Giới thiệu

 

BỘ MÔN DI TRUYỀN - GIỐNG VẬT NUÔI

 

 

 

Lịch sử phát triển:
Bộ môn Di truyền - Giống vật nuôi được thành lập từ năm 1960 bao gồm nhiều cán bộ được đào tạo trong nước và nước ngoài: Liên Xô (cũ), Trung Quốc, CHLB Đức, Tiệp Khắc (cũ), Autralia, Bỉ...
    Từ năm 1960 - 1964: Bộ môn Di truyền - Giống vật nuôi nằm trong bộ môn chung: Giống - Thức ăn - Chăn nuôi trong khoa Chăn nuôi - Thú y
    Từ năm 1964 - 1966: Bộ môn Di truyền - Giống vật nuôi nằm trong bộ môn Giống - Sản khoa - Thụ tinh nhân tạo
    Từ năm 1967: Bộ môn Di truyền - Giống vật nuôi trở thành một bộ môn độc lập   
Môn học giảng dạy:
    Chọn giống và nhân giống vật nuôi
    Giống vật nuôi
    Di truyền học động vật
    Thiết kế thí nghiệm
    Viết tài liệu khoa học
    Tin học chuyên ngành
Hướng hoạt động khoa học và công nghệ 
    Đánh giá và cải tiến tính năng sản xuất của vật nuôi
    Cải tiến chất lượng sản phẩm vật nuôi
    Lai tạo và chọn giống vật nuôi
    Đa dạng sinh học và bảo tồn quỹ gen động vật
Cơ sở vật chất 
    Phòng thí nghiệm di truyền phân tử
    Có hệ thống thiết bị điện tử tự động phân tích chất lượng trứng
    Các thiết bị điện tử phân tích chất lượng thịt
    Trung tâm tin học và thống kê sinh học gồm 31 máy tính đã được nối mạng và các chương trình xử lý thống kê mới và hiện đại (SAS, Minitab, CBE, MTDFREML...) 
Copyright: Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: (0243) 827 6653 / Fax: / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: