sinh – Sinh lý động vật được thành lập trên cơ sở tách ra từ bộ môn Sinh Lý – Sinh hóa – Động vật. Năm 2013, bộ môn Hóa sinh động vật lại được tái lập trên cơ sở tách ra từ bộ môn Hóa sinh – Sinh lý động vật.

Sự phát triển của bộ môn gắn liền với sự phát triển của khoa Chăn nuôi – Thú y (cũ), Khoa Chăn nuôi – Thủy sản (cũ) và Khoa Chăn nuôi cũng như của trường Đại học Nông nghiệp I Hà nội và Học viện Nông nghiệp Việt nam hiện nay.

Bộ môn chủ trì xây dựng chương trình và biên soạn giáo trình các môn học do bộ môn đảm nhận, kết hợp và tham gia nghiên cứu với Viện Chăn nuôi Quốc gia, là thành viên của hội  Hóa sinh và Sinh học phân tử Việt Nam.

1.2. Các môn học do bộ môn phụ trách giảng dạy

1.2.1. Đại học:

      - Hóa sinh đại cương (CN02301; 2 tín chỉ)

      - Hóa sinh động vật (CN02302; 2 tín chỉ)

1.2.2. Cao học:

      - Hóa sinh động vật nâng cao (CN06005; 2 tín chỉ)

   1. 3. Cơ sở vật chất

Bộ môn có 04 phòng làm việc ( 02 phòng làm việc của giáo viên, 02 phòng thực hành).

1. 4. Hướng nghiên cứu của bộ môn

 - Hóa sinh dinh dưỡng động vật dạ dày đơn và động vật nhai lại

 - Giảm thiểu stress nhiệt ở vật nuôi, giảm thiểu ô nhiễm chuồng nuôi

-   Trao đổi ion và điều hòa hoạt động của tinh trùng, bảo quản tinh

Copyright: Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: (0243) 827 6653 / Fax: / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: